Ons Joodse familieagtergrond – Deel 6

16 09 2020

Bybelstudie dag – Ons kyk verder na ons Joodse familie en die agtergrond van ons Christelike geloof.

Die vroeë Christene het in die Joodse sinagoges aanbid, en dit is eers toe daar vervolging vanaf die Jode gekom het dat hulle in huise begin aanbid het. Die meeste van die eerste gelowiges was ook Jode, en dis eers met Paulus se sendingwerk dat ‘n beduidende aantal nie-Jode Christene geword het.

Dit is dus belangrik dat ons iets van ons Joodse agtergrond verstaan en dat ons ook die Ou Testament lees. 

Vandag gaan ons na so paar van die vreemde wette in die Ou Testament kyk. Byvoorbeeld Deuternomium 22:11 (DV): “Jy mag nie gemengde vesel — wol en linne tegelyk — dra nie.” Of wat van hierdie een Eksodus 30:22-25, 33: “Die HERE het met Moses gepraat en vir hom gesê: “Neem jy self keurgraad speserye: 500 sikkel verpoeierde mirre, die helfte soveel geurige kaneel — dit is 250 sikkel — en 250 sikkel geurige riet, asook 500 sikkel kassia, volgens die standaardgewig in die heiligdom, met ‘n hin olyfolie. 25 Jy moet daarvan heilige salfolie maak, met die kundigheid van ‘n salfmenger — ‘n besondere mengsel. Dit moet heilige salfolie wees. 33 Iemand wat iets soortgelyks voorberei, of wat daarvan op ‘n buitestander laat kom, sal van sy volk afgesny word.’ ” (‘n sikkel is omtrent 6kg en ‘n hin 3,8l)

Kom ons kyk vinnig na die eerste voorbeeld, die een rondom klere van gemengde wol en linne gemaak. Kyk gou na jou eie klere – as jy nie iets spesiaal in ‘n suiwer stof gekoop het nie, is die kanse seker 99% dat jy nou klere van gemengde stof dra. Oortree jy dan nou ‘n opdrag van die Here? Hier is dit belangrik om nie maar net die Ou Testament as irrelevant af te maak nie, maar om na die doel van die opdrag te kyk. Daarvoor het jy baiemaal nie eers ander bronne nodig nie, die antwoord is in die Bybel self! Eksodus 26:1 vertel vir ons waarvan die Tabernakel gemaak is. In Eksodus 28:1-6 lees ons waarvan die priesters se klere gemaak is. In albei gevalle is gemaak uit wol en linne wat saam geweef is! Het hulle dan nou God se opdrag verbreek?

Nee, die doel was eerder dat mense wat nie afgesonder, geheilig, was vir spesiale diens aan God nie mag lyk soos die priesters nie. Die wol-linne mengsel is gebruik om spesiale Goddelike diens aan te dui. Dit is amper soos om vandag soos ‘n polisieman aan te trek as jy nie een is nie. Dit is verbode, want jy doen jou voor vir wat jy nie is nie. Dieselfde geld vir die mengsel salfolie. Die spesifieke mengsel is gekies om spesiale diens aan God uit te beeld.

Die twee voorbeelde is dus nie vreemd binne die leefwêreld van die antieke Jode nie. Onthou, hulle het sopas vanuit die veel-godedom van Egipte gekom. Soos hulle terugverlang het na die “vleispotte van Egipte”, so het baie van hulle verlang na die privaat huisaltaar, daar waar hulle self as priesters opgetree het van vreemde Egiptiese gode. God kom dus in hierdie opdragte en verduidelik aan hulle in taal wat hulle goed sou verstaan, al is dit vreemd vir ons, dat hulle nie hulself moet aanmatig nie. God self bepaal hoe Hy gedien moet word. Elkeen kan nie maar self besluit watter god of op watter manier hy God wou dien nie. God stel ‘n duidelike breek tussen dit wat hulle vir omtrent 300 tot 400 jaar aan gewoond was in Egipte en hoe hulle nou moet leef as getuies vir Hom.

‘n Taak vir hierdie week:

1. Wat beteken “heilig” of “afgesonder” vir jou waar jy vandag leef? Hoe kan jy heilig wees in jou werk, huis en in die samelewing? Lees 1 Petrus 1:13-15 en 1 Tessalonisense 4:1-8 om jou te help met die antwoord.

2. In Eksodus 15 lees ons Moses se lied na die oorwinning by die Rietsee. Vers 11 sê: “Wie is soos U onder die gode, HERE? Wie is soos U, majestueus in heiligheid, ontsagwekkend in lofwaardige dade?” Wat beteken God se heiligheid vir jou? Hoe erken jy God as heilig in jou optrede elke dag?

Geniet! Volgende keer delf ons nog verder in die antieke Hebreeuse leefwêreld. 

Hoekom het God my lief?

1 05 2015

In ‘n wêreld wat sy oordeel oor my vel op grond van wat ek besit, of wat se werk ek doen, of net oor wat “die mense” oor my sê (Henri Nouwen), bly die boodskap van Christus moeilik om te glo. God het MY lief? Hoekom? Dis darem bietjie dik vir ‘n daalder…  Wat sien God in my? Ons is so deur ons kultuur gekondisioneer dat ons alles moet verdien, dat die gedagte dat God dalk maar net vir ons kan lief wees nie aanvaarbaar is nie. As ek eerlik is met myself, as ek in naakte eerlikheid in die spieël kyk, kan ek nie glo dat God my sal liefhê nie…

Ons lees in die Ou Testament, vanaf Deuternomium 4:44, ‘n lang gedeelte oor die verbond, die ooreenkoms, wat God met die Israeliete sluit. Dan kom die skrywer uiteindelik in hoofstuk 7 by die vraag: Hoekom? Al die redes hoekom God nou nie vir Israel sou kon liefhê nie word genoem, hulle is klein, hulle was opstandig, ensovoorts.

☛ Die antwoord word nie gegee op ‘n manier wat ons sou dink dit moet wees nie. Inteendeel, eintlik word geen redes gegee nie! Drie keer word ons vertel dat God ons liefhet, en eenkeer word na ons liefde vir Hom verwys.

Baiekeer dink ons aan God se liefde vir ons as iets vreemds, iets verhewe, iets wat ons nie kan bereik nie. So word ons soms vertel dat die Nuwe Testament verskillende woorde vir liefde het, en dat God se liefde iets anders is. Die skrywer van Deuternomium maak egter nie so ‘n onderskeid nie – Hy gebruik in Deuternomium drie Hebreeuse woorde om God se liefde vir ons te beskryf (al 3 as liefde in die Afrikaans vertaal). Hierdie drie woorde omsluit die totaliteit van wat ons verstaan van liefde!
•    :7 – “Gasak” – Om genot te put uit die ander persoon se teenwoordigheid
•    :8 – “Ahabah” – Die liefde wat daar tussen man en vrou bestaan – ja God het ons selfs so lief! Hy verlang na ons, wil by ons wees.
•    :9 – “Gesed” – Genadige, liefdevolle omgee,  goedertierenheid

Niks wat ons verstaan as liefde is uitgesluit uit die manier hoe God ons liefhet nie! Sy liefde is allesomvattend!

☛ Nou hoe gemaak? Wat maak ek met so ‘n groot, skrikwekkende, selfs allesomvattende liefde?

Die woord wat gebruik word in vers 9 om ons respons op God se liefde te beskryf, “Ahab”, is familie van “ahabah” oor hoe God ons liefhet. Dit praat van verlang na die ander een, om honger te wees vir die teenwoordigheid van God soos om honger te wees vir kos te hê, om nie sonder Hom te kan klaarkom nie, om te soek en te vra na Hom, om te wil doen wat die ander een vra.

Ons kom vers 11, ons respons op God se liefde, deur “gehoorsaam … daarvolgens te lewe” al na net deur te soek na God, te besef dat ons afhanklik is van Hom!

☛ God het ons lief omdat Hy vir ons lief is – klaar! Ten spyte van wat ek verkeerd of reg doen, Hy bly lief vir my. Ten spyte van my ongehoorsaamheid, Hy bly lief vir my.

Hoe antwoord ek God? Deur dankie te sê met my lewe! Gaan leef sy liefde!

‘n Profeet van Jesus?

11 02 2015

Koning, Priester, Profeet – so maklik noem ons onsself as Christene so. En heeltemal tereg ook! So is ons uitgestuur en gereed gemaak deur God.

Koning om te beskerm en te dien, Priester om ‘n lewende getuie te wees van God se genade. Profeet om God se waarheid in hierdie wêreld te praat.

⇒ Wie moet ons profeet wees? Dit was ‘n brandende vraag vir Israel in Deuternomium 18. Wie moet hulle lei as Moses sterf? En God kom belowe, Hy sal ‘n profeet gee, een soos Moses, een wie Hy roep, een wie Hy stuur, een wat getrou sal luister. En dan ken ons die geskiedenis, hoe God telkemale sy profete gestuur het – meermale om die volk tereg te wys waar hulle afgedwaal het!

En vandag? Vra ons nog na profete? Wie praat namens God, wie het na God geluister en kan vir ons sê wat God se wil is? Daar is natuurlik BAIE mense wat beweer dat hulle profete is: Voorspoeds predikers, self help gurus, sommige radio en TV predikers, ‘n horde mense wat rubrieke op die Internet skryf. En soos Israel soek mense profete. Reis mense na Nigerië, Amerika, oraloor, net om God se stem dalk te kan hoor.

Maar wie praat vir God, wie bring God se boodskap na ons toe? Hoe onderskei ons tussen iemand wat net agter ons geld aan is en iemand wat in alle nederigheid probeer leef as Christen, as profeet wat God se stem probeer hoor?

Hier in Deuteronomium 18 is nogal toetse wat mens kan aanlê, waarvan vers 22 baie direk is: “as ‘n profeet iets in die Naam van die Here aankondig en dit kom nie uit nie en dit gebeur nie so nie, dan het die Here nie met die profeet gepraat nie. Dan het die profeet hom dit aangematig en hoef jy jou nie aan hom te steur nie.”

Dit is nogal waar van die een aspek van profeet-wees, naamlik om te verkondig wat God se plan is en wat gaan gebeur. Baiemaal is valse profete egter slim deur baie in die algemeen te praat, of soos fortuinvertellers op te tree oor goed ver in die toekoms. Dan is dit moeilik om te sien of hulle werklik na God geluister het.

Hoe toets ek ander, en my eie(!), se verstaan van God se woorde, hoe weet ek dit is God wat met my praat as deel van my profetiese roeping om Sy waarheid te praat? As ons na hierdie gedeelte en die res van die Bybel kyk, dan is daar ‘n paar goed wat na vore kom:

•    ‘n Ware profeet stel hom of haarself nie aan nie, hy soek nie om ‘n profeet te wees nie. Dink maar aan hoe Moses teen God se roeping baklei het, hoe Jeremia gekla het dat hy te jonk was, ens. Ons is profete van God, mense wat God se waarheid praat, omdat ons nie anders kan nie, soos ‘n Jeremia wat probeer stilbly maar nie kan nie (Jer 20)
•    ‘n Ware profeet soek nie eer of rykdom nie. Esegiël Hosea, Jesaja, Elisa, Elia, al hierdie profete is verdruk, is verneder, soms is hulle gesoek om vermoor te word. As God se waarheid jou dryf om Sy boodskap uit te leef gaan dit oor God, nie oor jouself nie.
•    ‘n Ware profeet praat God se woorde, nie sy of haar eie nie. In Deut 18:18 sê God: “Ek sal my woorde in sy mond gee”. En meestal is hierdie woorde ongemaklik, want dit wys hoe ons God vir ons eie doeleindes probeer annekseer het. Ja daar is woorde van hoop, maar ons vergeet gou dat hierdie woorde baiemaal volg op ‘n oordeel oor dit wat verkeerd is.
•    Ware profete praat in lyn met die Skrif. Hulle dink nie sommer hulle eie nuwe goed uit nie, maar volg die Woord van God, waar God alreeds met ons deur die eeue gepraat het.

Wie praat vir God? Wie lei mense na God en ‘n voller verhouding met Jesus?

Lei MY optrede, dade, woorde mense NA of WEG VAN God? Wys my dade en woorde na God of na myself? Dit is die toets of ek my roeping as profeet uitvoer.

(Met erkenning aan workingpreacher.org)

Leef!

29 10 2012

Image(Na aanleiding van Deut 7:7-11)

Deuternomium 7 is deel van ‘n lang gedeelte (vanaf hoofstuk 4:44) wat weer die verbond, die ooreenkoms tussen God en Israel uiteensit. Hier in Hoofstuk 7 kom die skrywer dan uiteindelik by die vraag – Waarom?  Hoekom het God ons lief? Hoekom beloof Hy om vir Israel, en ons as die nuwe Israel, lief te wees?

Dit is nie ‘n vraag wat net by die Israeliete voorgekom het nie. Baie Christene, al glo hulle in God, al glo hulle in Sy liefde, al glo hulle dat Jesus vir hulle gesterf en opgestaan het, sukkel nog steeds met die vraag – Hoekom het God MY lief? Wat sien Hy in my? Gewoonlik gaan so ‘n vraag ook met ‘n bietjie skuldgevoelens gepaard – want as ek eerlik is met myself, as ek in naakte eerlikheid in die spieël kyk, kan ek nie glo dat God my sal liefhê nie…

☛ Hierdie gedeelte wil nie hê ons moet twyfel aan God se liefde nie. Drie keer word ons vertel dat God ons liefhet, en eenkeer word na ons liefde vir Hom verwys.

Baiekeer dink ons aan God se liefde vir ons as iets vreemds, iets verhewe, iets wat ons nie kan bereik nie. So word ons soms vertel dat die Nuwe Testament verskillende woorde vir liefde het, en dat God se liefde iets anders is as die liefde wat ons as mense het. Die skrywer van Deuternomium maak egter nie so ‘n onderskeid nie – Hy gebruik 3 Hebreeuse woorde om God se liefde vir ons te beskryf (al 3 as liefde in die Afrikaans vertaal). Hierdie drie woorde omsluit die totaliteit van wat ons verstaan van liefde!
•    :7 – חשׁק  “Gasak” – Om genot te put uit die ander persoon se teenwoordigheid
•    :8 – אהבה  “Ahabah” – Die liefde wat daar tussen man en vrou bestaan – ja God het ons selfs so lief! Hy verlang na ons, wil by ons wees.
•    :9 – חסד  “Gesed” – Genadige, liefdevolle omgee,  goedertierenheid

Niks wat ons verstaan as liefde is uitgesluit uit die manier hoe God ons liefhet nie! Sy liefde is allesomvattend!

☛ Nou hoe gemaak? Wat maak ek met so ‘n groot, skrikwekkende selfs, allesomvattende liefde?

Die woord wat gebruik word in vers 9 om ons respons op God se liefde te beskryf, “Ahab”, is familie van “ahabah” oor hoe God ons liefhet. Dit praat van verlang na die ander een, om honger te wees vir die teenwoordigheid van God soos om honger te wees vir kos, om nie sonder Hom te kan klaarkom nie, om te soek en te vra na Hom, om te wil doen wat die ander een vra.

Ons kom vers 11, ons respons op God se liefde, deur “gehoorsaam … daarvolgens te lewe” al na net deur te soek na God, te besef dat ons afhanklik is van Hom!

☛ God het ons lief omdat Hy vir ons lief is – klaar! Ten spyte van wat ek verkeerd of reg doen, Hy bly lief vir my. Ten spyte van my ongehoorsaamheid, Hy bly lief vir my.
Hoe antwoord ek God? Deur dankie te sê met my lewe! Gaan leef sy liefde!