Waarheid? – Johannes 8:31-36

26 10 2020

Die teks van vandag is Johannes 8:31-36 en ons dink na oor waarheid – of die gebrek daaraan? – in vandag se lewe.

Die Video weergawe van die oordenking is op ons gemeente se YouTube kanaal. Die nuutste oordenking is altyd heel eerste, maar almal sedert die begin van grendeltyd is hier beskikbaar. 

Die audio weergawe van die oordenking is by Anchor, Apple Podcasts en Spotify.

Die teks: Johannes 8:31-36

Direkte Vertaling:

31 Toe het Jesus vir die Jode wat Hom geglo het, gesê: “As julle in my woord bly, is julle waarlik my dissipels, 32 en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak.” 33 Hulle het Hom geantwoord: “Ons is die nageslag van Abraham en was nog nooit iemand se slawe nie; hoe kan u sê, ‘Julle sal vry word?’ ” 34 Jesus het hulle geantwoord: “Amen, amen, Ek sê vir julle: Elkeen wat sonde doen, is ‘n slaaf van die sonde. 35 En die slaaf bly nie vir altyd in die huis nie, maar die seun bly vir altyd. 36 As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle werklik vry wees.

Vers 32 se woorde; “julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak,” klink soos ‘n refrein op regdeur die Christelike lewe en taal oor al die eeue: vry van sonde, vry van slawerny, vry van die wet, vry van die dood, ensovoorts. 

Waarheid en vryheid, die twee kante van die muntstuk wat Jesus beskryf. Die mense van Sy tyd moes dit hoor, ons moet dit vandag hoor – in hierdie tyd waar daar gesê word dat die Amerikaanse president meer as 20,000 leuens vertel het gedurende sy termyn, waarin leuens vertel word oor Jan van Riebeek, oor apartheid, oor grond, amper enigiets onder die son – wat het ons meer nodig as WAARHEID?

In die Griekse wêreld is die konsep van waarheid baie gesien soos ons vandag daarna kyk – dit gaan oor feite, en dit is wat ons kwaad maak en wat ons laat “fact check” as politici praat. Onthou egter dat Jesus ‘n Jood was en dat Hy vanuit daardie agtergrond praat. Vanuit Sy perspektief het “waarheid” te doen met integriteit, met betroubaarheid, met die kern van wie jy is. As ons dit onthou, en weer na die vers kyk sien ons dat Jesus nie bloot verwys na die feite oor wie Hy is of wat Hy doen nie, nee, Hy verwys eerder na die karakter van God. 

En dan moet ons dadelik onthou dat die evangelie van Johannes deurentyd na Jesus self as die Waarheid verwys (1:14, 18 en 14:6). Luister maar net na hoe Johannes Jesus bekendstel in 1:14: “En die Woord het mens geword en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos dié van die enigste Seun van die Vader, vol genade en waarheid.”

In gewone Afrikaans beteken dit dat Jesus die karakter van God, die integriteit van God, die betroubaarheid van God kom wys het. God wat ons so liefhet dat Hy toegelaat het dat Jesus aan die kruis sterf.

Vandag is Reformasie-Sondag, die dag waarin ons terugdink aan Martin Luther se 95 stellinge wat die leuens van sy dag aan die kaak gestel het. Hiermee het hy ‘n proses aan die gang gesit wat die hele wêreld van sy tyd omgekeer het. Maar gelukkig is die Katolieke Kerk van vandag nie meer die Katolieke Kerk van 500 jaar gelede nie. In 2016 het Pous Francis saam met ander gereformeerde kerkleiers opgetree by ‘n diens in Lund, Swede. Tydens die diens het hy onder andere vergifnis gevra en belydenis gedoen vir foute en sondes van sy kerk. So, al het dit 500 jaar gevat, het die waarheid geseëvier. Soos Prof Willie Jonker kort voor sy dood geskryf het, “Selfs die kerk kan verander” – al vat die ‘n wedergeboorte, ‘n bekering!

‘n Wedergeboorte is egter ‘n pynlike proses. Vir Jesus het dit die kruis en opstanding geverg! Die Fariseërs in die gedeelte wat ons gelees het was glad nie lus daarvoor nie! Daarom dat ons in vers 59 lees hoe hulle beplan het om Jesus dood te maak.

Dis maklik om vingers na ander te wys – na die fariseërs, na politici, maar wat van ons? Wie van ons het nog nie ‘n onwaarheid of vals nuus versprei net omdat dit ons gepas het nie?

Ek en jy kan maklik in die val beland om soos die fariseërs te dink dat ons ok is, dat ons nie bekering nodig het nie, dis die ander…..

In Joh 14:6 sê Jesus: “Jesus sê vir hom: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.” Ook ek en jy moet onthou dat nie ons sienings van ander mense nie, nie ons politieke oortuigings nie, nie wat ons graag glo bepaal wat die waarheid is nie. Jesus is die Waarheid! 

As ons daaraan vashou bepaal Hy wat ons sê en doen. 

Jy sien, as Jesus ons Waarheid is, bepaal Hy wat ons sê, nie ons vooroordele of politieke oortuigings nie.

Prof Jurgen Hendriks – Sendingstasie

12 10 2020

Hierdie is die tweede in die “nuwe” manier van die inligting oor die boodskappe uitstuur. Anders as in die verlede word die boodskap nie vooraf opgeneem nie, maar op die Sondagoggend op die gemeente se Facebook Groep “Live” uitgesaai. Hierdie is dan die boodskap alleen wat beskikbaar is via ‘n paar skakels.

Die Video weergawe van die preek is op ons gemeente se YouTube kanaal. Die nuutste oordenking is altyd heel eerste, maar almal sedert die begin van grendeltyd is hier beskikbaar. 

Die audio weergawe van die oordenking is by Anchor, Apple Podcasts en Spotify.

Die teks: Die tekste wat gelees word is uit Johannes 1, 3 en 18

BOODSKAP VIR NGK STUTTERHEIM OP 11 OKTOBER 2020 – Prof Jurgens Hendriks
INLEIDING
Toe ek begin voorberei vir die preek, besluit ek om eers “Stutterheim, Eastern Cape” te google. Die eerste items wat verskyn is ʼn klomp sites wat Stutterheim bemark. In een van die berigte word die volgende van Stutterheim gesê:
Originally established as a missionary station in 1837, Stutterheim today has achieved acclaim for its community building and development, and the Stutterheim Miracle – the successful reconciliation process of a small town – is internationally regarded. (12 Apr 2019)
Ek dink toe die woorde Stutterheim as a Mission Station is regtig wonderlik, dis nou iets waarna al die kerke en Christene in Stutterheim kan strewe! Ek besluit ek sal graag meer van die “Stutterheim Miracle” wil weet. Ek het nog nooit daarvan gehoor as ek op Stutterheim was of met Stutterheim mense gesels nie. As jy die Stutterheimers oor hulle dorp vra, hoor jy:
“NAG; DUISERNIS; TIPIES OOS-KAAP; KORRUP.”
Toe google ek twee woorde: “Stutterheim – Korrupsie.”
Goeie Vader, watter verhaal ontvou toe op die rekenaar! Dis net duisternis, nag! Dit lyk of die Stutterheim miracle verwys na hoe korrupsie hier die oorhand gekry het. Ek het die laaste drie verslae van die Amathlathi Munisipaliteit gekyk en vergelyk met die Hawks en polisieverslae oor R92 miljoen wat verduister is… dit lees soos die “werke van die duisternis.” Dit klop ook met verhale van ons kinders en ander oor die tipe diens en algemene dienslewering wat die publiek in Stutterheim en die wyer Amathlathi area ontvang. Absoluut nag, duisternis!
As mens dit alles gelees het, kan jy net tot een gevolgtrekking kom:
STUTTERHEIM MOET WEER ’N MISSION STATION WORD
ʼn Tweede vraag kom toe by my op:
Sal daar mense wees wat bereid is om sendelinge op Stutterheim te wees?

Die kerk in Stutterheim moet twee vrae beantwoord:
1 Wie is jy?… dit is die vraag na jou identiteit.
2 Wat doen jy? … dit is die vraag na jou aktiwiteit.
Die boodskap wat ek op 18 Augustus 2019 hier gebring het, het gegaan oor die eerste vraag: “Wie is jy?” Oor die identiteit van die mens. Oor hoe God ons geskape het. Die teksgedeeltes was uit Genesis.
God het die mens na sy beeld en gelykenis geskape om as geloofsgemeenskap na die hele skepping om te sien. Adam het egter nie daarvoor kans gesien nie, hy wou self soos God wees. Hy wou net na sy eie tuintjie kyk. En toe loop alles verkeerd. Nag, duisternis.
Vanoggend se preek gaan oor die tweede vraag:
2 Wat doen jy?
Vandag kyk ons na die lewe van Jesus Christus. Paulus noem Christus in 1 Kor 15:45 die tweede Adam. In Christus sien ons dus wie God wil hê ons moes wees, ons identiteit, maar veral: in Christus se menswording sien ons wat God wil hê ons moet doen!
Dit konfronteer mens dus met die vraag: Is jy bereid om ʼn sendeling op Stutterheim te wees?
Ons lees uit die evangelie volgens Johannes.
SKRIFLESING UIT DIE EVANGELIE VOLGENS JOHANNES
Die Woord het mens geword Johannes 1
1 In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God. 2 Hy was reeds in die begin by God. 3 Alles het deur Hom tot stand gekom: ja, nie ‘n enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie. 4 In Hom was daar lewe, en dié lewe was die lig vir die mense. 5 Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie.
9 Die ware lig wat elke mens verlig, was aan kom na die wêreld toe. 10 Hy wás in die wêreld – die wêreld het deur Hom tot stand gekom – en tog het die wêreld Hom nie erken nie. 11 Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense Hom nie aangeneem nie. 12 Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word. 13 Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van ‘n mens of die besluit van ‘n man nie, maar hulle is uit God gebore.

JOHANNES 3:1-21
1 Daar was ‘n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was ‘n lid van die Joodse Raad. 2 Een nag het hy na Jesus toe gekom en vir Hom gesê: “Rabbi, ons weet dat u ‘n leermeester is wat van God af gekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen, as God nie by hom is nie.” 3 Daarop sê Jesus vir hom: “Dít verseker Ek jou: As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.”  (U ken die verhaal, so ons gaan na vers 14)
14 Moses het die slang in die woestyn hoog op ‘n paal gesit; so moet die Seun van die mens verhoog word, 15 sodat elkeen wat in Hom glo, die ewige lewe kan hê. 16 “God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê. 17 God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word. 18 Wie in Hom glo, word nie veroordeel nie; wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie. 19 En so kom die skeiding: die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg. 20 Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. 21 Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is.”

JOHANNES 18:33-40 
33 Pilatus het toe weer in sy ampswoning ingegaan en Jesus geroep en vir Hom gevra: “Is jý die koning van die Jode?” 34 Jesus het hom toe gevra: “Vra u dit uit u eie, of het ander dit vir u van My gesê?” 35 “Ek is mos nie ‘n Jood nie!” antwoord Pilatus. “Dit is jou volk en jou priesterhoofde wat jou aan my uitgelewer het. Wat het jy gedoen?” 36 “My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie,” antwoord Jesus. “As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my onderdane geveg het sodat Ek nie aan die Jode uitgelewer sou word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie.” 37 “Dan is jy tog wel ‘n koning?” vra Pilatus. “Dit is soos u sê: Ek is ‘n koning,” antwoord Jesus. “Ek moet oor die waarheid getuienis aflê. Hiervoor is Ek gebore, en hiervoor het Ek na die wêreld toe gekom. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat Ek sê.” 38 “Wat is waarheid?” sê Pilatus toe vir Hom. En toe hy dit sê, gaan hy weer uit na die Jode toe en sê vir hulle: “Ek vind geen skuld in hom nie. 39 Maar julle is gewoond dat ek vir julle gedurende die paasfees iemand loslaat. Wil julle hê ek moet die koning van die Jode vir julle loslaat?” 40 Hulle skreeu toe terug: “Nie vir hom nie, maar vir Barabbas!” En Barabbas was ‘n rower.

1 WIE GOD IS EN WAT GOD DOEN - JOHANNES 1

Johannes begin deur as’t ware die skeppingsverhaal vir Grieke te vertaal. Christus is die Adam wat skep – wat geskep het en herskep. Die beeld en gelykenis van God, die Drie-eenheid is agter die teks wat vertel wat God doen: Hy skep, Hy bring lig.
Hierdie Lig het in Christus na die duisternis gevulde aarde gekom en die donker wêreld van die Romeinse Ryk kon nie die Lig verduister nie. Die liefde van God was onkeerbaar en bly onkeerbaar… sy liefde vir die wêreld. Vandag nog.
As mens in Stutterheim woon kan jy vra: kan die lig ook hier kom skyn en die duisternis en korrupsie verdryf?
Die verhaal van Nikodemus se nagtelike besoek aan Jesus help om die vraag te antwoord.

2 WAT GOD IN CHRISTUS DOEN VERDUIDELIK AAN NIKODEMUS

Nikodemus vra of Jesus die koning van die Jode is. Dis ʼn eerste-Adam vraag want Nikodemus soek soos alle Jode ʼn Joodse tuintjie (soos Afrikaners met apartheid ʼn Afrikaanse tuintjie gesoek het). Nee, sê Jesus, dit gaan om die Koninkryk van God.
M.a.w. Jesus antwoord Nikodemus se vraag “Wat doen jy” met: “Ek bring die Koninkryk van God.”
Kom sê dit anders. Jesus antwoord: “Ek is ʼn sendeling vir die Koninkryk van God.”
In goeie Afrikaans sien Jesus dat Nikodemus nie ʼn clue het waarom dit gaan nie. Hy sê en verduidelik toe vir Nikodemus dat hy eers wedergebore moet word.
Wedergeboorte is as jou identiteit weg skuif van Adam se tuintjie / jou eie tuintjie en jy besef jy is ʼn sendeling om die groot tuin van God te bearbei, om daar lig te bring. Dit is waarvoor God jou geskape het. Dit is wat jy veronderstel is om te doen op Stutterheim: ʼn sendeling wat in hierdie mooi paradys-wêreld lig bring, God se waarheid bring.
Hoekom? Omdat dit vrot is van die duisternis. Wie is hier wat sal ontken dat dit nag is in Stutterheim se stadsraad, in die dorp, in die regering, in die Oos-Kaap, in SA?
Wie is jy, Nikodemus?
Wat doen jy, Nikodemus?
As jy in Christus glo en hom volg is jy ʼn sendeling wat lig moet bring in duisternis. Hierdie eenvoudige besef vra ʼn wedergeboorte.
Dit vra dat jy in die Woord wat die hemel en aarde geskep het, sal glo en Hom sal volg … in Stutterheim sendeling word want hier het baie mense die duisternis liewer as die lig.
EN: Jesus sê dit baie duidelik in die oorbekende Joh 3:16: “God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het ….” t.w.v. die lewe, die ewige lewe, dit wil sê: alle lewe. “Die wêreld” sluit Stutterheim se wêreld in.
Wie is jy in hierdie wêreld?
Wat doen jy in hierdie wêreld?
• As jy niks doen nie en die duisternis laat voortduur;
• As jy niks doen aan die wêreld om jou nie, is jy mos nie ʼn sendeling nie.
En as jy nie ʼn sendeling is nie, het jy soos Nikodemus ʼn wedergeboorte nodig. Jy moet tot geloof kom.

3 WAT GOD IN CHRISTUS DOEN VERDUIDELIK AAN PILATUS

Pilatus vra dieselfde vraag as Nikodemus aan Jesus:
“Is jỳ die Koning van die Jode?”
Jesus antwoord hom dat sy koninkryk nie ʼn Adam-tuintjie of ʼn Joodse tuintjie is nie – m.a.w. ook nie ʼn blanke tuintjie of ʼn Afrikaner tuintjie nie ook nie ʼn Romeinse Ryk tuintjie nie.
Die Koninkryk van God sê Jesus vir Pilatus gaan om die waarheid!
Toe lag Pilatus en vra soos omtrent almal vandag ook vra: “Wat is die waarheid?”
As dit duisternis –nag- is, korrupsie verrotte nag is, is die waarheid nie sigbaar nie. Die lig is verduister.
ʼn Baie goeie illustrasie hiervan is die Zondo kommissie. Vra vir die Zondo-kommissie: “Wat is die waarheid?” … en luister jy na die getuienisse kan jy net lag. In die duisternis is selfs die waarheid nie sigbaar nie. As daar nie lig is nie, kan niemand die waarheid sien en besef nie. Dan sterf alles. Daar is geen menswaardige lewe vir enigiemand in die duisternis van ʼn waarheidslose wêreld nie.
In ʼn waarheidslose wêreld word rowers soos Barabbas vrygelaat.
Daar is baie Barabbas rowers wat in Stutterheim, in die Oos-Kaap, in SA en in die wye wêreld vry rondloop.

4 WAT BETEKEN WEDERGEBOORTE IN DIE PRAKTYK?

Luister weer na Joh 1:9—12:
9 Die ware lig wat elke mens verlig, was aan kom na die wêreld toe. 10 Hy wás in die wêreld – die wêreld het deur Hom tot stand gekom – en tog het die wêreld Hom nie erken nie. 11 Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense Hom nie aangeneem nie. 12 Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word. 13 Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van ‘n mens of die besluit van ‘n man nie, maar hulle is uit God gebore.
Die woord is hier baie duidelik. Daar is lig vir die wêreld. Daar is waarheid want Jesus het gekom en kan deur die Heilige Gees by ons wees.
As mense Jesus aanneem, in hom glo, kinders van God word, volgelinge van Jesus word……………. gebeur iets met hulle. Hulle word uit God gebore, wedergebore.
Hoe weet jy dit het gebeur:
• LIG BEGIN DIE DONKER VERDRYF
• WAARHEID ONTMASKER DIE LEUEN EN KORRUPSIE
En hoe gebeur dit?
• MENSE WAT IN JESUS GLO, VOLG HOM … DOEN WAT HY GEDOEN HET
En wat het Jesus gedoen?
• Jesus het na siek mense, arm mense, veroordeelde, sondige mense, gegaan. Hy het oor rasse en klasse grense gegaan. En: hy het die korrupsie in die kerk en samelewing aangespreek, vreesloos.
• Hy het daardie mense liefgehad, vir hulle omgegee al was hulle sleg. Hy het vir hulle die waarheid vertel van hoe mens moet lewe. Hy het gaan help.
Dit is nie maklik nie. Daar is altyd een of ander kruis op die pad. Maar: anderkant die kruis is die opstanding en nuwe lewe.
Die lig kan net in Stutterheim (of enige plek) kom as Christus se volgelinge verhoudinge ontwikkel en betrokke raak by mense en plekke wat in die duister is en hulle bemagtig met liefde en met geregtigheid en respek en die waarheid.
Dinge kan net verander as ons uit ons eie tuintjies, huise, werkkringe stap en oor grense gaan na die ander kant …. en daar betrokke raak
Dis wedergeboorte.
Dit is wat dit beteken om Jesus te volg.
Dit is wat oor tyd die wêreld verander.

5 SLOT

Gemeente,
Wie is ons? Wat doen ons? Watter tipe Koninkryk soek ons? Wie volg ons?
Jesus het homself gegee tot aan die kruis en die wêreld verander. Die Heilige Gees is vir ons gegee. Jesus het ons uitgestuur: “Gaan na al die nasies, tot in Stutterheim in die Oos-Kaap…”
Om weer gebore te word en Jesus te volg beteken om uit te gaan en oor grense te gaan na waar dit stukkend is, waar dit korrup is en daar te gaan help ….
Stutterheim het begin as ʼn sendingstasie.
Stutterheim kan herleef in waarheid en lig en in lewe as jy en ek ʼn sendeling word.
Die “Stutterheim miracle” kan weer gebeur – nie in ons eie krag nie maar in wedergeboorte wat ons oë oopmaak vir die Koninkryk van God, ons bevry van ʼn lewe in ons eie koninkrykies.
Amen

Bekeer jou, want God straf?

23 08 2020

Goeiemôre! Lekker om weer saam met julle te wees!

Vanoggend is ons by die derde in ‘n kort reeks oor vrae wat mense het oor die virus en waar God is in hierdie tyd.

Hoekom doen God nie iets aan hierdie virus nie – Hy is tog almagtig? Is dit wat nou gebeur nie tekens van die eindtye nie? Straf God ons omdat ons so sleg en goddeloos lewe?

Sit saam met jou gesin, steek ‘n kers aan om julle aan die teenwoordigheid van die Heilige Gees te herinner, bid saam en kom ons deel saam in die Woord vanoggend.

Die teksgedeeltes waarna verwys word kom uit Johannes 20, 2 Kronieke 7 en Romeine 8.

‘n Gebed om voor die tyd te sing.

Die Video weergawe van die oordenking is op YouTube.

Die audio alleen weergawe van die oordenking is by Anchor, Apple Podcasts en Spotify.

En ‘n lied vir na die tyd.

Hierdie Sondag is ook die herdenking aan die 200ste bestaansjaar van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Hier is ‘n skakel na die Feespreek van die Bybelgenootskap.

Seën en sterkte vir die dag! Bid vir mekaar, ons land, almal wat moet werk en bly veilig!

Die teks van die oordenking:

Johannes 20, 2 Kronieke 7, Psalm 44

Hierdie is die derde in ‘n kort reeks oor vrae wat mense het oor die virus en waar God is in hierdie tyd.

Hoekom doen God nie iets aan hierdie virus nie – Hy is tog almagtig? Is dit wat nou gebeur nie tekens van die eindtye nie? Straf God ons omdat ons so sleg en goddeloos lewe?

God straf ons omdat ons so sondig is – so het ons veral vroeg in die pandemie die boodskap op sosiale media gehoor. Gewoonlik met ‘n aanhaling uit ‘n teks soos 2 Kronieke 7:14: “en (as) my volk, oor wie my Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid, en my teenwoordigheid opsoek en terugdraai van hulle verkeerde paaie, sal Ek self uit die hemel hulle hoor. Ek sal hulle sonde vergewe en hulle land genees.

Dit klink so reg, so verstaanbaar. Bekeer jouself net, dan sal hierdie verbygaan.

Ongelukkig is die Bybel se boodskap nie so eenvoudig nie – wat maak ons met Psalm 44:18-23 – ons het God gedien, tog oorval rampe ons! Selfs Psalm 42 en die boek Job bring dieselfde gedagte na vore. Eintlik is dit heidens om te glo dat rampe ons oorval omdat God kwaad is! Ja, die Bybel roep ons op tot bekering en God hou ons verantwoordelik vir ons besluite, maar dis nie so meganies nie. Die boodskap van die Bybel word eintlik baie mooi in Romeine 8 opgesom deur Paulus as hy onder andere skryf: “22 Ons weet immers dat die ganse skepping tot nou toe saam met ons sug, ja, in geboortepyne verkeer.”

Regdeur die Bybel kry ons hierdie twee boodskappe – bekeer jou, en sug, huil saam met die skepping oor dit wat verkeerd is.

Bekeer jou – Ons almal ken die bekende verduideliking van bekering – om om te draai, om jou te heroriënteer. Dit is die betekenis van die Hebreeus woord “shuv” wat ons juis in 2 Kronieke 7:14 kry. Draai weg van jou verkeerde pad. In Hand 3:19 gebruik Lukas die wegdraai gedagte saam met die Griekse woord “metanoia”. Dit word in Afrikaans as “bekeer” vertaal, maar beteken letterlik “verby-denke”, bokant jou denke, soos Alan Hirsch sê: “Have your mind blown!”

Dit is juis wat met ons moet gebeur in ‘n tyd soos hierdie – nie net die veilige “ons weet wat om te doen” denke van net ‘n regstellingkie maak, net omdraai nie, nee, bokant, meer as wat ons kan dink of droom – dit is waar God ons wil hê en wil neem!

Die boodskap van die Bybel is nie die donker, sombere prentjie van God wat aspris is en ‘n virus oor die wêreld loslaat sodat ons ‘n les kan leer nie! Nee, die boodskap van die Bybel is van God wat te midde van ons pyn, te midde van ons vrees, te midde van ons hartseer, met ons is. Wat saam met ons huil. Wat ons in staat stel om nie net te huil nie, maar om die onmoontlike te doen, om dit te glo wat ons nie kan sien nie.

In Johannes 20 sien ons hoe die kerk se taak met drie dinge begin het, drie dinge waarmee ons baie bekend is vandag – trane, geslote deure en ongeloof.

Tog, ten spyte hiervan, het God mense getransformeer, hulle het metanoia beleef, hulle het die verbysterende liefde en genade van God leer ken en dit uitgeleef! Hulle OU NORMAAL het in ‘n NUWE NORMAAL van God verander.

Dit voel dalk vir ons, met geslote kerke en als, met doemprofete om elke hoek en draai, asof daar geen hoop is nie, asof ons saam met Jeremia wil huil en klaagliedere sing. Miskien is dit juis nou die tyd om vanuit hierdie “ballingskap” tuine te plant (Jer 29:5) en om drie goed te besef:

– God is met ons in ons trane (Maria)

– God word nie uitgehou deur ons geslote deure nie (dissipels)

– Selfs ons ongeloof is nie ‘n struikelblok vir Hom nie! (Thomas)

Bybelstudie – Johannes

29 07 2020

Bybelstudie dag 😁. Die laaste van die evangelies kom hierdie week aan die beurt – Johannes.

Johannes het 21 hoofstukke, so teen ‘n pas van 3 hoofstukke per dag is dit moontlik om dit in ‘n week deur te lees 😉

Lees elke keer die teksgedeelte rustig deur nadat jy gebid het.

Dan vra jy jouself af:
• Wat tref jou? Watter woord, gedagte of teksgedeelte praat met jou? Dink daaroor na en praat met die Here daaroor.
• Hoe laat die gedeelte jou voel? Probeer ‘n gevoelswoord koppel aan die gedagtes wat by jou opkom. Dink daaroor na en praat met die Here daaroor.
• Hoe laat hierdie gedeelte jou voel? Wat sal jy vir God wil sê oor dit wat jy verstaan?
• Praat nou in gebed met Hom daaroor.

So bietjie agtergrond om jou te help nadink en verstaan waaroor Johannes skryf. Die evangelie van Johannes is heeltemal anders as die ander drie. Hy skryf oor dieselfde persoon en gebeure, maar tog is daar unieke verhale. Die verhale van Lasarus se opwekking uit die dood, die gesprekke met Nikodemus en die Samaritaanse vrou, die was van die dissipels se voete, is maar van die verhale wat net Johannes aanteken.

Hoekom is dit so? Waarmee was Johannes besig? Daar is drie kenmerke van Johannes se manier van skrywe wat die moeite werd is om op ag te lê.

1. Johannes skryf ‘n nuwe “Genesis”. Vanaf die begin woorde; “In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God” (Joh 1:1), skryf Johannes om te wys hoe die Skepper besig is om die wêreld nuut te skep.

2. Johannes skryf ook ‘n nuwe Eksodus. Moses het die volk uit Egipte uitgelei en vir hulle die wet gegee en sodoende hulle daarop voorberei dat God onder hulle sou kom woon in die tabernakel. As Johannes egter skryf (1:14); “Die Woord het mens geword en onder ons kom woon”, staan daar eintlik letterlik “Hy het onder ons kom tabernakel”! Jesus is die persoon, die plek” waar God onder en by ons kom woon. (Die woord “tabernakel” beteken om te woon by mense, saam met mense)

3. Laastens skryf Johannes vanuit die gesigspunt van iemand wat deur die bril van Pinkster kyk. Johannes skryf oor wat hy onthou, maar sy geheue is aangevul deur die Heilige Gees, die Een wat ons “alles (sal) leer en julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het” (14:26). Johannes sien Jesus en alles wat Hy gedoen het deur die bril van die Heilige Gees.

Nou wie het die boek geskryf? Daar word ‘n hele paar “Johannese” in die evangelies genoem. Daar is al dik boeke geskryf oor wie die “geliefde dissipel” was, maar kom ons som dit so op. Tradisioneel is die skrywer, die “geliefde dissipel”, gesien as Johannes, die seun van Sebedeus, die broer van Jakobus. Daar is egter probleme met hierdie siening, en op grond van vroeë Christelike skrywers soos Papias, lyk dit eerder asof die skrywer “Johannes die ouderling” was, ‘n dissipel van Jesus, maar nie een van die twaalf nie. Dit is egter als afleidings, en eintlik kan niemand met sekerheid sê wie hierdie Johannes was nie.

Die eerste 5 verse van die boek wys die tipe van geskrif waarmee ons besig is, naamlik wat “Wysheidsliteratuur” genoem word. Johannes skryf oor wysheid wat Godgegewe is , Wysheid wat gepersonifiseer word in Jesus.

Nou wat sal die groot prentjie van Johannes wees?

Die evangelie van Johannes is die groot evangelie van geloof. Geloof, nie net oor die tekens wat Jesus gedoen het nie, maar veral ook omdat ooggetuies se woord aanvaar word.

Dan is hierdie nie ‘n boek oor alegmene spiritualiteit of mooi morele waardes nie. Hierdie boek is oor Jesus van die begin tot die einde. Hierdie Jesus moet geglo, vertrou, gehoorsaam en aanbid word. Hoekom? Omdat Hy die woorde van ewige lewe het. Hyself is die deur, die Goeie Herder wat ons inlei in God se lewe in.

Hy is uniek. Volgens Johannes is Hy nie net nog ‘n weg teen die berg op nie, Hy het die berg gemaak!

Maar dis ook ‘n boek oor ons. Soos 1:12 alreeds sê: “Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word.” Johannes se verhaal is oor die unieke Jesus en hoe ons Hom volg, hoe ons Sy kinders is.

Geniet die Evangelie van Johannes!

Hiermee maak ons klaar met hierdie oorsig oor die Nuwe Testament. Na die klompie weke wat ons saam met Prof NT Wright deur die Nuwe Testament gewandel het, gaan ons van volgende week af kyk na ‘n paar algemene goed wat mense oor persone en gebeure in die Nuwe Testament glo wat nie waar is nie!

Met erkenning aan:
“The New Testament in Its World” N. T. Wright and Michael F. Bird Zondervan Academic, 2019

Logos

25 12 2016

“Die Woord, deur wie ons God leer ken, was reg aan die begin reeds daar. Die Woord was by God en die Woord was God.” (Joh 1:1-14 – Die Boodskap) Wat ‘n vreemde manier om die boek te begin. Ander as bv Matteus en Lukas wat begin met Jesus se menslike geslagsregister, begin Johannes baie verder terug!

Die Woord, die Logos was aan die begin daar, en die Logos was God.  Hoe verstaan ons dit??

Die woord “Logos” wat in Afrikaans met “Woord” vertaal word het eintlik ‘n baie dieper betekenis as net “woord”. Dit kan eintlik beter vertaal word as “storie” of “stem”. So eintlik kan ons hierdie eerste vers ook vertaal as “in die begin was die Stem daar”, of “in die begin was God se storie, se verhaal, daar”.

As ‘n mens in die res van die Johannes evangelie kyk, dan maak dit baie sin. Vir Johannes tel wat ons HOOR baie. So herken Maria Jesus eers toe sy Sy stem hoor (Joh 20). Wanneer ons God se stem in Sy Logos hoor, verander ons.

Ons het van die Christelike geloof iets gemaak wat gaan om “Wat GLO jy”, terwyl dit eintlik gaan om “Hoor jy God se stem?” As dit gaan om “glo”, dan verval ons in klomp redenasies en breingimnastiek soos ons mekaar probeer oortuig. Ons moet egter God se stem hoor, dan word Sy Logos werklik vir ons, dan kan ons luister en op ‘n ander manier begin lewe.

In baie huise is dit maklik om te sien wie is eintlik in beheer – dit is die een wat die meeste geraas maak! Dalk is dit ‘n kleuter wat die huishouding regeer deur tantrums en ‘n geskree. By God werk dit anders. In 1 Konings 19 probeer Elia God se stem hoor. Daar was ‘n aardbewing, ‘n geweldige wind, ‘n vuur, maar nie in een van die goed was God se stem nie. God se stem is eers gehoor in ‘n “fluistering in die windstilte” (1 Kon 19:12).

Hier met Kersfees vier ons Johannes se geweldige aanspraak dat die kindjie in die krip God se sagte “fluistering in die windstilte”, God se Logos, is. God wat Sy verhaal met ons voortsit op ‘n byna onwerklike manier. Nie meer die vuurkolom of rookkolom soos met die uittog uit Egipte nie, maar met die sagte fluistering van ‘n kindjie.

‘n Kindjie wat God se diepste kommunikasie met ons word. Die manier waarop God ons na Sy stem laat luister, die manier waarop ons die Logos kan herken en erken.

En dan op ‘n baie betekenisvolle manier. Nie maar net “geestelik” nie. Nee, vers 14 gebruik twee betekenisvolle woorde: Hy het sarks (vlees) geword en eskênôsen (tent opgeslaan) onder ons. Dit beteken dat Hy volledig mens geword het en ’n menslike bestaan aanvaar het.

Nie net vlees geword nie, maar in die vlees iets van God se stem vir ons kom wys het, vir ons laat hoor het. Hy het tent opgeslaan by ons soos God in die tyd van die eksodus in die tabernakel (tent) by Israel teenwoordig was.

Wanneer ons vandag, op Kersdag, voor die Kindjie in die krip buig, buig ons voor die hoë God, die Logos, wat onder ons kom woon het, by ons kom tent opslaan het. Ons buig voor die lewegewende Woord waardeur alles geskep is, steeds onderhou word, en eenmaal voltooi sal word.

Met watter woorde sal ons reageer op God se woord in Jesus Christus? Die enigste gepaste woorde is lofsange en gebede, eerbetoon en verheerliking van God. ‘n Gepaste woord is ook om oor die waarheid van God in Jesus ons geloof in Hom te bely.

(Met erkenning aan “Woord en Fees” en Leonard Sweet)