Luk 19:28-40 – Vredevors vs Oorlogsvors

26 03 2010

Luk 19:28-40

Ons almal ken die verhaal van Palm Sondag, Jesus se intog in Jerusalem in. Min van ons besef dat daar daardie dag TWEE intogte in Jerusalem in was.  Marcus Borg en John Dominic Crossan in hulle boek “The Last Week” het vir my dié liggie laat opgaan.

Die een ken ons. Jesus wat Jerusalem vanuit die Ooste op die donkievul inry. Die klere en palmtakke wat op die pad voor die donkie neergegooi is. Jesus wat van die klein, armoedige dorpie Nasaret was, met ‘n boodskap oor die Koninkryk van God, gevolg deur meestal arm mense. Jesus en sy dissipels het na Jerusalem gekom vanaf Galilea, so 160km Noord van Jerusalem.

Vanuit die Weste is daar nog ‘n optog, een wat die mense van Jesus se tyd goed geken het, maar wat vandag minder bekend is. Die Romeinse Goewerneur, Pontius Pilatus, kom die stad binne vooraan  kolonne kavelarie en soldate. Pilatus het in Cesarea gewoon, so 100km Wes van Jerusalem. Met groot Joodse feestye het die Goewerneur dan Jerusalem toe gekom, in geval van moeilikheid. Sy gevolg soldate het dan ook die garnisoen in Jerusalem versterk.

Tussen die twee optogte kom daar seker nie ‘n groter verskil gewees het nie:
•    Jesus op ‘n donkievul. Saal gemaak van klere. ‘n Kleinerige groepie juigende mense wat hulle klere en palmtakke voor hom op die pad neergooi.
•    Vanuit die Weste die imperiale optog, ‘n toonbeeld van mag en krag. Kavelarie op perde, voetsoldate, gepoleerde leerpantser, glintsterende helmette, goue arende op baniere – maar ‘n skare wat die onderdrukker stil aanstaar.

Daar is egter ‘n verdere, baie belangrike, verskil. Pilatus se optog vertoon nie net die imeriale Romeinse mag nie, maar ook die Romeinse godsdiens. Reeds met Augustus, 31VC, is die keiser as goddelik aangesien en in die amptelike staatsgodsdiens aanbid. Inskripsies verwys na Augustus as “seun van god”, “here” en “redder”. Alhoewel Tiberius wat na Augustus keiser geword het, en nou in die tyd van Jesus keiser is, nie so baie gemaak het van die keiseraanbidding as Augustus nie, is dit nog steeds, 10-15 jaar na Augustus se dood, die amptelike staatsgodsdiens.

Hierteenoor is die, by vergelyking, armoedige optog van Jesus, “seun van God”, “Here” en “Redder” uit die Ooste. Jesus se optog is nie net ‘n kompeterende intog nie, dit gaan ook oor ‘n kompeterende Godsdiens! Die evangelieskrywers het dit baie duidelik verstaan!  In Jesus se hele intog sou ‘n Jood van daardie tyd dadelik Sagaria 9:9 raakgesien het: “Jubel, Sion! Juig, Jerusalem! Jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is ‘n oorwinnaar, hy is nederig en hy ry op ‘n donkie, op die hingsvul van ‘n donkie.”

Jesus se intog is ‘n doelbewuste vervulling van die profesie in Sagaria, en dit sou nie ongemerk verbygegaan het nie.

Pilatus kom die stad binne as heerser, met vertoon van wapens en mag en krag. Jesus kom die stad binne as vervulling van ‘n profesie as koning, maar ‘n koning wat, volgens die res van Sagaria, van oorlog ontslae sal raak, wat vrede sal bring, waarlik die Vredevors teenoor die oorlogsvors!