God se verhaal en ek

23 01 2014

ImageNa aanleiding van Psalm 90

Alweer ‘n nuwe jaar… En al wat ek mense hoor sê, myself inkluis, is hoe vinnig die tyd verbygaan! Iets soos wat ons in Psalm 90:9-10 hoor: “Onder u toorn vlieg ons dae en skiet ons jare verby soos ‘n gedagte. Ons lewe maar sewentig jaar, of, as ons baie sterk is, tagtig, en dié is vol swaarkry en leed. Dit is gou verby, ons vlieg na ons einde toe.”

Sjoe! Swaarmoedig! En kort!

Daar is egter ‘n ander manier van kyk ook, luister net hoe begin Psalm 90(:1-4): “Here, U was vir ons ‘n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is, voordat U die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God! U laat die mens sterwe: U sê net: “Word weer stof!” Duisend jaar is vir U soos gister as dit verby is, soos een enkele wagbeurt in die nag.”

Teenoor ons kortstondige bestaan, teenoor ons jare wat verbyskiet soos ‘n gedagte, staan die vastigheid van God, die sekerheid, die Een wat ons toevlug is.

Hoe gemaak om die wete dat ons lewens in God se hande is, dat 2014 in Sy hande is? Hoe word dit vir my werklik, hoe word dit my alledaagse lewe? Hoe kan die wete dat ons op God kan vertrou vir my ‘n werkliker werklikheid word as die opskrifte in die koerant van moord en doodslag, teenoor die manier wat ek in my eie lyf die aanstap van die tyd voel? Soos Lucas Maree sing: “En ek word al hoe banger Vir die groter, dieper slaap” Ja, ons almal kan onsself vereenselwig met die Psalmdigter se”verbyskiet” van die jare.

☛ Hoe maak ek sin van 2014, wat ook weer in ‘n oogwink gaan verbyskiet? Die Psalmdigter het met dieselfde vrae geworstel en bid en smeek in verse 16 en 17: “Laat u werk vir ons duidelik word en u grootheid vir ons kinders. Laat ons die goedheid van die Here ons God belewe” Hoe raak God se werk vir ons duidelik in 2014?

Die Bybel self help ons daarmee! Psalm 8 besing die grootheid van God se skepping en kom dan met die volgende na vore (:4-7):
“As ek u hemel aanskou,
die werk van u vingers,
die maan en die sterre waaraan U ‘n plek gegee het,
wat is die mens dan
dat U aan hom dink,
die mensekind dat U na hom omsien?
U het hom net ‘n bietjie minder as ‘n hemelse wese gemaak
en hom met aansien en eer gekroon,
U laat hom heers oor die werk van u hande,
U het alles aan hom onderwerp”

Hier gaan dit nie oor ‘n selfsugtige “alles vir my” lewenshouding nie, dit gaan daaroor dat ons die sin in ons lewens – kort of lank – vind in die uitleef van dit waarvoor God ons geskep het, om as Sy verteenwoordigers om te sien na Sy skepping, om as spieëls Sy liefde te weerkaats oor Sy skepping – aarde, plante, diere en mense.

☛ Dit is waarvoor ons gemaak is. Dit is waar ons sin en vervulling vind in die lewe wat aan ons geskenk is. Ons lees nie die Bybel om dit met ons koppe te leer ken nie, maar om deel te word van God se storie. Soos God se verhaal van genade en liefde deel word van ons word ons deel van Sy storie en kan ons ander help om Sy storie te leer ken. Sy verhaal wat “van ewigheid tot ewigheid” waar is. Sy verhaal wat ons kan bring om te sê “Here, ons Here, hoe wonderbaar is u Naam oor die hele aarde!” (Ps 8:10). En hoe doen ons dit? Soos Psalm 90:12 sê, deur dit uit God se hand te kry: “Leer ons ons dae so gebruik dat ons wysheid bekom.”

Wanneer ons leef vanuit die wete dat ons lewens in God se hande is, maar dat Hy tog vir my en jou gekies het om Sy verteenwoordigers te wees, dan verander iets. As ek dit aanvaar kyk ek anders na ander mense, want ook hulle is God se verteenwoordigers. Ek kyk anders na die aarde en diere en plante daarop, want ek is medeverantwoordelik daarvoor.

God se verhaal kom, omdat Hy so gekies het, deur my aksies na vore, word sigbaar vir almal