Hoekom het God my lief?

1 05 2015

In ‘n wêreld wat sy oordeel oor my vel op grond van wat ek besit, of wat se werk ek doen, of net oor wat “die mense” oor my sê (Henri Nouwen), bly die boodskap van Christus moeilik om te glo. God het MY lief? Hoekom? Dis darem bietjie dik vir ‘n daalder…  Wat sien God in my? Ons is so deur ons kultuur gekondisioneer dat ons alles moet verdien, dat die gedagte dat God dalk maar net vir ons kan lief wees nie aanvaarbaar is nie. As ek eerlik is met myself, as ek in naakte eerlikheid in die spieël kyk, kan ek nie glo dat God my sal liefhê nie…

Ons lees in die Ou Testament, vanaf Deuternomium 4:44, ‘n lang gedeelte oor die verbond, die ooreenkoms, wat God met die Israeliete sluit. Dan kom die skrywer uiteindelik in hoofstuk 7 by die vraag: Hoekom? Al die redes hoekom God nou nie vir Israel sou kon liefhê nie word genoem, hulle is klein, hulle was opstandig, ensovoorts.

☛ Die antwoord word nie gegee op ‘n manier wat ons sou dink dit moet wees nie. Inteendeel, eintlik word geen redes gegee nie! Drie keer word ons vertel dat God ons liefhet, en eenkeer word na ons liefde vir Hom verwys.

Baiekeer dink ons aan God se liefde vir ons as iets vreemds, iets verhewe, iets wat ons nie kan bereik nie. So word ons soms vertel dat die Nuwe Testament verskillende woorde vir liefde het, en dat God se liefde iets anders is. Die skrywer van Deuternomium maak egter nie so ‘n onderskeid nie – Hy gebruik in Deuternomium drie Hebreeuse woorde om God se liefde vir ons te beskryf (al 3 as liefde in die Afrikaans vertaal). Hierdie drie woorde omsluit die totaliteit van wat ons verstaan van liefde!
•    :7 – “Gasak” – Om genot te put uit die ander persoon se teenwoordigheid
•    :8 – “Ahabah” – Die liefde wat daar tussen man en vrou bestaan – ja God het ons selfs so lief! Hy verlang na ons, wil by ons wees.
•    :9 – “Gesed” – Genadige, liefdevolle omgee,  goedertierenheid

Niks wat ons verstaan as liefde is uitgesluit uit die manier hoe God ons liefhet nie! Sy liefde is allesomvattend!

☛ Nou hoe gemaak? Wat maak ek met so ‘n groot, skrikwekkende, selfs allesomvattende liefde?

Die woord wat gebruik word in vers 9 om ons respons op God se liefde te beskryf, “Ahab”, is familie van “ahabah” oor hoe God ons liefhet. Dit praat van verlang na die ander een, om honger te wees vir die teenwoordigheid van God soos om honger te wees vir kos te hê, om nie sonder Hom te kan klaarkom nie, om te soek en te vra na Hom, om te wil doen wat die ander een vra.

Ons kom vers 11, ons respons op God se liefde, deur “gehoorsaam … daarvolgens te lewe” al na net deur te soek na God, te besef dat ons afhanklik is van Hom!

☛ God het ons lief omdat Hy vir ons lief is – klaar! Ten spyte van wat ek verkeerd of reg doen, Hy bly lief vir my. Ten spyte van my ongehoorsaamheid, Hy bly lief vir my.

Hoe antwoord ek God? Deur dankie te sê met my lewe! Gaan leef sy liefde!

‘n Profeet van Jesus?

11 02 2015

Koning, Priester, Profeet – so maklik noem ons onsself as Christene so. En heeltemal tereg ook! So is ons uitgestuur en gereed gemaak deur God.

Koning om te beskerm en te dien, Priester om ‘n lewende getuie te wees van God se genade. Profeet om God se waarheid in hierdie wêreld te praat.

⇒ Wie moet ons profeet wees? Dit was ‘n brandende vraag vir Israel in Deuternomium 18. Wie moet hulle lei as Moses sterf? En God kom belowe, Hy sal ‘n profeet gee, een soos Moses, een wie Hy roep, een wie Hy stuur, een wat getrou sal luister. En dan ken ons die geskiedenis, hoe God telkemale sy profete gestuur het – meermale om die volk tereg te wys waar hulle afgedwaal het!

En vandag? Vra ons nog na profete? Wie praat namens God, wie het na God geluister en kan vir ons sê wat God se wil is? Daar is natuurlik BAIE mense wat beweer dat hulle profete is: Voorspoeds predikers, self help gurus, sommige radio en TV predikers, ‘n horde mense wat rubrieke op die Internet skryf. En soos Israel soek mense profete. Reis mense na Nigerië, Amerika, oraloor, net om God se stem dalk te kan hoor.

Maar wie praat vir God, wie bring God se boodskap na ons toe? Hoe onderskei ons tussen iemand wat net agter ons geld aan is en iemand wat in alle nederigheid probeer leef as Christen, as profeet wat God se stem probeer hoor?

Hier in Deuteronomium 18 is nogal toetse wat mens kan aanlê, waarvan vers 22 baie direk is: “as ‘n profeet iets in die Naam van die Here aankondig en dit kom nie uit nie en dit gebeur nie so nie, dan het die Here nie met die profeet gepraat nie. Dan het die profeet hom dit aangematig en hoef jy jou nie aan hom te steur nie.”

Dit is nogal waar van die een aspek van profeet-wees, naamlik om te verkondig wat God se plan is en wat gaan gebeur. Baiemaal is valse profete egter slim deur baie in die algemeen te praat, of soos fortuinvertellers op te tree oor goed ver in die toekoms. Dan is dit moeilik om te sien of hulle werklik na God geluister het.

Hoe toets ek ander, en my eie(!), se verstaan van God se woorde, hoe weet ek dit is God wat met my praat as deel van my profetiese roeping om Sy waarheid te praat? As ons na hierdie gedeelte en die res van die Bybel kyk, dan is daar ‘n paar goed wat na vore kom:

•    ‘n Ware profeet stel hom of haarself nie aan nie, hy soek nie om ‘n profeet te wees nie. Dink maar aan hoe Moses teen God se roeping baklei het, hoe Jeremia gekla het dat hy te jonk was, ens. Ons is profete van God, mense wat God se waarheid praat, omdat ons nie anders kan nie, soos ‘n Jeremia wat probeer stilbly maar nie kan nie (Jer 20)
•    ‘n Ware profeet soek nie eer of rykdom nie. Esegiël Hosea, Jesaja, Elisa, Elia, al hierdie profete is verdruk, is verneder, soms is hulle gesoek om vermoor te word. As God se waarheid jou dryf om Sy boodskap uit te leef gaan dit oor God, nie oor jouself nie.
•    ‘n Ware profeet praat God se woorde, nie sy of haar eie nie. In Deut 18:18 sê God: “Ek sal my woorde in sy mond gee”. En meestal is hierdie woorde ongemaklik, want dit wys hoe ons God vir ons eie doeleindes probeer annekseer het. Ja daar is woorde van hoop, maar ons vergeet gou dat hierdie woorde baiemaal volg op ‘n oordeel oor dit wat verkeerd is.
•    Ware profete praat in lyn met die Skrif. Hulle dink nie sommer hulle eie nuwe goed uit nie, maar volg die Woord van God, waar God alreeds met ons deur die eeue gepraat het.

Wie praat vir God? Wie lei mense na God en ‘n voller verhouding met Jesus?

Lei MY optrede, dade, woorde mense NA of WEG VAN God? Wys my dade en woorde na God of na myself? Dit is die toets of ek my roeping as profeet uitvoer.

(Met erkenning aan workingpreacher.org)

Leef!

29 10 2012

Image(Na aanleiding van Deut 7:7-11)

Deuternomium 7 is deel van ‘n lang gedeelte (vanaf hoofstuk 4:44) wat weer die verbond, die ooreenkoms tussen God en Israel uiteensit. Hier in Hoofstuk 7 kom die skrywer dan uiteindelik by die vraag – Waarom?  Hoekom het God ons lief? Hoekom beloof Hy om vir Israel, en ons as die nuwe Israel, lief te wees?

Dit is nie ‘n vraag wat net by die Israeliete voorgekom het nie. Baie Christene, al glo hulle in God, al glo hulle in Sy liefde, al glo hulle dat Jesus vir hulle gesterf en opgestaan het, sukkel nog steeds met die vraag – Hoekom het God MY lief? Wat sien Hy in my? Gewoonlik gaan so ‘n vraag ook met ‘n bietjie skuldgevoelens gepaard – want as ek eerlik is met myself, as ek in naakte eerlikheid in die spieël kyk, kan ek nie glo dat God my sal liefhê nie…

☛ Hierdie gedeelte wil nie hê ons moet twyfel aan God se liefde nie. Drie keer word ons vertel dat God ons liefhet, en eenkeer word na ons liefde vir Hom verwys.

Baiekeer dink ons aan God se liefde vir ons as iets vreemds, iets verhewe, iets wat ons nie kan bereik nie. So word ons soms vertel dat die Nuwe Testament verskillende woorde vir liefde het, en dat God se liefde iets anders is as die liefde wat ons as mense het. Die skrywer van Deuternomium maak egter nie so ‘n onderskeid nie – Hy gebruik 3 Hebreeuse woorde om God se liefde vir ons te beskryf (al 3 as liefde in die Afrikaans vertaal). Hierdie drie woorde omsluit die totaliteit van wat ons verstaan van liefde!
•    :7 – חשׁק  “Gasak” – Om genot te put uit die ander persoon se teenwoordigheid
•    :8 – אהבה  “Ahabah” – Die liefde wat daar tussen man en vrou bestaan – ja God het ons selfs so lief! Hy verlang na ons, wil by ons wees.
•    :9 – חסד  “Gesed” – Genadige, liefdevolle omgee,  goedertierenheid

Niks wat ons verstaan as liefde is uitgesluit uit die manier hoe God ons liefhet nie! Sy liefde is allesomvattend!

☛ Nou hoe gemaak? Wat maak ek met so ‘n groot, skrikwekkende selfs, allesomvattende liefde?

Die woord wat gebruik word in vers 9 om ons respons op God se liefde te beskryf, “Ahab”, is familie van “ahabah” oor hoe God ons liefhet. Dit praat van verlang na die ander een, om honger te wees vir die teenwoordigheid van God soos om honger te wees vir kos, om nie sonder Hom te kan klaarkom nie, om te soek en te vra na Hom, om te wil doen wat die ander een vra.

Ons kom vers 11, ons respons op God se liefde, deur “gehoorsaam … daarvolgens te lewe” al na net deur te soek na God, te besef dat ons afhanklik is van Hom!

☛ God het ons lief omdat Hy vir ons lief is – klaar! Ten spyte van wat ek verkeerd of reg doen, Hy bly lief vir my. Ten spyte van my ongehoorsaamheid, Hy bly lief vir my.
Hoe antwoord ek God? Deur dankie te sê met my lewe! Gaan leef sy liefde!