Bybelstudie – Kersfees in Afrika 5

2 12 2020

God doen gewoonlik baie meer as wat ons dink, vra of selfs glo! In Jesaja 7:14-16 belowe God aan Koning Agas dat Israel gered sal van die Siriese aanvallers so vinnig as wat ‘n jong meisie swanger sal word en geboorte gee. Hierdie profesie is alreeds in Jesaja se tyd vervul.

Lees nou Jesaja 7:14-16

14 Daarom sal my Heer self vir julle ‘n teken gee: Kyk, die jong vrou is swanger, en gaan ‘n seun in die wêreld bring. Sy sal hom Immanuel noem. 15 Dikmelk en heuning sal hy eet, sodat hy kan weet om die kwaad te verwerp en die goeie te kies. 16 Ja, nog voordat die kind sal weet om die kwaad te verwerp en die goeie te kies, sal die grondgebied van die twee konings oor wie jy verskrik is, verlate lê.”

(NOTA uit 2020 Direkte Vertaling: 7:14 “jong vrou”: Die Septuagint (Griekse vertaling van OT) vertaal die Hebreeuse woord as “maagd”)

Mense uit die tyd van die Bybel het die geskiedenis nie as ‘n reguit lyn gesien nie, maar eerder soos ‘n spiraal waar sekere goed weer en weer tot vervulling kom. So het die evangelieskrywers hierdie verwysing gesien as waar geword in Jesus se lewe. Jesaja se volledige profesie van “God met ons” is heeltemal te groot en wyd om volledig vervul te word in sy tyd. God is nie net met ons as ons in die moeilikheid is nie, Hy het by ons kom woon!

Lees nou Matteus 1:22-25

22 Dit het alles gebeur sodat wat die Here deur die profeet gesê het, vervul kon word: 23 “Kyk, die maagd sal swanger word en aan ‘n seun geboorte gee en hulle sal Hom Immanuel noem,” — wat, as dit vertaal word, beteken: “God is met ons.”” 24 Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en haar as sy vrou by hom geneem. 25 Hy het nie met haar gemeenskap gehad totdat sy aan ‘n seun geboorte gegee het nie. En hy het Hom Jesus genoem.”

Jesaja se profesie het hoop gegee aan die mense van sy tyd, maar ook vir ons nou. God se liefde is so geweldig dat Hy by ons woon en elke die lewe met ons deel.

Om oor na te dink:

 • Wat herinner jou daaraan dat God met jou is? Dalk ‘n persoonlike ondervinding, ‘n Skrifgedeelte, of iets in die natuur?
 • Wat kan jy maak en sit waar jy dit elke dag raaksien om jou te herinner dat God met jou is?

Met gebruikmaking van stof uit die “Africa Study Bible”. 

Al die Bybelverwysings uit die 2020 Direkte Vertaling

Bybelstudie – Kersfees in Afrika 4

25 11 2020

Hosea 11:1 sê: “Toe Israel ‘n kind was, het Ek hom al liefgehad, en uit Egipte het Ek my seun geroep.” In Matteus 2:15 word Hosea aangehaal as ‘n heenwysing na Jesus. Toe Hosea geskryf het, het hy gedink aan die slawerny in Egipte en die Eksodus. 750 jaar later sien Matteus die verdere vervulling van Hosea se woorde in Jesus.

Lees nou Matteus 2:13-18:

13 Nadat die sterrekenners teruggekeer het, het daar ‘n engel van die Here in ‘n droom aan Josef verskyn en gesê: “Staan op, neem die Kind en sy moeder en vlug na Egipte, en bly daar totdat ek weer vir jou opdrag gee; want Herodes is van plan om die Kind te soek en Hom dood te maak.” 14 Josef het toe opgestaan en gedurende die nag met die Kind en sy moeder na Egipte vertrek. 15 Hy het daar gebly tot Herodes se dood, sodat vervul sou word wat die Here deur die profeet gesê het: “Uit Egipte het Ek my Seun geroep.” 

16 Toe Herodes agterkom dat hy deur die sterrekenners om die bos gelei is, was hy briesend. En hy het in Betlehem en die hele omliggende gebied al die seuntjies van twee jaar en jonger om die lewe laat bring, in ooreenstemming met die tyd wat hy noukeurig van die sterrekenners verneem het. 17 Toe is vervul wat deur die profeet Jeremia gesê is: 18 “’n Stem is in Rama gehoor, ‘n droewige gehuil en ‘n luide rouklag, Ragel huil oor haar kinders, en sy weier om vertroos te word, omdat hulle nie meer daar is nie.”

Matteus wys die parallel tussen Israel en Jesus se lewens hier – Israel sien die begin van haarself as nasie met die Eksodus uit Egipte. Jesus het na alle waarskynlikheid omtrent ‘n jaar van sy lewe in Egipte deurgebring. Het Hy dalk leer loop en praat in Afrika? Ons weet nie, maar wat interessant is, is hoe Afrika deur die eeue ‘n veilige heenkome was vir die mense van die Bybel. Gaan lees maar die verhale van Abraham, Jakob en Jakob se kinders (Genesis 12:10, 42:1-2). 

Vandag groei die Christelike geloof teen ‘n geweldige tempo in Afrika, terwyl Europa en Amerika hulself beskryf as in ‘n post-Christelike tyd. Vandag sien ons sendelinge van Afrika in Europa en Amerika, teenoor hoe dit vroeër was. Ons moet dankbaar wees hiervoor, terwyl ons bid vir die bewaring van die geloof in Afrika. Ongelukkig is daar baie verdraaiings van die geloof ook teenwoordig.

Om oor na te dink:

 • Gaan lees na oor ‘n spesifieke kerk in Afrika en bid vir hulle. Dalk gaan hulle deur ‘n tyd van vervolging soos in die Sahel streek in noord-Afrika of in die Sudan.
 • Bid en vra jouself af hoe jy wat ook hier in Afrika woon kan bydra tot die uitbreiding van God se Koninkryk.

Met gebruikmaking van stof uit die “Africa Study Bible”. 

Al die Bybelverwysings uit die 2020 Direkte Vertaling

Bybelstudie – Kersfees in Afrika 3

18 11 2020

Studie van geskiedenis is soms baie moeilik, want die mense wat die konings en ander leiers se geskiedenis aanteken, is onder druk om dit te “saniteer” – die leier moet so goed as moontlik voorgestel word vir latere geslagte. In sommige Afrika kulture sal ‘n nuwe koning of hoofman se geskiedenis vertel word met ‘n verwysing na al die hoog aangeskrewe voorgeslagte van wie hy afstam. In ons eie lewens gaan dit ook so. Toe ek op ‘n stadium begin kyk het na my eie familiegeskiedenis was my ma baie ontsteld – sy was bang ek kom dalk op geraamtes in die kas af! Ons probeer maar altyd die beste voetjie voorsit.

In Matteus 1:1-17 lees ons Jesus se geslagstegister. Matteus probeer vir sy lesers Jesus inpas in die prentjie van die verhaal van Israel. Matteus vat Jesus se lyn al die pad terug na Abraham, die vader van al die gelowiges soos Paulus hom noem. 

Matteus maak egter ‘n paar “foute”! Sy geslagsregister is nie mooi en vol “goeie” mense nie! Eerstens noem hy etlike vroue! Dit was totaal teen die norm van sy dag. Slegs mans is gewoonlik genoem. En van die vroue is ook maar twyfelagtig, soos hulle metgeselle. Daar is ‘n prostituut van Jerigo, ‘n owerspelige koning en Uria se ontroue vrou in. Selfs nie-Jode, vreemdelinge en immigrante. 

Die menslike bloedlyn van die Messias is nie groot helde, mense van onberispelike gedrag nie. Hulle is gewone mense wat vergifnis gekry het. Kyk maar net na Psalm 51 en hoe koning Dawid sy sonde bely. God se genade is groter as ons swakhede!

As God vergewe, vergeef Hy werklik! Miga 7:19 het ‘n pragtige belofte oor wat God met ons sondes doen: “U sal al ons sondes in die dieptes van die see gooi.” Vir ‘n Hebreër van daardie tyd was daar nie ‘n plek verder weg as juis die diepsee nie. God gooi dit totaal weg! 

Om oor na te dink:

 • Lees Matteus 1:1-17 en probeer die name van die vroue of verwysings na hulle vind. (om jou te help, daar is 5 insluitende Maria, Sy moeder. Wie is die ander 4?)
 • Wie in God se familie is vir jou moeilik om lief te hê? Dalk iemand wat anders lyk of klink as jy? Wat anders oor die politiek dink as jy? Wie se seksuele oriëntasie vir jou moeilik is om te aanvaar?
 • Dank God dat Sy genade groot genoeg is vir jou. Vra vergifnis as jy neergekyk het op iemand anders. 

Met gebruikmaaking van stof uit die “Africa Study Bible”. 

Al die Bybelverwysings uit die 2020 Direkte Vertaling

Matteus 6:9-13 Eindtyd?

9 08 2020

Goeiemôre! Lekker om weer saam met julle te wees!

Sit saam met jou gesin, steek ‘n kers aan om julle aan die teenwoordigheid van die Heilige Gees te herinner, bid saam en volg dan die stappe hieronder.

‘n Lekker wakker weergawe van “Die Oorwinningslied” om voor die tyd te luister.

Vandag se teks is Matteus 6:9-13.

Hier is die Boodskap vertaling se weergawe van Matteus 6:9-13 vir die kinders:

Hier is ’n voorbeeld hoe jy moet bid:

Ons Vader in die hemel, laat almal op aarde groot eerbied vir u heilige Naam hê. Laat u nuwe wêreld tog gou aanbreek. Almal in die hemel doen wat U sê. Gee dat almal hier op die aarde ook doen wat U wil hê. Gee ons vandag genoeg om van te leef. Vergeef ons waar ons nie doen wat U van ons vra nie, net soos ons ander mense vergeef wat nie reg teenoor ons optree nie. Help ons om nooit te swig voor versoekings nie, en pas ons op wanneer die duiwel ons wil verlei om verkeerde dinge te doen.”

Die video op YouTube of op ons kerk se kanaal op “Kerkaanlyn“.

Vir Audio alleen as dit verkies op Anchor, Apple Podcasts of Spotify.

Aanbiddingslied” van Steven Sterling om na die tyd te luister.

Seën en sterkte vir die dag! Bid vir mekaar, ons land, almal wat moet werk en bly veilig!

Die Teks:    Matteus 6:9-13 – Onse Vader

Hierdie is die tweede in ‘n kort reeks oor vrae wat mense het oor die virus en waar God is in hierdie tyd.

Hoekom doen God nie iets aan hierdie virus nie – Hy is tog almagtig? Is dit wat nou gebeur nie tekens van die eindtye nie? Straf God ons omdat ons so sleg en goddeloos lewe?

Tekens van die eindtye? Interessant dat Jesus ook daarmee te doene gekry het! Hy het egter enige vraag na ‘n teken as ongeloof gesien (bv Matt 12:39). Hy praat van oorloë, aardbewings, hongersnood, maar Hy sien dit nie as ‘n oproep tot bekering nie, nee, Hy sê eerder: “Pas op, moenie verskrik word nie. Dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie” (Matt 24:6).

Wat sê Jesus wel? Wat wil Hy hê dat Sy volgelinge moet doen? Bid!

En nie sommer enige gebed nie, die bekende “Onse Vader” gebed. En nie net om te bid wanneer dinge sleg gaan nie, nie net om te bid wanneer ons bang is nie, elke dag.

Tussen al die bede in die Onse Vader is daar twee wat vir my uitstaan in hierdie tyd: (:10) “laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel” en (:12) “vergeef ons ons oortredings.”

Elke dag, “laat u koninkryk kom”, elke dag “vergeef ons ons oortredings”, nie net in krisistye nie. Om gelowige te wees beteken om God se koninkryk in ag te neem, beteken ook om te bely. As ons wag vir spesiale of moeilike tye om ons te laat fokus op God se koninkryk of om ons sondes te bely, is ons aan die slaap, mis ons God, sien ons nie hoe Hy in ons lewens en rondom ons aan die werk is nie.

As ons elke dag leef met die oog op God se Koninkryk, met die verwagting en werklikheid dat God aktief is in ons lewens en in die omstandighede rondom ons, gebeur daar ‘n paar goed. Eerstens soek ons nie die hele tyd “tekens” nie, leef ons nie met ‘n soeke na tekens wat God se Koninkryk aankondig nie (Jesus het al gesê dit werk nie so nie!). Tweedens ontdek ons opnuut die waarheid waarvan die Hebreërs boek praat, naamlik dat Jesus die laaste en grootste van die profete is, dat Jesus die een is waardeur ons geroep word tot die Lewe wat God skenk: (Heb 1:1-2) “In die ou tyd het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar in hierdie eindtyd het Hy met ons gepraat deur die Seun.” Derdens besef ons dat ons elke dag Sy genade moet soek. Sy sterwe en opstanding was ‘n oproep tot bekering vir ons almal vir alle tye.

As ons elke dag leef met die oog op God se Koninkryk, leef ons ook met die bewussyn dat Hy almagtig is. En as hierdie virus nie ‘n teken van die eindtyd is nie, hoekom doen God nie iets daaraan nie? Om dit te verstaan moet ons verstaan hoe God werk, hoe Sy Koninkryk lyk. Jesus is die kern van God se werk met en onder ons. Jesus kom wys vir ons hoe lyk God se almag. Hy wys God se almag wanneer Hy ‘n melaatse genees. Só lyk God se almag wanneer Hy by Matteus die tollenaar of by die Fabriseer eet. Só lyk God se almag sê Hy wanneer Hy vir oulaas brood breek saam met Sy dissipels en sê dat dit hulle aan Hom sal herinner. Só lyk veral God se almag wanneer Hy aan ‘n kruis hang met die woorde “Koning van die Jode” bokant Sy kop.

God se almag kom na vore in alledaagse, gewone dinge wat ons doen as tekens van Sy koninkryk wat kom. Om nou te sê dat hierdie pandemie of daardie aardbewing of wat ook al ‘n spesiale teken is van God se eindtyd is om te sê ons weet meer as wat Jesus self geweet het! (Mark 13:32)

Jesus is die rede hoekom ons die slegte, die immorele, die ongeregtigheid agterlaat en tot God se eer leef, nie omdat ons nou bang is vir ‘n “eindtyd” nie!

Bybelstudie – Matteus

8 07 2020

Bybelstudie dag 😁. Hierdie week die tweede in ons lys van evangelies, naamlik Matteus.

Uit die aard van die saak is die evangelies langer as die briewe wat ons tot nou toe na gekyk het, so, as jy een per week wil lees sal jy soms ‘n hele paar hoofstukke moet lees. Dalk kan jy eerder net die gedeeltes wat hieronder uitgelig word lees, en dan later die hele evangelie.

Lees elke keer die teksgedeelte rustig deur nadat jy gebid het.

Dan vra jy jouself af:

 • Wat tref jou? Watter woord, gedagte of teksgedeelte praat met jou? Dink daaroor na en praat met die Here daaroor.

 • Hoe laat die gedeelte jou voel? Probeer ‘n gevoelswoord koppel aan die gedagtes wat by jou opkom. Dink daaroor na en praat met die Here daaroor.

 • Hoe laat hierdie gedeelte jou voel? Wat sal jy vir God wil sê oor dit wat jy verstaan?

 • Praat nou in gebed met Hom daaroor.

So bietjie agtergrond om jou te help nadink en verstaan waaroor Matteus praat. Lees dit, en soos jy in Matteus lees hierdie week, kyk of jy hierdie temas kan raaksien.

Net so ‘n algemene opmerking om mee te begin. Die evangelie van Matteus word soms die “teacher’s gospel” of “onderwysers evangelie” genoem, want regdeur die evangelie leer Jesus mense en Hy stuur Sy dissipels die wêreld in om alle nasies te leer. Kyk of jy dit raaklees in die evangelie hierdie week.

Hierdie evangelie was die gunsteling van die vroeë kerk. Dit is die meeste aangehaal, die meeste kopieë van gemaak en die meeste uit gepreek in die vroeë eeue. Dit is maklik om te verstaan hoekom, want eerstens was Matteus soos ‘n instruksie handleiding van wie Jesus is en hoe lyk dit om Hom te volg. Tweedens het Matteus die kerk toegelaat om vas te hou aan ‘n Joodse verlede terwyl vorentoe gekyk is na ‘n kerk wat grotendeels uit gelowiges uit die heidendom bestaan het. Matteus sien die identiteit van die Christen gelowiges as gefundeer in die Joodse geskrifte wat hulle vervulling in Jesus as Messias gevind het. In hierdie vervulling kom heidene na die God van Israel deur Jesus, Israel se Messias.

Sommige mense vind ‘n “anti-Joodse” gevoel in die boek. Daar moet egter onderskei word tussen ‘n anti-Farisieer en ‘n anti-Joodse sentiment. Lees gerus die gedeelte hieronder oor waar die boek vandaan kom om dit beter te verstaan.

Waar kom hierdie boek en skrywer vandaan? Soos by Markus is daar geen verwysing in die boek na wie die skrywer is nie. Die vroeë kerk het die boek aan Matteus die tollenaar toegeskryf, maar dit staan nie in die boek self nie. Dit lyk wel asof Matteus na Markus geskryf is, aangesien omtrent 90% van Markus in Matteus opgeneem is, met ‘n eie fokus en ekstra materiaal. Dit plaas die boek na 70nC (verwoesting van tempel en Jerusalem deur die Romeine), maar voor 100nC. Bes moontlik 5 na 10 jaar na die verwoesting van Jerusalem in 70nC geskryf. Dit sal Matteus se fokus op die Fariseërs verklaar, aangesien slegs die Fariseërs en Joodse Christene na 70nC se verwoesting oorgebly het van die verskillende Joodse geloofsgroepe. Die Sadduseërs is byvoorbeeld, as deel van die elite, heeltemal uitgewis in die verwoesting van 70nC.

As Markus alreeds geskryf is, hoekom het Matteus dit nodig gevind om nog ‘n evangelie te skryf? Die Joodse samelewing was in totale harwar na 70nC se verwoesting. Matteus het die toekoms gesien in die verhaal van Jesus van Nasaret wat Israel se verhaal tot ‘n logiese konklusie geneem het, en die pad vorentoe aangedui het as oop, as uitnodigend aan almal om deel te wees van God en Jesus se verhaal. Dit het egter gelei tot erge teenstand van die Fariseërs (die enigste oorblywend Joodse godsdiensgroepring na 70nC), soveel so dat daar aangeteken is hoe hulle Christene uit die sinagoges geban het en selfs gegesel het (Soos waarna Paulus verwys in 2 Kor 11:24).

Saam met die uitnodiging is Matteus wel duidelik ‘n instruksiehandleiding vir die vroeë Christene oor hoe om Jesus te volg, en amper nog meer belangrik, hoe om ander te lei om dissipels van Hom te wees.

KANTAANTEKENING: Die meeste mense is bewus van die aanspraak van die Rooms Katolieke Kerk dat die pous in Rome die opvolger van Petrus is, en dat Matteus 16:16-18 wys dat Petrus die belangrikste dissipels was. Daar word veral baie gemaak van vers 18: “En Ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my kerk bou”. Interessant is egter dat interpretasie dat Petrus self die rots is eers uit rondom die 16de eeu kom. Voor dit was die heersende uitleg van die verse dat die rots Petrus se belydenis was eerder as Petrus as persoon. Die belydenis wat ons in vers 16 vind: “U is die Christus, die Seun van die lewende God.” ‘n Voorbeeld hiervan is die woorde van die biskop Theodore van Mopsuestia (c. nC 350–428): “This is not the property of Peter alone, but it came about on behalf of every human being. Having said that his confession is a rock, [Jesus] stated that upon this rock I will build my church. This means he will build his church upon this same confession and faith.”

Die groot prentjie van Matteus:

Eerstens, luister na Jesus as die enigste Leermeester (Matt 23:10). Sy woorde is die rots (Matt 7:24-25) vir alle eeue (Matt 24:35). Hy beskik oor al die outoriteit in hemel en op aarde (Matt 28:18) en wat Hy sê moet gehoorsaam word (Matt 28:20).

Tweedens kan ons nie Matteus lees sonder Jesus se laaste opdrag nie – Matt 28:19-20: “Gaan dan en maak dissipels van al die nasies, doop hulle in die Naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld.” Ons as gelowiges het ‘n onafgehandelde taak om die goeie nuus van Christus aan alle mense te bring. Die armes moet bygestaan word, daar moet opgestaan word vir die verdruktes, diegene in die tronke moet besoek word, maar vir Matteus is dit net deel van die taak. Plaaslik en wêreldwyd moet mense hoor dat God na ons toe gekom het in Jesus Christus, Israel se Messias, om vir ons vergifnis van sonde te bring.

Geniet Matteus! Volgende keer kom ons by Lukas se geskrifte.

Met erkenning aan:

The New Testament in Its World” N. T. Wright and Michael F. Bird Zondervan Academic , 2019

http://www.workingpreacher.org/