Pinkstersondag – “Vrede vir julle!”

1 06 2020

Pinkstersondag nagmaal. Die tweede keer hierdie inperkingstyd wat ons nagmaal by die huis vier!

Sit saam met jou gesin, steek ‘n kers aan om julle aan die teenwoordigheid van die Heilige Gees te herinner, bid saam en volg dan die stappe hieronder. Kry sommer solank jou brood en wyn/sap gereed vir die nagmaal.

Hier is ‘n pragtige vrede-storie vir die kinders of kleinkinders: https://youtu.be/7vi6oKbZeao

En hier is ‘n Pinkster inkleurprent vir die kinders en kleinkinders:https://convertkit.s3.amazonaws.com/landing_pages/incentives/000/467/334/original/PentecostColoring.pdf?1588810487

Hier is ‘n aanbiddingslied waarmee julle voor die tyd kan saamsing!Die bekende Skeppergees, maar op ‘n ander manier gedoen https://youtu.be/A05KktiCRkQ

Vandag se teks is Johannes 20:19-23

Die video op YouTube: https://youtu.be/iAj8NFxKv1I

Vir Audio alleen as jou data min is: https://anchor.fm/deon-strydom/episodes/Johannes-2019-23-Pinkster-Nagmaal-eep4p0

Video op ons kerk se direkte lyn na die oordenking : https://www.kerkaanlyn.com/stutterheim 

En ‘n pragtige lied om na die tyd na te luister – doen dit as jou aanbidding, geloofsbelydenis na die hoor van die Woord: https://youtu.be/L7J1_1vAOI4

Seën en sterkte vir die dag! Bid vir mekaar, ons land, almal wat moet werk en bly veilig!

DIE TEKS:

Johannes 20:19-23

Hierdie verhaal is een waarvoor daar lank gewag is in die Johannes evangelie. Om die waarheid te sê, Johannes die Doper het alreeds in hoofstuk 1 van die Johannes evangelie gesê: “dit is Hy wat met die Heilige Gees doop” (1:33).

In hoofstukke 14 tot 16 word allerlei beloftes gemaak oor die Gees van waarheid, die Gees wat ons sal leer en help om as Sy getuies te leef. Regdeur Johannes is daar die verwagting, wanneer kom die Gees?

En nou, hoe lyk dinge hier waar Jesus vir hulle sê: “Ontvang die Heilige Gees!” (:22)? Dit is nie eintlik ‘n mooi prentjie nie: “die deure (was) gesluit… omdat hulle bang was vir die Jode” (:19).

Te midde van hierdie vrees-gevulde atmosfeer breek Jesus se groet in: “Vrede vir julle!” (:19). Alreeds in 14:27 het Jesus vir hulle gewys daarop dat Sy vrede anders is as wat hulle verwag: “Vrede laat Ek vir julle na; my vrede gee Ek vir julle. Die vrede wat Ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie.” Jesus se vrede is ‘n vrede wat Sy volgelinge laat staande bly te midde van verdrukking en moeilike tye (16:33), Sy vrede laat “Strome lewende water… uit (hulle) binneste vloei.” (7:38-39)

Wat bring die Gees en hierdie vrede in gelowiges se lewens? Vers 23 gee die resultaat in hierdie vreemde woorde weer: “As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe; as julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie.”

Kom ek sê sommer eers wat dit NIE beteken nie – ek en jy word nie deur die Gees aangestel om die wêreld se morele waghond te wees nie! Die Skrif is duidelik daaroor dat ons nie mag oordeel nie. Jesus koppel die geskenk van die Gees aan die vergifnis van sondes. En die werkwoorde wat hier gebruik word is almal passief, dit is God wat vergewe! Hy is die handelende een. Ons kan vergifnis verkondig onder leiding van die Gees, maar God is die een wat vergewe. En as ons nie verkondig en uitlewe nie? Dan help ons nie mense om vergifnis van God te ontvang nie!

Eintlik wys hierdie moeilike woord op die ongelooflike nou verhouding tussen God die Vader, Jesus, die Gees en Sy bruid op aarde, die gelowiges. In en deur ons leef Christus en maak Hy Sy vergifnis sigbaar.

Wat ‘n ongelooflike voorreg om op Pinksterdag herinner te word daaraan dat ons ook deel is van God se werk, van die sigbaar maak van Sy koninkryk hier op aarde.

Sien die Koninkryk – Efesiërs 1:15-23

24 05 2020

Untitled 2.001Dag 4 van Pinkster 2020. Ons verander bietjie van rat vanoggend en laat die Shema rus tot môreoggend. 

Die boodskap hieronder is opgeneem en as video op YouTube of Audio op Anchor (en Spotify, Google Podcasts, ens) beskikbaar. Die teks verskyn hieronder, maar die video/audio aanbieding is redelik los hiervan.

Efes 1:15-23

Met Hemelvaart en in Pinkstertyd is dit belangrik dat ons herinner word om met nuwe oë na die werklikheid te kyk. Paulus se gebed vir die gelowiges is dat hulle verhelderde oë sal kry om die werklikheid te sien soos God wil hê ons dit moet sien. Wanneer Jesus uit die dood opstaan en na die hemel opvaar, gee Hy ‘n menigte dinge van onskatbare waarde aan die kerk, maar wat gelowiges nie altyd raaksien nie. Die gevolg is dat hulle voel die lewe is sinloos of moedeloos raak langs die pad. Ander word gedryf deur ‘n strewe na verkeerde soort rykdom, en sommige leef ‘n kragtelose lewe.

Paulus bid om nuwe oë vir die gelowiges, oë wat dit wat God gee, raaksien en hulle op ‘n ander manier laat leef. In sy gebed noem hy drie dinge wat ons moet raaksien:
• die hoop wat ons roeping inhou;
• die rykdom van ons erfenis; en
• die krag wat in ons aan die werk is.

Die hoop van die roeping wat ons ontvang het, roer twee baie groot probleme aan wat ons dikwels ondervind: sinloosheid en moedeloosheid.

Baie mense leef maar net, of leef sonder ‘n duidelike besef dat dit waarvoor hulle hulle op aarde afsloof, werklik blywende waarde kan hê. Sommige vind die sin van hulle bestaan in oppervlakkige dinge soos ‘n duur vakansie of motor en sekuriteit terwyl ander net leef vir hulle aftrede. God roep ons egter tot ‘n betekenisvolle lewe, sodat ons aardse lewe oor meer sal gaan as rykdom of oorlewing. Ons kan leef in ‘n roeping wat aan ons en die wêreld hoop gee. As ons daarmee besig is, het ons lewe sin – in hierdie aardse lewe en vir ewig in God se koninkryk! Ons roeping is om saam te werk aan die koms van God se koninkryk. En al sien ons nie nou die volle betekenis van ons werk nie, kan ons vorentoe kyk en weet God sal dit tot volheid bring.

Maar soms sukkel ons, veral as ons probleme kry, om hieraan vas te hou. Dit kan wees dat ons moedeloos langs die pad gaan sit. Wat is dit wat gelowiges laat volhou op die pad agter Jesus aan? Dit is die roeping wat ons ontvang het en die wete dat ons lewe hier en hierna sinvol is. Ons is nie mense wat op sand bou nie. Wanneer Jesus na die hemel opvaar, laat Hy vir ons ‘n roeping na, naamlik om deel te wees van die bouwerk in God se koninkryk.

Nou hoe lyk hierdie koninkryk? God se koninkryk moet raakgesien word met Sy oë. Met verhelderde “geestesoë” (:18) kyk ons anders na die wêreld en wat om ons gebeur. Leef ons anders!

• Ons kan net eenvoudig op ‘n nuwe manier leef. Gelowiges is nie meer mense van die duisternis nie, maar mense van die lig. Omdat ons saam met Jesus uit die dood opgestaan het, moet ons nuut leef, ons kan nie soos tevore leef nie. Ons is mense wat nuut is en die sonde voer nie langer heerskappy in ons nie. Die Gees gee ons die vermoë tot ‘n heilige lewe.
• Ons kyk na die lewe op ‘n nuwe manier. Ons leef uit die krag van die opstanding as oorwinnaars saam met Christus. Al is daar allerhande kragte en magte aan die werk in die wêreld, is ons gelowiges wat ons krag put uit die oorwinning van Jesus oor alle magte en elke gesag, elke krag en heerskappy waarvan daar sprake kan wees. Ons leef daarom nie met vrees nie, maar met die sekerheid van die oorwinning.

Hierdie gebed wil ons herinner aan die krag waaruit ons moet leef. As jy ‘n middelmatige lewe wil hê met middelmatige impak, doen dit dan in jou eie krag. Maar as jy ‘n lewe wil hê wat regtig ‘n verskil maak, skuif opsy sodat die krag van God, wat Jesus uit die dood opgewek het, jou lewe kenmerk. Maak jou oë oop en sien wat God doen. Moenie in jou eie krag leef en werk nie. Leef en werk in afhanklikheid van God en die krag van die Gees, sodat sy krag die verskil sal maak.

Met erkenning aan “Preekriglyne”: https://preekriglyne.co.za/efesiers-115-23-21-mei/

 

Pinkster dag 3 – Hoe kan ons liefhê?

23 05 2020

23 Mei 2020 – Dag 3 van Pinkstertyd

Deuteronomium 6:4-5:

Luister Israel, die HERE is ons God, die HERE alleen. Jy moet die HERE jou God liefhê met jou hele hart, met jou hele wese en met al jou krag.” (Direkte Vertaling)

Luister, Israel, die Here is ons God, Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God liefhê met hart en siel, met al jou krag.” (‘83 vertaling)

Die “Shema” (na aanleiding van die eerste woord “shema” – luister) is die sentrale fondament van die Joodse geloof. Van ‘n Jood word verwag om dit in die oggend en die aand op te sê. Dit is egter nie net vir Jode belangrik nie, maar ook vir ons. Die Shema word aangehaal in Markus 12:29 en 1 Korintiërs 8:4,6.

Vanoggend kyk ons na die derde sleutelwoord: LIEFDE “Jy moet die HERE jou God liefhê…” Die Hebreeuse woord vir liefde, “ahavah”, is baie breed, dit sluit die liefde tussen man en vrou in, asook die liefde van ‘n ouer vir ‘n kind. Wanneer dit vir God se liefde gebruik word, is dit altyd liefde wat by Hom begin. Soos 1 Joh 4:19 dit in die Nuwe Testament stel: “Ons het lief omdat God ons eerste liefgehad het.” Dieselfde woord word ook in Lev 19:18 gebruik in die woorde wat Jesus later aanhaal: “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.

Kyk gou hierdie kort video om meer oor die woord “liefde” te leer (4min lank)

https://youtu.be/HV_LUs2lnIQ

Gesels met jou huismense of dink na by jouself:

Wat het jy nuut gehoor?

Waarna moet jy vandag luister?

Wat wil jy graag dat die Here vandag by jou hoor? Wat is jou hart se wens nou?

Hoe kan jy vandag hierdie liefde uitleef?

Praat met die Here oor wat jy gehoor het.

Pinkster dag 2 – Wie aanbid ons?

22 05 2020

22 Mei 2020 – Dag 2 van Pinkstertyd.

Deuteronomium 6:4-5:
“Luister Israel, die HERE is ons God, die HERE alleen. Jy moet die HERE jou God liefhê met jou hele hart, met jou hele wese en met al jou krag.” (Direkte Vertaling)
“Luister, Israel, die Here is ons God, Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God liefhê met hart en siel, met al jou krag.” (‘83 vertaling)

Die “Shema” (na aanleiding van die eerste woord “shema” – luister) is die sentrale fondament van die Joodse geloof. Van ‘n Jood word verwag om dit in die oggend en die aand op te sê. Dit is egter nie net vir Jode belangrik nie, maar ook vir ons as christene. Die Shema word aangehaal in Markus 12:29 en 1 Korintiërs 8:4,6.

Vanoggend kyk ons na die tweede sleutelwoord: “HERE”. Die HERE is … alleen: Dit word in Mark 12:29 vertaal as: “Die Here ons God is die enigste Here” (vgl ook 1 Kor 8:4,6). Die Hebreeus kan ook vertaal word: “Die HERE ons God, die HERE is Een” en “Die HERE is ons God, die HERE is Een” (Direkte vertaling notas).

In baie vertalings sal jy sien “Here” kan of normaal, of in hoofletters, “HERE”, gespel word. Dit hang af van watter Hebreeuse woord in die oorspronklike gebruik word, die naam van God (JHWH), dan is dit hoofletters, of net die gewone woord, adon, wat meester of heer beteken.

Kyk gou hierdie kort video (4min lank)
https://bibleproject.com/videos/yhwh-lord/

Gesels met jou huismense of dink na by jouself:
• Wat het jy nuut gehoor?
• Waarna moet jy vandag luister?
• Wat wil jy graag dat die Here vandag by jou hoor? Wat is jou hart se wens nou?
• Wat beteken die naam van die Here, “Ek Is Wie Ek Is” vir jou?

Praat met die Here oor wat jy gehoor het.

Hemelvaart 2020, waaraan hou ons vas?

21 05 2020

Hemelvaart, 21 Mei 2020

Deuteronomium 6:4-5:

Luister Israel, die HERE is ons God, die HERE alleen. Jy moet die HERE jou God liefhê met jou hele hart, met jou hele wese en met al jou krag.” (Direkte Vertaling)

Luister, Israel, die Here is ons God, Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God liefhê met hart en siel, met al jou krag.(‘83 vertaling)

Die “Shema” (na aanleiding van die eerste woord “shema” – luister) is die sentrale fondament van die Joodse geloof. Van ‘n Jood word verwag om dit in die oggend en die aand op te sê. Dit is egter nie net vir Jode belangrik nie, maar ook vir ons. Die Shema word aangehaal in Markus 12:29 en 1 Korintiërs 8:4,6. Dit is ook deel van ons geloofslewe.

‘n Geloofslewe wat Jesus se kruisiging, maar ook Sy opstanding en hemelvaart insluit. Volgens Jesus was dit nodig sodat die Trooster, die Heilige Gees kon kom om ons te lei. Ons gaan vandag en die volgende 5 dae so bietjie fokus op die kern woorde van Deut 6:4-5, naamlik luister, HERE, liefde, hart, siel en krag.

Kyk gou hierdie kort video (3min 26sek lank)

https://bibleproject.com/videos/shema-listen/

Gesels met jou huismense of dink na by jouself:

  • Wat het jy nuut gehoor?

  • Waarna moet jy vandag luister?

  • Wat wil jy graag dat die Here vandag by jou hoor? Wat is jou hart se wens nou?

  • Die woord vir luister en gehoorsaam wees is dieselfde in Hebreeus. Hoe gehoorsaam jy vandag dit wat jy hoor by God?

Praat met die Here oor wat jy gehoor het.

Identiteit?

30 09 2019

Wat ‘n paar weke en maand is ons sopas deur hier in Suid Afrika. Wat beteken my identiteit, my vingerafdruk as Christen in ‘n tyd soos hierdie?  Die afgelope paar weke het ons hopelik ‘n hele paar antwoorde geleer. Dit beteken dat ek nie my wil op vroue en kinders afdwing nie, veral nie met geweld nie. Dit beteken ek dien eerder as om ander af te skryf en te verjaag. Dit beteken ek bid vir ‘n regering waarvoor ek (dalk?) nie gestem het nie, dit beteken ek kom op vir die weerloses in die samelewing, al sukkel ek om hulle taal te praat.

Hoe kom ‘n mens by so ‘n identiteit, so ‘n manier van lewe uit? Jesus wil ons leer hoe, maar die probleem is, sommige van die maniere waarop Jesus dit stel (Markus 8:31-39), is nie lekker om te hoor nie, dit was nie polities korrek in Jesus se dag nie, en ook nie vandag nie! “Neem jou kruis op”, wat se nonsens is dit!? God wil tog net die goeie vir ons gee en ons seën! Of, dis hoe ons dit graag wil hoor!

Ook in Jesus se dag was dit glad nie ‘n lekker boodskap nie! Vir die groot Romeinse orator en staatsman, Cicero, wat so 43 jaar vC gesterf het, was die woord “Cruxus”, kruis, so afstootlik dat dit nie eers in goeie geselskap genoem kon word nie.

‘n Tydgenoot van Jesus, Seneca, ook die tutor van die keiser Nero, het geskryf van die “vervloekte boom”, en dat kruisiging die ergste dood ooit is.

Binne hierdie gedagtewêreld kom Jesus en sê Sy volgelinge moet hulle kruis opneem en Hom volg! Wat probeer Hy sê? Hoe moet ons dit verstaan? 

As iemand agter My aan wil kom” – dit lyk of Jesus vir ons wil laat verstaan dat kruis opneem deel is daarvan om Hom te volg. Maar hoe so? Want in die Romeinse wêreld het “jou kruis opneem” beteken jy is alreeds ‘n dooie mens, alreeds ‘n dood veroordeelde. Daar is geen hoop meer vir jou nie!

Tog is dit vir Jesus die eerste identiteitsmerker van wat dit beteken om Hom te volg. Paulus vat dit nog verder, en nie alleen is ons tot die dood veroordeel nie, ons is alreeds dood! (Rom 6). 

Hierdie dood bevat egter ook iets meer: “Ons het saam met Christus gesterwe; daarom glo ons dat ons ook saam met Hom sal lewe.” (Rom 6:8)

Die lewe begin dus deur ‘n tot dood veroordeelde te wees.

En hoe lewe so ‘n tot dood veroordeelde? Ons het in die vorige blopost gehoor van diakonos (bediende) en doulos (slaaf) wees. Dit beteken dat ek die identiteit dra van iemand wat vrywillig ander dien ter wille van Christus. In Fil 1:21 verduidelik Paulus dit so: “om te lewe, is vir my Christus, en om te sterwe, is vir my wins.” 

Om hierdie identiteit van Christus op te neem is werklik, in Paulus se woorde, ‘n “skandalon!” In ons wêreld dien niemand vrywillig nie, BEHALWE as jy IN CHRISTUS IS!

Baie van ons is dalk nog steeds lief vir die ou Hallelujah liedjie “Daar is ‘n dierbare kruis” – in die Bybel is daar egter niks “dierbaar” rondom die kruis nie, dis ‘n toonbeeld van jouself gee, van mag prysgee, van ander dien.

En dit, is ons identiteit.

Met gebruikmaking van gedagtes van Stephan Joubert tydens ‘n werkswinkel 22-24 Julie 2019 te Oos-Londen.

Diakonos en doulos?

23 09 2019

In ‘n vorige blogpost (Mislukte staat en gelowiges) het Prof Jurgens Hendriks gesê: “Maar die grootste geheim van Jesus se lewe kyk ons die hele tyd mis. Hy het ‘n dienskneg gebly en nooit die onbeskryflike krag waaroor hy beskik het, tot sy eie voordeel aangewend nie. “

In ‘n land en ’n wêreld wat in ‘n leierskapskrisis verkeer, is daar nogal baie in daardie woorde te hore. Hoe lyk so ‘n dienskneg leier soos Jesus? Is dit enigsins prakties om so te probeer leef in ons moderne wêreld?

In Markus 10:33-45 hoor ons hoe Jesus presies hierdie saak aanspreek. En dis nie ‘n lekker tipe van reis nie.  Hoor bietjie mooi wat sê Jesus, kyk hoe lyk Sy roete na leierskap:

– eers ‘n kruis, dan ‘n kroon

– eers ‘n beker, dan ‘n troon

– eers ‘n kruis, dan ‘n kroon: Mark 10:33-34: “Kyk, ons gaan nou Jerusalem toe. Daar sal die Seun van die mens aan die priesterhoofde en skrifgeleerdes oorgelewer word, en hulle sal Hom tot die dood veroordeel en Hom aan die heidene uitlewer. Dié sal met Hom spot en op Hom spoeg en Hom slaan en Hom doodmaak. En drie dae later sal Hy uit die dood opstaan.”

Die opstanding, die herlewing, die verheerlikte liggaam, die KROON, dit alles kom eers NA die KRUIS. Ons spot baie met vandag se jongmense wat nie lus is om hulself op te werk nie, hulle wil sommer dadelik begin met die BMW en die kantoor op die hoek met die uitsig… 

Klink vir my van Jesus se dissipels was ook so!  Luister bietjie na Markus 10:35-37 “Jakobus en Johannes, die seuns van Sebedeus, kom toe na Jesus toe en sê vir Hom: “Here, ons wil graag hê U moet vir ons doen wat ons U gaan vra.”

“Wat wil julle hê moet Ek vir julle doen?” het Hy hulle gevra.

Hulle het Hom geantwoord: “Wanneer U as koning heers, laat ons dan langs U sit, die een aan u regterhand en die ander een aan u linkerhand.

Jesus het NOU NET met hulle gepraat oor dood en spot en slaan en kruis, en hulle hoor Hom nie! Hulle wil dadelik die BMW en hoekkantoor hê! Maar Jesus se roete loop via ‘n kruis, via ‘n lydensbeker…

– eers ‘n beker, dan ‘n troon: Mark 10:38-39 “Julle weet nie wat julle vra nie,” sê Jesus vir hulle. “Kan julle die lydensbeker drink wat Ek drink, of met die doop gedoop word waarmee Ek gedoop word?” 

“Ons kan,” sê hulle vir Hom.

Daarop sê Jesus vir hulle: “Die beker wat Ek drink, sal julle drink, ja, en met die doop waarmee Ek gedoop word, sal julle gedoop word.”

Jesus se roete loop via ‘n lydensbeker.

En dan doen Jesus Sy bes om hulle te laat verstaan: Mark 10:42-45: “Jesus roep hulle toe nader en sê vir hulle: “Julle weet dat dit by die nasies so is dat hulle sogenaamde regeerders oor hulle baasspeel en dat hulle groot manne die mag oor hulle misbruik. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees; en elkeen onder julle wat die eerste wil wees, moet julle almal se dienaar wees. Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense.

En die woorde wat Jesus gebruik is praat hard en duidelik.

In :43: As jy MEGAS (groot) wil wees, moet jy DIAKONOS (bediende) wees!

In :44: As jy PROTOS (eerste) wil wees, moet jy DOULOS (slaaf) wees.

“By die nasies” (:42) en by ons en orals in die wêreld speel regeerders baas en misbruik hulle mag – selfs in Jesus se tyd al! Ongelukkig het die kerk nie mooi geluister na Jesus se woorde nie en hierdie magsmisbruik en baasspelerigheid sien ‘n mens ook in die kerk van Christus deur die eeue.

Maar dit hoef nie, MAG nie so wees by ons nie!!  Paulus skryf aan die Korintiërs (2 Kor 4:5) die volgende: “Ons verkondig nie onsself nie, maar Jesus Christus as die Here, en onsself as julle dienaars (doulos/slaaf) ter wille van Jesus.”

Die woorde van Jesus aan die seuns van Sebedeus het waar geword, vir Jakobus al omstreeks 41nC toe Herodes hom laat doodmaak het (Hand 12:2), maar ons glo nog steeds dat ons eerder MEGAS en PROTOS moet wees.

Hoe leef ‘n mens in VANDAG se lewe as diakonos en doulos?

Elkeen se omstandighede verskil, maar so paar idees om die gedagtes aan die gang te sit…

   • Mense te respekteer deur hulle op hulle naam te noem en tyd te maak om na hulle te luister;

    • Mense te respekteer deur hulle eerlik en opreg en met sagmoedigheid te behandel as gelykes;

    • Groet ons mense met ‘n vriendelike gesig? 

    • Is ons bereid om dit te doen al is ons nie lus nie? 

    • Of is ons bang om iets van onsself, miskien ons tyd te offer? 

In sy boek “Kry Styl“, skryf Stephan Joubert op bl 84 die pragtige verhaal van hoe ‘n 2 liter Coke en ‘n bietjie geld dié dag in Upington van hom wat Stephan is, ‘n “engel” gemaak het vir mense wat warm en dors was. Jy hoef nie onmiddelik die wêreld te verander nie, maak net ‘n verskil in EEN persoon se lewe!

Geïnspireer deur Prof Jurgens Hendriks met die gebruik van insigte van Stephan Joubert tydens ‘n werkswinkel te Oos-Londen 22-24 Julie 2019