Pinkster dag 7 – Met jou alles!

27 05 2020

27 Mei 2020 – Dag 7 van Pinkstertyd

Met hierdie aflewering maak ons nou eers klaar met die Shema. Ek vertrou dat julle dit geniet het.

Deuteronomium 6:4-5:

Luister Israel, die HERE is ons God, die HERE alleen. Jy moet die HERE jou God liefhê met jou hele hart, met jou hele wese en met al jou krag.” (Direkte Vertaling)

Luister, Israel, die Here is ons God, Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God liefhê met hart en siel, met al jou krag.” (‘83 vertaling)

Die “Shema” (na aanleiding van die eerste woord “shema” – luister) is die sentrale fondament van die Joodse geloof. Van ‘n Jood word verwag om dit in die oggend en die aand op te sê. Dit is egter nie net vir Jode belangrik nie, maar ook vir ons. Die Shema word aangehaal in Markus 12:29 en 1 Korintiërs 8:4,6.

Ons het nou al die eerste 3 kernwoorde van die Shema gedoen die afgelope paar dae. LUISTER, die HERE is ons God, ons moet Hom LIEFHÊ. Nou kom ons in ons laaste 3 oggende by die HOE – Hoe kan ons liefhê en luister? Hier word 3 woorde gebruik, en die laaste hiervan is “krag”. Hoe dien ek die Here met al my krag? Dit is tog wat Jesus ook sê in Markus 12:30: “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag.”

Soos soveel ander kere sukkel ons met die vertaling van Hebreeuse woorde in Afrikaans, in hierdie geval die woord “me’od”. Dit beteken iets meer soos “baie”, maar dan sou die laaste deel van die vers vreemd geklink het: “Daarom moet jy die Here jou God liefhê…met al jou BAIE.” Die Bybelvertalers moes toe iets probeer om die bedoeling van die skrywer deur te gee. Die woord “krag” vang egter net ‘n klein deeltjie op van die volle betekenis wat die skrywer wou deurgee.

Kyk gou hierdie kort video (4 min 43 sek) vir ‘n mooi verduideliking van die gebruik van hierdie woord:https://bibleproject.com/videos/meod-strength/

Gesels met jou huismense of dink na by jouself:

 • Wat het jy nuut gehoor?

 • Waarna moet jy vandag luister?

 • Wat wil jy graag dat die Here vandag by jou hoor? Wat is jou hart se wens nou?

 • Hoe verstaan jy hierdie sinsnede nou? Daarom moet jy die Here jou God liefhê…met al jou krag.”

 • As die woord “me’od” dui op ‘n totale oorgawe aan God, hê gaan jy dit prakties uitleef vandag?

Praat met die Here oor wat jy gehoor het.

Pinkster dag 6 – Siel of wese?

27 05 2020

26 Mei 2020 – Dag 6 van Pinkstertyd

Deuteronomium 6:4-5:

Luister Israel, die HERE is ons God, die HERE alleen. Jy moet die HERE jou God liefhê met jou hele hart, met jou hele wese en met al jou krag.” (Direkte Vertaling)

Luister, Israel, die Here is ons God, Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God liefhê met hart en siel, met al jou krag.” (‘83 vertaling)

Die “Shema” (na aanleiding van die eerste woord “shema” – luister) is die sentrale fondament van die Joodse geloof. Van ‘n Jood word verwag om dit in die oggend en die aand op te sê. Dit is egter nie net vir Jode belangrik nie, maar ook vir ons. Die Shema word aangehaal in Markus 12:29 en 1 Korintiërs 8:4,6.

Ons het nou al die eerste 3 kernwoorde van die Shema gedoen die afgelope paar dae. LUISTER, die HERE is ons God, ons moet Hom LIEFHÊ. Nou kom ons in ons laaste 3 oggende by die HOE – Hoe kan ons liefhê en luister? Hier word 3 woorde gebruik, en die tweede hiervan is WESE, of soos baie vertalings dit het, SIEL.

Ongelukkig dra die woord “siel” ‘n hele klomp bagasie met hom saam vanuit die Griekse filosofie. Daarom is dit goed om na die Ou Testament se verstaan te kyk, van ‘n tyd voor die Griekse filosofie. Die Hebreeuse woord “nephesh” word baiemaal as siel vertaal, soos in Ps 119:175 in die 1953 vertaling: “Laat my siel lewe, dat dit U kan loof; en laat u gerigte my help.” In in hierdie konteks beteken nephesh egter eintlik “ek” of “my”. Vergelyk die nuwe Direkte vertaling van dieselfde vers: “Hou my lewend sodat ek U kan loof en laat u beslissings my help.”

Kyk gou hierdie kort video (4 min 22 sek) vir ‘n verdere verduideliking van die gebruik van hierdie woord:

https://youtu.be/g_igCcWAMAM

Gesels met jou huismense of dink na by jouself:

 • Wat het jy nuut gehoor?

 • Waarna moet jy vandag luister?

 • Wat wil jy graag dat die Here vandag by jou hoor? Wat is jou hart se wens nou?

 • As “siel” eintlik “my hele wese” beteken in Ou Testamentiese konteks, wat sê dit vir jou van die manier wat jy die Here aanbid en liefhet?

Praat met die Here oor wat jy gehoor het.

Pinkster dag 5 – Wat is jou hart se wens?

27 05 2020

25 Mei 2020 – Pinkster dag 5

Deuteronomium 6:4-5:

Luister Israel, die HERE is ons God, die HERE alleen. Jy moet die HERE jou God liefhê met jou hele hart, met jou hele wese en met al jou krag.” (Direkte Vertaling)

Luister, Israel, die Here is ons God, Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God liefhê met hart en siel, met al jou krag.” (‘83 vertaling)

Die “Shema” (na aanleiding van die eerste woord “shema” – luister) is die sentrale fondament van die Joodse geloof. Van ‘n Jood word verwag om dit in die oggend en die aand op te sê. Dit is egter nie net vir Jode belangrik nie, maar ook vir ons. Die Shema word aangehaal in Markus 12:29 en 1 Korintiërs 8:4,6.

Ons het nou al die eerste 3 kernwoorde van die Shema gedoen die afgelope paar dae. LUISTER, die HERE is ons God, ons moet Hom LIEFHÊ. Nou kom ons in ons laaste 3 oggende by die HOE – Hoe kan ons liefhê en luister? Hier word 3 woorde gebruik, en die eerste hiervan is HART.

Anders as in ons denkwêreld, het die antieke Israeliete emosies in in jou ingewande geplaas, en denke in jou hart. In ons dag het dit so bietjie opgeskuif, ons sien denke in jou brein en emosies in jou hart. Die verdeling is die Ou Testament is nie absoluut nie, soms word die woord “hart” gebruik vir die hele ingewande.

Kyk gou hierdie kort video (3 min 50 sek):

https://bibleproject.com/videos/lev-heart/

Gesels met jou huismense of dink na by jouself:

 • Wat het jy nuut gehoor?

 • Waarna moet jy vandag luister?

 • Wat wil jy graag dat die Here vandag by jou hoor? Wat is jou hart se wens nou?

 • As jy die woord “hart” soos in die Ou Testament nou bietjie beter verstaan, wat beteken om “jou hart vir die Here te gee”, nou vir jou?

Praat met die Here oor wat jy gehoor het.

Sien die Koninkryk – Efesiërs 1:15-23

24 05 2020

Untitled 2.001Dag 4 van Pinkster 2020. Ons verander bietjie van rat vanoggend en laat die Shema rus tot môreoggend. 

Die boodskap hieronder is opgeneem en as video op YouTube of Audio op Anchor (en Spotify, Google Podcasts, ens) beskikbaar. Die teks verskyn hieronder, maar die video/audio aanbieding is redelik los hiervan.

Efes 1:15-23

Met Hemelvaart en in Pinkstertyd is dit belangrik dat ons herinner word om met nuwe oë na die werklikheid te kyk. Paulus se gebed vir die gelowiges is dat hulle verhelderde oë sal kry om die werklikheid te sien soos God wil hê ons dit moet sien. Wanneer Jesus uit die dood opstaan en na die hemel opvaar, gee Hy ‘n menigte dinge van onskatbare waarde aan die kerk, maar wat gelowiges nie altyd raaksien nie. Die gevolg is dat hulle voel die lewe is sinloos of moedeloos raak langs die pad. Ander word gedryf deur ‘n strewe na verkeerde soort rykdom, en sommige leef ‘n kragtelose lewe.

Paulus bid om nuwe oë vir die gelowiges, oë wat dit wat God gee, raaksien en hulle op ‘n ander manier laat leef. In sy gebed noem hy drie dinge wat ons moet raaksien:
• die hoop wat ons roeping inhou;
• die rykdom van ons erfenis; en
• die krag wat in ons aan die werk is.

Die hoop van die roeping wat ons ontvang het, roer twee baie groot probleme aan wat ons dikwels ondervind: sinloosheid en moedeloosheid.

Baie mense leef maar net, of leef sonder ‘n duidelike besef dat dit waarvoor hulle hulle op aarde afsloof, werklik blywende waarde kan hê. Sommige vind die sin van hulle bestaan in oppervlakkige dinge soos ‘n duur vakansie of motor en sekuriteit terwyl ander net leef vir hulle aftrede. God roep ons egter tot ‘n betekenisvolle lewe, sodat ons aardse lewe oor meer sal gaan as rykdom of oorlewing. Ons kan leef in ‘n roeping wat aan ons en die wêreld hoop gee. As ons daarmee besig is, het ons lewe sin – in hierdie aardse lewe en vir ewig in God se koninkryk! Ons roeping is om saam te werk aan die koms van God se koninkryk. En al sien ons nie nou die volle betekenis van ons werk nie, kan ons vorentoe kyk en weet God sal dit tot volheid bring.

Maar soms sukkel ons, veral as ons probleme kry, om hieraan vas te hou. Dit kan wees dat ons moedeloos langs die pad gaan sit. Wat is dit wat gelowiges laat volhou op die pad agter Jesus aan? Dit is die roeping wat ons ontvang het en die wete dat ons lewe hier en hierna sinvol is. Ons is nie mense wat op sand bou nie. Wanneer Jesus na die hemel opvaar, laat Hy vir ons ‘n roeping na, naamlik om deel te wees van die bouwerk in God se koninkryk.

Nou hoe lyk hierdie koninkryk? God se koninkryk moet raakgesien word met Sy oë. Met verhelderde “geestesoë” (:18) kyk ons anders na die wêreld en wat om ons gebeur. Leef ons anders!

• Ons kan net eenvoudig op ‘n nuwe manier leef. Gelowiges is nie meer mense van die duisternis nie, maar mense van die lig. Omdat ons saam met Jesus uit die dood opgestaan het, moet ons nuut leef, ons kan nie soos tevore leef nie. Ons is mense wat nuut is en die sonde voer nie langer heerskappy in ons nie. Die Gees gee ons die vermoë tot ‘n heilige lewe.
• Ons kyk na die lewe op ‘n nuwe manier. Ons leef uit die krag van die opstanding as oorwinnaars saam met Christus. Al is daar allerhande kragte en magte aan die werk in die wêreld, is ons gelowiges wat ons krag put uit die oorwinning van Jesus oor alle magte en elke gesag, elke krag en heerskappy waarvan daar sprake kan wees. Ons leef daarom nie met vrees nie, maar met die sekerheid van die oorwinning.

Hierdie gebed wil ons herinner aan die krag waaruit ons moet leef. As jy ‘n middelmatige lewe wil hê met middelmatige impak, doen dit dan in jou eie krag. Maar as jy ‘n lewe wil hê wat regtig ‘n verskil maak, skuif opsy sodat die krag van God, wat Jesus uit die dood opgewek het, jou lewe kenmerk. Maak jou oë oop en sien wat God doen. Moenie in jou eie krag leef en werk nie. Leef en werk in afhanklikheid van God en die krag van die Gees, sodat sy krag die verskil sal maak.

Met erkenning aan “Preekriglyne”: https://preekriglyne.co.za/efesiers-115-23-21-mei/

 

Pinkster dag 3 – Hoe kan ons liefhê?

23 05 2020

23 Mei 2020 – Dag 3 van Pinkstertyd

Deuteronomium 6:4-5:

Luister Israel, die HERE is ons God, die HERE alleen. Jy moet die HERE jou God liefhê met jou hele hart, met jou hele wese en met al jou krag.” (Direkte Vertaling)

Luister, Israel, die Here is ons God, Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God liefhê met hart en siel, met al jou krag.” (‘83 vertaling)

Die “Shema” (na aanleiding van die eerste woord “shema” – luister) is die sentrale fondament van die Joodse geloof. Van ‘n Jood word verwag om dit in die oggend en die aand op te sê. Dit is egter nie net vir Jode belangrik nie, maar ook vir ons. Die Shema word aangehaal in Markus 12:29 en 1 Korintiërs 8:4,6.

Vanoggend kyk ons na die derde sleutelwoord: LIEFDE “Jy moet die HERE jou God liefhê…” Die Hebreeuse woord vir liefde, “ahavah”, is baie breed, dit sluit die liefde tussen man en vrou in, asook die liefde van ‘n ouer vir ‘n kind. Wanneer dit vir God se liefde gebruik word, is dit altyd liefde wat by Hom begin. Soos 1 Joh 4:19 dit in die Nuwe Testament stel: “Ons het lief omdat God ons eerste liefgehad het.” Dieselfde woord word ook in Lev 19:18 gebruik in die woorde wat Jesus later aanhaal: “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.

Kyk gou hierdie kort video om meer oor die woord “liefde” te leer (4min lank)

https://youtu.be/HV_LUs2lnIQ

Gesels met jou huismense of dink na by jouself:

Wat het jy nuut gehoor?

Waarna moet jy vandag luister?

Wat wil jy graag dat die Here vandag by jou hoor? Wat is jou hart se wens nou?

Hoe kan jy vandag hierdie liefde uitleef?

Praat met die Here oor wat jy gehoor het.