Ambassadeur

19 01 2015
© DO Strydom

© DO Strydom

– As ons die mooi slagspreuke hoor van God wat vir ons sorg en na ons omsien, klink dit so maklik, so eenvoudig.

– Glo ons dit egter werklik? Hand 17:18 verwys na die Epikurieërs, en vandag nog is dit die groot onderliggende “geloof” wat ons kultuur dryf. In kort beteken die Epikurise filosofie baie dieselfde as wat die ateïs Richard Dawkins as advertensies op Londonse busse gesit het so paar jaar gelede: “There’s probably no god. Now stop worrying and enjoy your life.” Ons kan wenkbroue lig, ons kan selfs lag, maar die waarheid is dat dit funksioneel is hoe baie mense leef. Ons is nou maar eenmaal hier op aarde, ons moet sorg vir onsself, as god bestaan het hy beslis nie die aarde geskape nie en is hy nog minder daarby betrokke.

– As ons dink dat dit darem ‘n bietjie dik vir ‘n daalder is, ONS glo darem nog aan God,  bly die vraag WAT ons glo. As ons nog hoegenaamd glo dat God iewers betrokke is, dan dink mense eintlik meestal aan Hom as ‘n horlosiemaker – Hy het die wêreld gemaak en aan die gang gesit, nou moet ons op ons eie aangaan (ook in die breë bekend as Deism).

Wat agter hierdie sienings sit is die manier waarop ons hemel en aarde geskei het. Hemel is vir eendag, dis God se terrein. Aarde is vir nou, dis ons plek om te werk. Hemel is goed, aarde is sleg (Platonisme)

– Die Bybelse beeld is egter totaal anders! Die Bybelse beeld is dat hemel en aarde nou verweef is, sodat die Skepper-God deel is en betrokke is in die aarde – al verstaan ons nie altyd hoe nie. Die Bybelse beeld van hemel en aarde is die van ‘n tempel. Soos Paulus sê, nie ‘n tempel wat deur mense gemaak is met beelde van klip of hout wat God moet voorstel nie, maar ‘n tempel wat Hy self gemaak het. ‘n Tempel waarin God teenwoordig is, waar Sy beeld is – ons as mense!

•    Hemel en aarde is nie apart soos in Epikurisme nie, dit is saam geskape. Die totaliteit van alles is deur God geskape! (Gen 1:1).
•    Hemel is ook nie goed en die aarde sleg nie, soos in Platonisme nie. Genesis sê dat God die aarde goed geskape het.
•    Aarde is ook nie belangrik en hemel irrelevant soos in sekularisme nie (of omgekeerd soos in sekere uitdrukkings van die Christelike geloof nie).

– Ons word uitgenooi, die taak gegee, om in hierdie wêreld nie net te heers (Gen 1:28) vir ons eie beswil nie, nie net ons eie drange te bevredig nie, maar om werklik God se verteenwoordigers te wees, God se beeld wat wys waar en hoe Hy betrokke is in die aarde.

Hy is in die totaliteit van die skepping betrokke, want Hy het alles gemaak! Die gaan nie net oor ons siele nie! God gee om vir die aarde soos wat Hy omgee vir ons as mense. Dit gaan nie net oor eendag nie, om “eendag” hemel toe te gaan nie, God se opdrag aan ons gaan daaroor dat ons NOU Sy verteenwoordigers moet wees, NOU vir mekaar moet wys hoe lyk Sy liefde, NOU moet omgee vir Sy hele skepping.

– Richard Dawkins se slagspreuk moet eintlik lees: “There is a God. You are the sign that He lives. Now stop worrying and enjoy your life as His representative.” Dit gee sin, dit gee doel, dit maak die lewe die moeite werd.

Die sin lê nie daarin in dat alles vir MY betekenisvol moet lyk nie, die sin lê daarin om getrou God te verteenwoordig!

(Na aanleiding van Gen 1:26-31 en Hand 17:16-18, 24-28)

(Met erkenning aan NT Wright: “Surprised by Scripture“)

Chaos is nie vir God ‘n probleem nie!

17 01 2015

2015 begin darem weer met lekker chaos! Terreur aanval in Parys, vliegtuig wat val, plaaslik polisie wat aangeval is, nog plaasaanvalle en dan bekgevegte tussen sangeresse en aktrises. En moenie vergeet van ESKOM wat al klaar weer beurtkrag begin instel het nie! Mens wil amper vra “Is dit nou nodig”! Kan ons nie maar net een jaar rustig begin nie?

Dan praat ek nog nie eers van familiespanning wat baie keer maar deel is van die vakansieseisoen nie – elkeen het mos sy eie idee van wat ‘n lekker vakansie is!

In hierdie chaos vra mense some – “Waar is God?” Hoekom laat Hy toe dat dinge so deurmekaar loop? Dit is vrae wat die mense in die ou tyd ook gehad het. By die Egiptenare, die Assiriërs, die Babiloniërs, orals in die geskrifte wat ons het van die oertyd word hierdie selfde vraag gevra.

By die ander volke – buiten Israel – was die antwoord gewoonlik dat chaos gevaarlik is, en dat daar geveg moet word om dit te oorwin. Hetsy nou of dit in die vorm van ‘n seedraak of die see self was, dit moes oorwin word sodat die wêreld geskep kon word.

☛ Hierteenoor kom Genesis 1 met ‘n totaal ander siening. God het alles gemaak, selfs die chaos! Luister maar wat sê verse 1 en 2: “In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters”. Die “diep waters”, die “tehom” in Hebreeus, is juis dit waarvoor die mense bang was, die sinnebeeld van chaos en onbeheerbare kragte. Dit was “onbewoonbaar”, “woes en leeg” volgens die ‘53 vertaling.

Wat doen God dan? Veg Hy? Sukkel Hy? Nee, alles, selfs die woeste en leë diep waters is deur Hom gemaak. Hy spreek slegs ‘n woord, en die donkerte word verdryf:  “Laat daar lig wees!” Hy spreek nog ‘n woord en die diep waters word getem en op sy plek gehou deur soliede aarde. Chaos is nie vir God ‘n probleem nie!

☛ Hoekom nie? Want “die Gees van God het oor die waters gesweef” Hierdie beeld van God se Gees wat oor die waters sweef word in herinnering geroep in Deut 32:11 as dieselfde woord gebruik word om te verduidelik hoe God soos ‘n arend bokant haar kuikens sweef om hulle te beskerm. Van die ou kerkvaders het die beeld gebruik van ‘n hen wat haar kuikens versorg. Chaos is nie vir God ‘n probleem nie, want Hy versorg, Hy lei, Hy skep die goeie uit die chaos!

En so kan ons die res van die hoofstuk lees – dit waarvoor die mense bang was, die diep waters, word die bron van al die seediere, “ En God het gesien dit is goed” (:22). Elke keer spreek God ‘n woord, “en dit was goed”.

☛ Geen wonder Paulus het hierdie selfde beeld gebruik toe hy na God se herskepping verwys het nie: 2 Kor 4:6 “God wat gesê het: “Laat daar lig skyn uit die duisternis,” het ook in ons harte ‘n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal.”

Waar is God in 2015? Nee, Hy spreek nog steeds ‘n Woord, Hy verlig ons “met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal.”

Ons kan deur baie brille na hierdie nuwe jaar kyk. Ons kies eintlik hoe om te kyk. Wat se bril wil ek gebruik?
– ‘n bril van vrees vir chaos
– ‘n bril wat niks sien nie, want als is net duisternis
– ‘n bril van ontkenning
– ‘n bril van geweld – “sien hulle reg!”

God se bril is die heerlikheid wat Jesus Christus uitstraal. ‘n Heerlikheid wat die wêreld verander, wat dit wat woes en leeg is, bewoonbaar en goed maak. ‘n Heerlikheid waartoe Hy ons roep en stuur as Sy verteenwoordigers (:26).

Watter bril gebruik ek om na die jaar te kyk?

2014 in review

7 01 2015

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A New York City subway train holds 1,200 people. This blog was viewed about 5,100 times in 2014. If it were a NYC subway train, it would take about 4 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.