Identiteit?

30 09 2019

Wat ‘n paar weke en maand is ons sopas deur hier in Suid Afrika. Wat beteken my identiteit, my vingerafdruk as Christen in ‘n tyd soos hierdie?  Die afgelope paar weke het ons hopelik ‘n hele paar antwoorde geleer. Dit beteken dat ek nie my wil op vroue en kinders afdwing nie, veral nie met geweld nie. Dit beteken ek dien eerder as om ander af te skryf en te verjaag. Dit beteken ek bid vir ‘n regering waarvoor ek (dalk?) nie gestem het nie, dit beteken ek kom op vir die weerloses in die samelewing, al sukkel ek om hulle taal te praat.

Hoe kom ‘n mens by so ‘n identiteit, so ‘n manier van lewe uit? Jesus wil ons leer hoe, maar die probleem is, sommige van die maniere waarop Jesus dit stel (Markus 8:31-39), is nie lekker om te hoor nie, dit was nie polities korrek in Jesus se dag nie, en ook nie vandag nie! “Neem jou kruis op”, wat se nonsens is dit!? God wil tog net die goeie vir ons gee en ons seën! Of, dis hoe ons dit graag wil hoor!

Ook in Jesus se dag was dit glad nie ‘n lekker boodskap nie! Vir die groot Romeinse orator en staatsman, Cicero, wat so 43 jaar vC gesterf het, was die woord “Cruxus”, kruis, so afstootlik dat dit nie eers in goeie geselskap genoem kon word nie.

‘n Tydgenoot van Jesus, Seneca, ook die tutor van die keiser Nero, het geskryf van die “vervloekte boom”, en dat kruisiging die ergste dood ooit is.

Binne hierdie gedagtewêreld kom Jesus en sê Sy volgelinge moet hulle kruis opneem en Hom volg! Wat probeer Hy sê? Hoe moet ons dit verstaan? 

As iemand agter My aan wil kom” – dit lyk of Jesus vir ons wil laat verstaan dat kruis opneem deel is daarvan om Hom te volg. Maar hoe so? Want in die Romeinse wêreld het “jou kruis opneem” beteken jy is alreeds ‘n dooie mens, alreeds ‘n dood veroordeelde. Daar is geen hoop meer vir jou nie!

Tog is dit vir Jesus die eerste identiteitsmerker van wat dit beteken om Hom te volg. Paulus vat dit nog verder, en nie alleen is ons tot die dood veroordeel nie, ons is alreeds dood! (Rom 6). 

Hierdie dood bevat egter ook iets meer: “Ons het saam met Christus gesterwe; daarom glo ons dat ons ook saam met Hom sal lewe.” (Rom 6:8)

Die lewe begin dus deur ‘n tot dood veroordeelde te wees.

En hoe lewe so ‘n tot dood veroordeelde? Ons het in die vorige blopost gehoor van diakonos (bediende) en doulos (slaaf) wees. Dit beteken dat ek die identiteit dra van iemand wat vrywillig ander dien ter wille van Christus. In Fil 1:21 verduidelik Paulus dit so: “om te lewe, is vir my Christus, en om te sterwe, is vir my wins.” 

Om hierdie identiteit van Christus op te neem is werklik, in Paulus se woorde, ‘n “skandalon!” In ons wêreld dien niemand vrywillig nie, BEHALWE as jy IN CHRISTUS IS!

Baie van ons is dalk nog steeds lief vir die ou Hallelujah liedjie “Daar is ‘n dierbare kruis” – in die Bybel is daar egter niks “dierbaar” rondom die kruis nie, dis ‘n toonbeeld van jouself gee, van mag prysgee, van ander dien.

En dit, is ons identiteit.

Met gebruikmaking van gedagtes van Stephan Joubert tydens ‘n werkswinkel 22-24 Julie 2019 te Oos-Londen.

Diakonos en doulos?

23 09 2019

In ‘n vorige blogpost (Mislukte staat en gelowiges) het Prof Jurgens Hendriks gesê: “Maar die grootste geheim van Jesus se lewe kyk ons die hele tyd mis. Hy het ‘n dienskneg gebly en nooit die onbeskryflike krag waaroor hy beskik het, tot sy eie voordeel aangewend nie. “

In ‘n land en ’n wêreld wat in ‘n leierskapskrisis verkeer, is daar nogal baie in daardie woorde te hore. Hoe lyk so ‘n dienskneg leier soos Jesus? Is dit enigsins prakties om so te probeer leef in ons moderne wêreld?

In Markus 10:33-45 hoor ons hoe Jesus presies hierdie saak aanspreek. En dis nie ‘n lekker tipe van reis nie.  Hoor bietjie mooi wat sê Jesus, kyk hoe lyk Sy roete na leierskap:

– eers ‘n kruis, dan ‘n kroon

– eers ‘n beker, dan ‘n troon

– eers ‘n kruis, dan ‘n kroon: Mark 10:33-34: “Kyk, ons gaan nou Jerusalem toe. Daar sal die Seun van die mens aan die priesterhoofde en skrifgeleerdes oorgelewer word, en hulle sal Hom tot die dood veroordeel en Hom aan die heidene uitlewer. Dié sal met Hom spot en op Hom spoeg en Hom slaan en Hom doodmaak. En drie dae later sal Hy uit die dood opstaan.”

Die opstanding, die herlewing, die verheerlikte liggaam, die KROON, dit alles kom eers NA die KRUIS. Ons spot baie met vandag se jongmense wat nie lus is om hulself op te werk nie, hulle wil sommer dadelik begin met die BMW en die kantoor op die hoek met die uitsig… 

Klink vir my van Jesus se dissipels was ook so!  Luister bietjie na Markus 10:35-37 “Jakobus en Johannes, die seuns van Sebedeus, kom toe na Jesus toe en sê vir Hom: “Here, ons wil graag hê U moet vir ons doen wat ons U gaan vra.”

“Wat wil julle hê moet Ek vir julle doen?” het Hy hulle gevra.

Hulle het Hom geantwoord: “Wanneer U as koning heers, laat ons dan langs U sit, die een aan u regterhand en die ander een aan u linkerhand.

Jesus het NOU NET met hulle gepraat oor dood en spot en slaan en kruis, en hulle hoor Hom nie! Hulle wil dadelik die BMW en hoekkantoor hê! Maar Jesus se roete loop via ‘n kruis, via ‘n lydensbeker…

– eers ‘n beker, dan ‘n troon: Mark 10:38-39 “Julle weet nie wat julle vra nie,” sê Jesus vir hulle. “Kan julle die lydensbeker drink wat Ek drink, of met die doop gedoop word waarmee Ek gedoop word?” 

“Ons kan,” sê hulle vir Hom.

Daarop sê Jesus vir hulle: “Die beker wat Ek drink, sal julle drink, ja, en met die doop waarmee Ek gedoop word, sal julle gedoop word.”

Jesus se roete loop via ‘n lydensbeker.

En dan doen Jesus Sy bes om hulle te laat verstaan: Mark 10:42-45: “Jesus roep hulle toe nader en sê vir hulle: “Julle weet dat dit by die nasies so is dat hulle sogenaamde regeerders oor hulle baasspeel en dat hulle groot manne die mag oor hulle misbruik. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees; en elkeen onder julle wat die eerste wil wees, moet julle almal se dienaar wees. Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense.

En die woorde wat Jesus gebruik is praat hard en duidelik.

In :43: As jy MEGAS (groot) wil wees, moet jy DIAKONOS (bediende) wees!

In :44: As jy PROTOS (eerste) wil wees, moet jy DOULOS (slaaf) wees.

“By die nasies” (:42) en by ons en orals in die wêreld speel regeerders baas en misbruik hulle mag – selfs in Jesus se tyd al! Ongelukkig het die kerk nie mooi geluister na Jesus se woorde nie en hierdie magsmisbruik en baasspelerigheid sien ‘n mens ook in die kerk van Christus deur die eeue.

Maar dit hoef nie, MAG nie so wees by ons nie!!  Paulus skryf aan die Korintiërs (2 Kor 4:5) die volgende: “Ons verkondig nie onsself nie, maar Jesus Christus as die Here, en onsself as julle dienaars (doulos/slaaf) ter wille van Jesus.”

Die woorde van Jesus aan die seuns van Sebedeus het waar geword, vir Jakobus al omstreeks 41nC toe Herodes hom laat doodmaak het (Hand 12:2), maar ons glo nog steeds dat ons eerder MEGAS en PROTOS moet wees.

Hoe leef ‘n mens in VANDAG se lewe as diakonos en doulos?

Elkeen se omstandighede verskil, maar so paar idees om die gedagtes aan die gang te sit…

   • Mense te respekteer deur hulle op hulle naam te noem en tyd te maak om na hulle te luister;

    • Mense te respekteer deur hulle eerlik en opreg en met sagmoedigheid te behandel as gelykes;

    • Groet ons mense met ‘n vriendelike gesig? 

    • Is ons bereid om dit te doen al is ons nie lus nie? 

    • Of is ons bang om iets van onsself, miskien ons tyd te offer? 

In sy boek “Kry Styl“, skryf Stephan Joubert op bl 84 die pragtige verhaal van hoe ‘n 2 liter Coke en ‘n bietjie geld dié dag in Upington van hom wat Stephan is, ‘n “engel” gemaak het vir mense wat warm en dors was. Jy hoef nie onmiddelik die wêreld te verander nie, maak net ‘n verskil in EEN persoon se lewe!

Geïnspireer deur Prof Jurgens Hendriks met die gebruik van insigte van Stephan Joubert tydens ‘n werkswinkel te Oos-Londen 22-24 Julie 2019