‘n Profeet van Jesus?

11 02 2015

Koning, Priester, Profeet – so maklik noem ons onsself as Christene so. En heeltemal tereg ook! So is ons uitgestuur en gereed gemaak deur God.

Koning om te beskerm en te dien, Priester om ‘n lewende getuie te wees van God se genade. Profeet om God se waarheid in hierdie wêreld te praat.

⇒ Wie moet ons profeet wees? Dit was ‘n brandende vraag vir Israel in Deuternomium 18. Wie moet hulle lei as Moses sterf? En God kom belowe, Hy sal ‘n profeet gee, een soos Moses, een wie Hy roep, een wie Hy stuur, een wat getrou sal luister. En dan ken ons die geskiedenis, hoe God telkemale sy profete gestuur het – meermale om die volk tereg te wys waar hulle afgedwaal het!

En vandag? Vra ons nog na profete? Wie praat namens God, wie het na God geluister en kan vir ons sê wat God se wil is? Daar is natuurlik BAIE mense wat beweer dat hulle profete is: Voorspoeds predikers, self help gurus, sommige radio en TV predikers, ‘n horde mense wat rubrieke op die Internet skryf. En soos Israel soek mense profete. Reis mense na Nigerië, Amerika, oraloor, net om God se stem dalk te kan hoor.

Maar wie praat vir God, wie bring God se boodskap na ons toe? Hoe onderskei ons tussen iemand wat net agter ons geld aan is en iemand wat in alle nederigheid probeer leef as Christen, as profeet wat God se stem probeer hoor?

Hier in Deuteronomium 18 is nogal toetse wat mens kan aanlê, waarvan vers 22 baie direk is: “as ‘n profeet iets in die Naam van die Here aankondig en dit kom nie uit nie en dit gebeur nie so nie, dan het die Here nie met die profeet gepraat nie. Dan het die profeet hom dit aangematig en hoef jy jou nie aan hom te steur nie.”

Dit is nogal waar van die een aspek van profeet-wees, naamlik om te verkondig wat God se plan is en wat gaan gebeur. Baiemaal is valse profete egter slim deur baie in die algemeen te praat, of soos fortuinvertellers op te tree oor goed ver in die toekoms. Dan is dit moeilik om te sien of hulle werklik na God geluister het.

Hoe toets ek ander, en my eie(!), se verstaan van God se woorde, hoe weet ek dit is God wat met my praat as deel van my profetiese roeping om Sy waarheid te praat? As ons na hierdie gedeelte en die res van die Bybel kyk, dan is daar ‘n paar goed wat na vore kom:

•    ‘n Ware profeet stel hom of haarself nie aan nie, hy soek nie om ‘n profeet te wees nie. Dink maar aan hoe Moses teen God se roeping baklei het, hoe Jeremia gekla het dat hy te jonk was, ens. Ons is profete van God, mense wat God se waarheid praat, omdat ons nie anders kan nie, soos ‘n Jeremia wat probeer stilbly maar nie kan nie (Jer 20)
•    ‘n Ware profeet soek nie eer of rykdom nie. Esegiël Hosea, Jesaja, Elisa, Elia, al hierdie profete is verdruk, is verneder, soms is hulle gesoek om vermoor te word. As God se waarheid jou dryf om Sy boodskap uit te leef gaan dit oor God, nie oor jouself nie.
•    ‘n Ware profeet praat God se woorde, nie sy of haar eie nie. In Deut 18:18 sê God: “Ek sal my woorde in sy mond gee”. En meestal is hierdie woorde ongemaklik, want dit wys hoe ons God vir ons eie doeleindes probeer annekseer het. Ja daar is woorde van hoop, maar ons vergeet gou dat hierdie woorde baiemaal volg op ‘n oordeel oor dit wat verkeerd is.
•    Ware profete praat in lyn met die Skrif. Hulle dink nie sommer hulle eie nuwe goed uit nie, maar volg die Woord van God, waar God alreeds met ons deur die eeue gepraat het.

Wie praat vir God? Wie lei mense na God en ‘n voller verhouding met Jesus?

Lei MY optrede, dade, woorde mense NA of WEG VAN God? Wys my dade en woorde na God of na myself? Dit is die toets of ek my roeping as profeet uitvoer.

(Met erkenning aan workingpreacher.org)