Psalm 65 – God se leivoor is vol water

12 07 2020

Goeiemôre! Op ‘n naweek van stormagtigheid kom ons en luister na God se Woord.

Sit saam met jou gesin, steek ‘n kers aan om julle aan die teenwoordigheid van die Heilige Gees te herinner, bid saam en volg dan die stappe hieronder.

Pragtige ou loflied uit New Zealand: Liedboek 563

Vandag se teks is Psalm 65

Hier is ‘n prent die kinders. Laat hulle met ‘n inkleurkryt merk ‘n lysie maak van waar die Psalm oor God praat. Laat hulle met ‘n ander kleur merk waar die Psalm oor mense praat. Skryf die mooiste stukkie iewers vir jouself neer.

Psalm 65 kinder

Die video op YouTube en op Kerkaanlyn.

Die audio vir as jy dit verkies is beskikbaar by Anchor, Apple Podcasts en Spotify.

Vandag bly ons by die ou liedere! Tel jou seëninge!

Seën en sterkte vir die dag! Bid vir mekaar, ons land, almal wat moet werk en bly veilig!

Die Teks:

Psalm 65

Direkte Vertaling

1 Vir die musiekleier. ‘n Psalm. Van Dawid. ‘n Lied.

2 Aan U kom ‘n lofsang toe, o God wat in Sion is; aan U moet geloftes betaal word. 3 U wat gebede hoor — na U moet alle mense kom.

4 Al sou sondeskuld my oorweldig, U bedek ons oortredinge. 5 Gelukkig is die mens vir wie U uitkies en laat nader kom — hy mag woon in die voorhowe van u huis. Ons wil graag versadig word met die goeie van u huis, die heiligheid van u tempel.

6 Tereg antwoord U ons met ontsagwekkende dade, o God wat ons verlos — U, die vertroude tot aan al die einders van die aarde en die verste see, 7 die Een wat die berge vestig deur sy krag, wat omgord is met mag, 8 wat die gedruis van die oseane stilmaak, die gebulder van hulle golwe, die rumoer van volke. 9 Daarom het die bewoners van die einders ontsag vir u wondertekens. U laat gejubel opklink waar die son opkom en waar dit ondergaan.

10 U het na die land omgesien, dit deurdrenk, dit besonder verryk. God se leivoor is vol water. U sorg vir hulle koring, ja, so berei U dit voor: 11 U maak die vore nat, die ploegbanke gelyk; met reënbuie maak U die aarde sag, U seën dit wat daar opkom. 12 U kroon u goeie jaar; waar u spore lê, drup dit van vettigheid. 13 Die weivelde van die woestyn drup, juigend omgord die heuwels hulleself. 14 Die weiding is oortrek met kleinvee;die valleie is beklee met graan; hulle roep uit van vreugde, ja, hulle sing.

‘n Mooi Psalm met bekende woorde! Hoeveel van ons het nie al geluister na vers 5 as ‘n votum by die aanvang van ‘n diens nie: “Dit gaan goed met die mens vir wie U uitkies en laat naderkom om in u tempel te bly. Laat ons die goeie dinge in u huis in oorvloed geniet,die goeie dinge in u heilige woning.” (:’83 vertaling) Dan gaan die Psalm voort vanaf vers 6 om te praat oor hoe God alles onder beheer het, selfs die see en natuur. Hoe Hy omsien na die land (:10), hoe die voorspoed “drup van vettigheid”!

Alles mooi, alles in plek, alles reg. Maar as my lewe nie so lyk nie? Dinsdag hierdie week het Annelise Burges in die Vrye Weekblad se daaglikse bulletin geskryf: “Ek wou oor iets anders as Covid-19 skryf hierdie week, want ek bespeur ‘n geweldige tamheid onder byna almal wat ek ken. Daar is vrees, (irritasie), eensaamheid ( irritasie), bekommernis (irritasie), woede (irritasie).” Wat maak ek met so ‘n “mooi” Psalm, ‘n Psalm wat van die goeie van die lewe skryf as ek bevrees is, of dalk selfs vol woede?

Walter Brueggemann skryf oor die Psalms dat ons ‘n herhaling van oriëntasie, disoriëntasie en heroriënteringkry. Ons sien ietsie daarvan hier. Net die vorige Psalm, 64:2 sê:”Luister, o God, na my stem as ek kla”. Psalm 65 begin met “Aan U kom ‘n lofsang toe, o God”. Psalm 65 as ‘n psalm van heroriëntering praat oor hoe die lewe lyk as dit gelewe word vanuit ‘n verwagting, ‘n verwagting op die Een wat alle gebede hoor (:3).

En so ‘n lewe begin, volgens vers 4, by God se genade, by die Een wat ons oortredinge bedek. Al skei ek myself van God af, al val ek in, om Brueggemann se woord te gebruik, disoriëntasie omdat ek ongehoorsaam en hardkoppig is, nog steeds is die genade daar. Die genade wat ons in God se teenwoordigheid veilig laat bly – in die woorde van die psalm, in God se voorhowe laat bly.

So ‘n lewe in die plek van genade maak dat ons God beter raaksien, wat help dat ons God ook raaksien as die Een wat die storms stilmaak, “wat die gedruis van die oseane stilmaak, die gebulder van hulle golwe” (:8), maar ook “die rumoer van volke”. Die storms van die lewe, die “vrees, eensaamheid, bekommernis, woede” (Burgess) van leef in ‘n tyd van Covid-19, maar ook in ‘n tyd van politieke spanning, ‘n tyd waarin mense rassehaat aanjaag, ‘n tyd wat ons wonder oor politici se bona-fides, ‘n tyd van misdaad. Ook in hierdie tyd is ons nie geskei van God se genade nie, nie op moedverloor se vlakte nie.

God stil nie net die storms nie (ook die binne-in my!), maar gebruik hulle om te wys hoe Hy sorg, hoe Hy “na die land omsien”. En dit roep ons tot lof (:14).

Ons kry hierdie selfde tema as Paulus in Romeine 8 skryf oor wat Christus kom doen het. “Daar is dus nou geen veroordeling vir dié wat in Christus Jesus is nie.” (Rom 8:1) Te midde van chaos, te midde van moedeloosheid en wanhoop, het Hy ons “in Christus Jesus die lewe (ge)gee”, het Hy ons “vrygemaak.”

Binne disoriëntasie van sonde en wanhoop en moedeloosheid, kom heroriënteer Christus ons, kom gee Hy ons rede om te juig en jubel.

Want Hy weet hoe lyk so ‘n deurmekaar lewe, Hy weet wat dit is om die disoriëntasie van onregverdigheid deur te maak, selfs die finale disoriëntasie van die dood. Daarom, in my vrees, eensaamheid, bekommernis, woede, is Hy met ons, langs ons, hou Hy ons vas, dra Hy ons.

Ons kan uitroep van vreugde, ons kan sing, want Jesus draai ons in die regte rigting, Hy oriënteer ons elke oomblik, elke dag. God se leivoor is inderdaad vol water! (Ps 65:10)

 

Matteus 11:25 – 12:2 “Kom na My toe almal wat vermoeid en swaar belas is en Ek sal julle rus gee”

5 07 2020

Goeiemôre! Die vyfde Sondag van Koninkrykstyd en gister (4 Julie) was ook die 100ste dag van grendeltyd!! Baie seën en ‘n goeie familietyd julle toegewens.

Sit saam met jou gesin, steek ‘n kers aan om julle aan die teenwoordigheid van die Heilige Gees te herinner, bid saam en volg dan die stappe hieronder.

Hier is ‘n oulike Afrikaanse Kerkjaar kalender om vir die kinders te wys hoekom vandag al die 5de Sondag van Koninkrykstyd is en waar dit inpas in die jaar.

n Lekker op en wakker lied, net vir ingeval jy nog vakerig voel! “Loof Die Here Want Hy Is Goed · Louis Brittz”.

En so as ‘n uitdaging, as jy die video kyk, kyk of jy van my toer herdenkinge kan raaksien 😉 Ook al lus vir kamp en uitkom!

Die video op YouTube of Kerkaanlyn.

Vir Audio alleen as jou data min is: AnchorApple Podcasts of Spotify.

n Pragtige Nederlandse lied om na die tyd te luister, “Komt allen die vermoeid en belast zijn

Seën en sterkte vir die dag! Bid vir mekaar, ons land, almal wat moet werk en bly veilig!

Die teks van die preek:

Matteus 11:25-30

Direkte Vertaling:

25 In daardie tyd het Jesus gesê: “Ek loof U, Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg en dit aan kindertjies bekend gemaak het. 26 Ja, Vader, want so het U dit goedgevind. 27 Alles is deur my Vader aan My toevertrou. En niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader, en niemand ken die Vader nie, behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun Hom bekend wil maak. 28 “Kom na My toe almal wat vermoeid en swaar belas is, en Ek sal julle rus gee. 29 Neem my juk op julle en leer van My, omdat Ek sagmoedig en nederig van hart is, en julle sal rus vind vir julle gemoed. 30 Want my juk is draaglik en my las is lig.””

12:1 In daardie tyd het Jesus op die Sabbat deur die gesaaides geloop. Sy dissipels het honger geword en hulle het begin om die are te pluk en te eet. 2 Toe die Fariseërs dit sien, sê hulle vir Hom: “Kyk, u dissipels doen iets wat op die Sabbat nie toelaatbaar is nie.”

I’m so over it” sê my dogter hierdie week. En ek dink dis baie van ons se gevoelens. Ons is moeg van beperkings op ons bewegings, moeg om nie te kan ontspan soos ons gewoond is nie, moeg van politici se reëls wat nie altyd vir ons sin maak nie. Moeg, veral van ‘n onderliggende vrees – hoe lank nog, gaan ek en my geliefdes dit oorleef?

Vir almal wat so voel, klink Jesus se woorde of dit spesiaal vir ons gesê is (:28): “Kom na My toe almal wat vermoeid en swaar belas is, en Ek sal julle rus gee.”

Hierdie uitnodiging van Jesus pas in by die Bybel se boodskap van die dag van rus, die Sabbat. ‘n Geskenk om vir ons lewe te gee, ‘n geskenk om vir ons te wys dat die lewe nie net ‘n dolle gejaag is nie. Maar waar is hierdie geskenk as ons so moeg is….?

Jesus se woorde dat Sy juk rus bring sou baie vreemd geklink het vir die mense van Sy tyd. Die Rabbis het na die juk van God se wet en die juk van God se Koninkryk verwys. Jesus se juk, in terme van die verse net hierna, Jesus se sabbat, is nie ‘n juk wat swaar druk nie, nee, dit is ‘n juk van genade en liefde. Onthou dat wanneer God vir Israel die sabbat skenk, begin dit altyd met ‘n herinnering aan die tyd van slawerny in Egipte, ‘n herinnering ook aan God se genade en liefde wat hulle uitgelei het (Deut 5:6, Eks 20:2).

Om vanuit Jesus se rus, God se sabbat, te leef, behels dus ‘n sekere kyk na die wêreld. ‘n Kyk wat erken dat ons dié Een dien wat “Here van die Sabbat” is (Matt 12:8). Nie politici of siektes of ekonomiese probleme of vrees of enigiets is te erg vir Hom nie.

Hoe hoor ons hierdie woorde? Hoe kan ons dit regkry om hieruit te leef? Die evangelie van Matteus word soms die “onderwyser se evangelie” genoem, wat regdeur die evangelie leer Jesus Sy dissipels, volgelinge en die mense wat na Hom toe kom. Hy leer hulle, want hulle moet verstaan Wie Hy is, wat hy bring, wat Sy boodskap is. Eers dan kan hulle self so leef en sodoende ander leer.

Ook hier, hier waar Jesus rus aanbied is Hy besig om hulle te leer. Is Hy besig om die wysheid van die wêreld, die wysheid van die Rabbis omver te gooi. Die Rabbis het gesê ons moet die wet ken sodat ons dit kan gehoorsaam. Jesus sê dat as ons Hom ken, dan het ons rus, dan kan ons gehoorsaam aan die Vader leef.

Wanneer ons nie weet watter kant toe nie, wanneer ons moedeloos is, wanneer ons vreesbevange, bekommerd, radeloos is, is dit dalk goed om Jesaja se woorde te onthou:

Jesaja 40:27-31: “Waarom sê jy dan, Jakob, waarom kla jy, Israel: “Die Here sien nie raak wat van my word nie, my reg gaan by my God verby”?

28 Weet jy dan nie, het jy nog nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, Skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, Hy raak nie afgemat nie en sy insig is ondeurgrondelik. 29 Hy gee die vermoeides krag, Hy versterk dié wat nie meer kan nie.

31 …dié wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie.

In hierdie uitmergelende tyd, hierdie vreemde tyd, hierdie hartseer tyd, hierdie tyd, so lyk dit ook, van die leun en verdraaiings, kom God se waarheid. Hy skenk rus, Hy skenk vrede, al hoe lyk die omstandighede rondom ons hoe vreemd en verward.

Kom na My toe almal wat vermoeid en swaar belas is, en Ek sal julle rus gee” (Matt 11:28). Is jy ook “over it?” Daar is rus!

Met erkenning aan:

Hauerwas, S., 2006. Matthew, Grand Rapids, MI: Brazos Press.

http://www.workingpreacher.org/

The New Testament in Its World” N. T. Wright and Michael F. Bird Zondervan Academic , 2019

Matteus 10:40-42 God is met jou teenwoordig.

28 06 2020

Goeiemôre! Die vierde Sondag van Koninkrykstyd! Baie seën en ‘n goeie familietyd julle toegewens.

Sit saam met jou gesin, steek ‘n kers aan om julle aan die teenwoordigheid van die Heilige Gees te herinner, bid saam en volg dan die stappe hieronder.

Hier is ‘n Onse Vader gebed idee vir die kinders en kleinkinders.

Hier is ‘n lied wat julle voor die tyd kan saamsing!God is hier teenwoordig.(Die video sê Retief Burger, maar dis eintlik Liza Liversage wat sing)

Vandag se teks is Matteus 10:40-42

Die video op YouTube

Vir Audio alleen as jou data min is – by Anchor, Spotify of Apple Podcasts.

Video op ons kerk se direkte lyn na die oordenking

Onse Vaderdeur Kevin Leo as ‘n lied om na die tyd na te luister.

Seën en sterkte vir die dag! Bid vir mekaar, ons land, almal wat moet werk en bly veilig!

TEKS: Matteus 10:40-42

Direkte Vertaling: “40 “Wie julle ontvang, ontvang My, en wie My ontvang, ontvang Hom wat My gestuur het. 41 Wie ‘n profeet ontvang omdat hy ‘n profeet is, sal die beloning van ‘n profeet kry, en wie ‘n regverdige ontvang omdat hy ‘n regverdige is, sal die beloning van ‘n regverdige kry. 42 En wie aan een van hierdie geringes ‘n beker koue water gee om te drink, bloot omdat hy ‘n dissipel is — Amen, Ek sê vir julle: Hy sal beslis nie sy beloning verbeur nie.”

Wat hoor jy as jy na hierdie woorde luister? Kan ek probeer raai? Die meeste van ons hoor twee goed dadelik. Die eerste is die fokus op die beloning, en tweedens hoor ons hierdie woorde as ‘n opdrag. ONS moet ander ontvang.

Is ek dalk reg? Hoor jy dit as ‘n opdrag? EK moet ander ontvang, verwelkom, dan is daar ‘n beloning. Ek moet goed wees vir ander, ek moet, al is dit net met ‘n beker koue water, vir ander sorg.

Wat daarvan as dit dalk nie is wat daar staan nie? Ons lees so maklik vers 40 se klem mis: “Wie julle ontvang, ontvang My, en wie My ontvang, ontvang Hom wat My gestuur het”. Jesus plaas Sy hoorders hier nie in die posisie van hulle wat gasvryheid aanbied nie, maar as diegene wat gasvryheid ontvang! Mense wat ontvang word, wat verwelkom word, aanvaar word, welkome gaste is.

Nou klink die teks sommer anders! Veral as ons onthou dat gasvryheid in die antieke wêreld ‘n baie belangrike saak was. Jy het nie net die persoon wat voor jou staan verwelkom nie, maar die gemeenskap en die familie wat die persoon verteenwoordig ook. In terme van hierdie teks kan jy sê dat as jy ‘n volgeling van Jesus verwelkom, verwelkom jy Jesus self asook die Een wat Hom gestuur het, die Vader.

So, veel eerder as ‘n bevel om ander te verwelkom, is hierdie teks ‘n belofte. As julle – Jesus se volgelinge – verwelkom word, bring julle Jesus en die Vader se teenwoordigheid in daardie huis in.

Skielik raak die vraag nie of EK ander verwelkom nie, maar of my teenwoordigheid iets van God se teenwoordigheid vir ander bring. Dit is ‘n BAIE MOEILIKER saak as om net ander te verwelkom! Onthou die konteks van hierdie hoofstuk. Vanaf vers 5 lê Jesus al klem op die feit dat die dissipels gestuur word, “soos skape onder wolwe” in (:16), en as gestuurdes bring hierdie dissipels iets van God se teenwoordigheid met hulle saam.

Wat beteken dit vir my elke dag se lewe? Wat beteken dit vir my omgang met ander? Wat sê dit vir ons oor kerk van Christus wees?

– Ek dink dit vertel ons dat ons werk nie binne die vier mure van die kerkgebou is nie. Ons werk, ons christen-wees, ons getuie-wees, is buite by die werk, in die dorp, tussen mense. En dis nie altyd lekker of maklik nie. Ons hou van in beheer wees, maar nou is ons aan ander se ontvangs uitgelewer. En daardie ontvangs is nie altyd vriendelik nie! In hierdie selfde hoofstuk waarsku Jesus dat sommige ons nie gaan ontvang nie, dat sommige vyandig gaan wees. Tog stuur Hy ons nog steeds!

Hoe sal die wêreld rondom my lyk as ek elke interaksie met ander sien as die plek waar my teenwoordigheid iets van God se teenwoordigheid wys?

Gen 21:8-21 – Hagar en Ismael, hoekom is hierdie verhaal in die Bybel?

21 06 2020

Goeiemôre! Die derde Sondag van Koninkrykstyd en ook Vadersdag! Baie seën en ‘n goeie familietyd julle toegewens. Mag julle ook in hierdie vreemde tyd die vreugde van goeie herinneringe en dalk, as jy gelukkig is, die fisiese nabyheid van jou vader geniet. Onthou dat die belofte van die Woord is dat ons Hemelse Vader altyd met ons is.

Sit saam met jou gesin, steek ‘n kers aan om julle aan die teenwoordigheid van die Heilige Gees te herinner, bid saam en volg dan die stappe hieronder.

Hier is ‘n vadersdag idee vir die kinders en kleinkinders

Hier is ‘n lied wat julle voor die tyd kan saamsing!Meer as Rykdom

Vandag se teks is Gen 21:8-21

Die video op YouTube

Vir Audio alleen as jou data min is, op Anchor of Spotify

En dan die video op ons gemeente se direkte lyn.

Bly by my Heer” as ‘n lied om na die tyd na te luister. Die koor is herskryf om te pas in die tyd waarin ons leef. Luister gerus!

As jy verkies om die teks te kan lees, hier volg dit. Mag jy ‘n goeie dag hê!

Gen 21:8-21 (Vadersdag)

Wat kan ‘n lag aan jou doen? Dalk was daar so iets in Ismael se lag, of dalk is Sara net herinner aan ‘n jarelange doring in haar vlees. Dink jou so bietjie in. Daar is hierdie belofte van God van ‘n nageslag, maar jy raak al oud en daar is geen kinders nie. Om die waarheid te sê, toe die drie engele julle besoek het, het jy gelag oor die belofte! Uit desperaatheid, en volgens die kultuurgebruike van jou tyd, bied jy jou slavin vir jou man aan. Dis vernedering nommer 1. Dan, wanneer die slavin swanger word, minag sy jou (Gen 16:4) – vernedering no 2. Nou, wanneer sy die kind van Abraham by die slavin, Ismael, sien lag, sien sy dit as ‘n derde vernedering. Of, dalk is sy net herinner aan die jarelange doring in die vlees.

Prakties het hierdie wegjaag van Hagar en haar seun nogal ‘n effek. Ismael sou, omdat Abraham hom erken het as sy seun, saam met Isak ge-erf het. Deur Hagar te laat gaan en haar vry te stel van slaaf wees, erf Ismael nou nie meer saam met Isak nie.

‘n Lekker deurmekaar “soapie” tipe van storie! Laag op laag van intrige. En arme Abraham weet nie wat om te doen nie (soos soveel anders mans soms nie hulle vrouens verstaan nie!) Hy voel sleg, Ismael is immers sy seun! En dan kom God met die vreemde woorde (:12): Stuur hulle weg! “Moenie sleg voel oor die kind en oor jou slavin nie.” Harteloos! En dit van ‘n God van liefde! Wat is hier aan die gang?

Die teks spel dit nie vir ons uit nie. Tog, as ons hoofstuk 16 lees en weer verse 15-21 van hoofstuk 21 is dit duidelik dat God nie probeer om van hulle ontslae te raak nie. God hoor Ismael en Hager se gehuil en sorg vir hulle. Ook die weggejaagde een, die een wat nie welkom is nie word deur God versorg.

Maar hoekom is dit nodig om die verhaal hier te vertel? En hoekom vind Paulus dit jare later nodig om in Galasiërs ook na hierdie verhaal te verwys?

Die hootema van die aartsvaderverhale in Genesis is om te verduidelik waar Israel as volk vandaan kom, maar ons maak ‘n fout as ons dink dat Israel alleen deur God raakgesien en versorg word. Regdeur is daar die verhale, soos die van Hagar en Ismael, van mense wat nie deel is van die Israel-verhaal nie, maar vir wie God omgee en wie Hy versorg. Dink sommer aan Lot, aan Esau, aan die baie verwysings om vir die vreemdeling, weduwee en wese te sorg.

God se liefde en sorg is nie net vir die wat IN is, vir die wat volk, wat Israel is nie. God is nie net vir die gelowiges en “kerkmense” lief nie. Ons as gelowiges het nie alleen-reg op God se liefde nie.

Soos Johannes ook jare later in die bekende Joh 3:16 skryf “God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het”. Die hele wêreld, om ook ons uit te nooi om saam met Hom Sy liefde uit te leef teenoor hulle wat ons beskou as buite-mense, buite-egtelike kinders soos Ismael. Jesus is daar vir ons almal. Hy stuur ons met SY liefde en sorg na almal.

Hierdie afgelope weke is ons gekonfronteer met moorde op vroue, met rassegeweld in die VSA, met moorde en aanvalle op mense op plase hier in SA, en dis maklik, te maklik, om “HULLE” te blameer – Hulle haat ons, hulle tree verkeerd op, hulle rand vroue aan. In plaas van deel van die vingerwysbrigade te wees word ek en jy geroep om almal wat ly, almal wat eenkant toe gestoot is, almal wat huil, se stemme te hoor en iets te wys van God se oop arms en harte vir die noodlydendes.

Soos Jesus dit vir ons mooi uitgespel het in Matteus 5:4-5, 7, 9 (Die Boodskap)
4 “Gelukkig is almal wat hartseer is oor al die pyn en swaarkry in hierdie wêreld. God self sal hulle trane afdroog.
5 “Gelukkig is almal wat nie dink dat hulle belangriker as ander mense is nie. God sal sorg dat elke stukkie grond in sy nuwe wêreld aan hulle behoort.

7 “Gelukkig is almal wat regtig vir ander mense omgee. God sal binnekort vir hulle wys presies hoeveel Hy vir hulle omgee.

9 “Gelukkig is almal wat vrede maak tussen mense wat in vyandskap met mekaar leef. God sal op die laaste dag voor almal sê dat hulle sy kinders is.

Matteus 9:35-10:8 Jesus gee om!

14 06 2020

Goeiemôre! Tweede Sondag van Koninkrykstyd.

Sit saam met jou gesin, steek ‘n kers aan om julle aan die teenwoordigheid van die Heilige Gees te herinner, bid saam en volg dan die stappe hieronder.

Hier is ‘n inkleurprent vir die kinders en kleinkinders om hulle te herinner aan die liefde van Jesus.

Hier is ‘n lied wat julle voor die tyd kan saamsing!

Vandag se teks is Matteus 9:35-10:8
Die video op YouTube

Vir Audio alleen as jou data min is: Op Anchor en Spotify

Video op ons kerk se direkte lyn na die oordenking

En ‘n pragtige lied om na die tyd na te luister, ek is baie seker julle ken dit! – doen dit as jou aanbidding, geloofsbelydenis na die hoor van die Woord.

En as jy verkies om net te lees, hier is die teks van die orodenking:

Matteus 9:35-10:8

Ons kyk vanoggend na die begin van die tweede lang toespraak van Jesus in die Matteus Evangelie (die eerste een is die Bergrede in Matt 4). En hier reg aan die begin kry ons die diepste beweegrede oor hoekom Jesus doen wat Hy doen: (:36) “Toe Hy die skare sien, het Hy hulle innig jammer gekry, omdat hulle verward en verstrooi was, soos skape sonder ‘n herder.” Matteus gebruik daai mooi Griekse woord – splagnizomai – waaroor ons al in die verlede gepraat het. Jesus se hart breek, Sy hart en ingewande kom in beroering oor hulle. Jesus sien nie neer op die skare se ellende nie, Hy het nie ‘n neerbuigende bejammerende houding nie, Hy beleef empatie met die mense, Hy voel saam met hulle.

Trouens, Jesus voel nie net saam met hulle nie, Hy sien geweldige potensiaal in die skare, want Hy draai na sy dissipels en sê (:37-38): “Die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid daarom die Here van die oes dat Hy arbeiders uitstuur om sy oes in te samel.

Die bekende prediker uit die VSA, Thomas Long, skryf: “Where others might gaze on such a group and see only desperate, even overwhelming, neediness, Jesus sees in them great potential.”

Nou wat sê hierdie teks vir ons wat leef in ‘n tyd van moorde en rassisme en korrupsie en Covid-19? Het dit enige betekenis is so ‘n tyd?

Ek dink die Here praat duidelik met ons elkeen individueel, maar ook gesamentlik as gemeente.

Een: Jesus voeg ons as sy gemeente saam. Ons is ‘n uiteenlopende groep, net soos Jesus se eerste dissipelkring. Ons kom uit verskillende agtergronde. Sommige is tollenaars en ander Selote – mense wat mekaar in die wêreld daarbuite sou takel. Aangesien ons deur ons roeping en verlossing aan Jesus gebind is, leef ons ook versoen met mekaar en gebruik ons ons gawes tot opbou en voordeel van mekaar en die wêreld.

Tweedens is ons ‘n gestuurde gemeenskap. Jesus het ons geroep en opgebou om ons te stuur. Ons bly die hele tyd oor ons geloof en ons roeping in terme van ons gestuurdheid dink. Jesus se genade het ons bereik, sodat ons deur deelname aan Jesus se sending die wêreld kan bereik.

Derdens is ons taak om deur woorde en dade te getuig. Ons moet vertel van die vrede van die Here. Ons moet ook genesing en herstel bring. Ons is geroep om siekes gesond te maak, dooies op te wek, melaatses te reinig en duiwels uit te dryf.

– Ons moet wyd dink oor elkeen van hierdie take van herstel. Siekes word gesond gemaak waar ons mense versorg, mense bemoedig, mense in gemeenskap insluit en vriendskap betoon. Daar is baie doodsheid wat ons deur liefde en genade kan herstel, selfs al wek ons nie – soos Jesus – letterlik dooies op nie. Dink egter hoeveel mense sou in hierdie Covid-19 tyd nie gesterf het as dit nie vir die kerk van die Here was wat kospakkies uitgedeel het nie. Dit is hoe mens lewe en genesing bring en die dood beveg.

– Wat duiwels betref, moet ons dink aan sistemiese boosheid soos geweld, materialisme, haat, rassisme en die skep van verdeeldheid, soms deur iets so “onskuldig” soos ‘n Facebook plasing.

Jesus se opdragte is vandag nog net so aktueel soos toe Hy dit die eerste keer uitgespreek het.

Dit is geen wonder nie, want Jesus self is tot vandag toe hiermee besig in die wêreld. Net soos aan sy destydse dissipels, nooi Hy ons vandag ook nog om deel te word van sy sending na die wêreld. Eintlik is daar maar net één sending, en ons is bevoorreg om ingenooi te word.

Jesus se sending word gemotiveer deur sy diepe meelewing met mense in nood. Mag die Heilige Gees ook hierdie empatie by ons wek.

Met erkenning aan https://preekriglyne.co.za/matteus-935-108-9-23-14-junie/