Genesis 1 – Onwaar?

15 07 2018

WereldbeeldHier is ‘n poging om iets van die leefwêreld wat die oorsprong was van die skeppingsverhale in Genesis 1 en 2 weer te gee.

“Die Bybel is onwaar en onbetroubaar” skryf Prof. Jurie van den Heever in sy boek “Wat moet ons met ons kerk doen?” Hy baseer sy stelling daarop dat sekere goed in die Bybel beskryf word op ‘n manier wat ons vandag weet nie so is nie, bv die maan word as ‘n ligbron beskryf terwyl ons vandag weet dit weerkaats net die son se lig.

Is dit egter hoe ons die Bybel die denke van die Ou Testamentiese mense moet verstaan? Onthou, daar is niks in die Bybel geskryf wat verder gaan as die verstaan wat die mense van daardie tyd van die heelal gehad het nie! Kom ek sê dit weer, ons kry nie in die Bybel wetenskap wat verder gaan as die mense van daardie tyd se verstaan nie!

Wat bedoel ek hiermee? Vers 6 van Gen 1 sê: “Toe het God gesê: “Laat daar ’n gewelf wees tussen die waters om die waters van mekaar te skei.”

Die ‘83 vertaling praat van ‘n “gewelf”, die ‘53 van ‘n “uitspansel”, die Engels van “expanse” of “vault”. Die Boodskap praat van ‘n “soliede struktuur”, die Nuwe Lewende Vertaling van ‘n “hemelkoepel”. Mens hoor ook soms die woord “firmament” in hierdie verband. Net die klomp vertalings wys dat die Hebreeuse woord “raqîa” (wat met hierdie woorde vertaal word) nie so eenvoudig is om te vertaal en te verstaan vandag nie.

Die ou Hebreërs het die heelal verstaan soos die ander mense rondom hulle. Die wêreld was eintlik gevaarlik en wil jou doodmaak. As ons nou na “raqîa” op ‘n letterlike materiële vlak kyk, dan moet ons sê, die aarde is plat en daar is ‘n soliede koepel struktuur wat die waters van chaos weg hou van ons! (Kyk na die prentjie bo-aan). En ons WEET vandag daar is nie so iets nie.

Maar vir die mense van die vroeë tyd was “raqîa” iets funksioneel, iets wat God gebruik het om die wêreld te orden, om chaos en gevaar weg te hou en die wêreld se ritmes van reën en seisoene te orden en bepaal. God moes jou beskerm. Dis ‘n vreemde wêreld vir ons, maar as ons dit nie verstaan nie, verklaar en verstaan ons die Bybel verkeerd!

Vir die mense van daai tyd het die materiële eienskappe van ‘n ding nie saak gemaak nie (is dit hard, sag, vloeistof, gas, ens), wat saak gemaak het is die FUNKSIE van die ding. En vandag nog bely ons dat God ons lewens en hierdie wêreld in Sy hand hou. Ons verstaan van HOE Hy dit doen is net ANDERS as die mense van die vroeë tyd.

So, die Bybel is nie onbetroubaar en onwaar as ‘n mens dit korrek binne sy tyd se kultuur en verstaan van die heelal lees nie.

As ons dit dan nou binne sy kultuur verstaan, hoe “vertaal” ons dit na ons kultuur en kennis vandag? Want dit is nie net ‘n taal wat vertaal moet word nie, maar ‘n hele leefwêreld en kultuur.

Miskien moet ons die vraag omdraai? Wat is daar wat jou vandag die bangste maak? Politieke onrus? Finansiële onsekerheid? ‘n Toekoms vir jou kinders? Jou gesondheid? Jou huwelik? Die Woord kom herinner ons dan dat desnieteenstaande dit waarvoor ons bang is, dit wat ons in die nag laat wakker lê, God nog steeds daar is, dat Sy “Hemelkoepel” Sy “raqîa”, daar is om ons te beskerm, dat Sy genade en liefde nog elke dag daar is vir ons.

Image:  Hubbard, S., Ritzema, E., et al. with Logos Bible Software and KarBel Media, 2012. Faithlife Study Bible Infographics, Bellingham, WA: Logos Bible Software.

Meer om te lees: Walton, John H. :  “The Lost World of Genesis One: Ancient Cosmology and the Origins Debate”  en “The Lost World of Adam and Eve: Genesis 2-3 and the Human Origins Debate”

Advertisements
Genesis 1 – Beginnende

8 07 2018

WereldbeeldHier is ‘n poging om iets van die leefwêreld wat die oorsprong was van die skeppingsverhale in Genesis 1 en 2 weer te gee.

“In die begin” Sulke gelaaide woorde! Wat het alles vir jou hierdie jaar begin? Bloot maar net ‘n “Nuwe Jaar”, of dalk het jy besluit om gesonder te leef, of jy begin ‘n nuwe lewensfase, of ‘n nuwe werk, of jy trou en begin so anders leef, of daar is ‘n kind of kleinkind. Wanneer iets nuuts begin is daar altyd so ietsie van onsekerheid, van “Hoe gaan dit werklik werk”. En, so ver in die jaar in alreeds, hoe lyk dit met die dinge wat jy begin het?

“In die begin” in Genesis 1 klink so bekend, soos ‘n “Nuwe Jaar” wat maar weer net dieselfde as die vorige jaar gaan wees. Tot ons met nuwe oë kyk en met nuwe ore luister. Neem nou maar die frase “die Gees van God het oor die waters gesweef”. Dit klink so gewoon, maar ongelukkig wys ons vertaling nie die poëtiese taal mooi uit nie. ‘n Mens sou net so wel kon vertaal “die Gees van God het oor die waters gedans”! Daar is iets vreugdevol, iets van uitbundige blydskap in die taal van Genesis 1!

James Weldon Johnson tel iets hiervan op in sy gedig “The Creation.”

And God stepped out on space,

And he looked around and said:

I’m lonely—

I’ll make me a world.

Then God smiled,

And the light broke,

And the darkness rolled up on one side,

And the light stood shining on the other,

And God said: That’s good!

“Then God smiled”. God werk met “beginnings”, met nuwe begin, met die aanpak van iets goeds en moois. Die meeste Bybelvertalings, insluitende die Afrikaanses wat ons het, sukkel met die eerste woord in die Hebreeus: “Bereshith”. Die Afrikaanse vertalings sê “in DIE begin”, die Engelses “in THE beginning”. Eintlik sou dit meer inpas by die oorspronklike teks as dit iets ou sê soos “aanvanklik”, of “beginnende”.

God vertel hier in Genesis 1 hoe Hy ‘n pad begin maak wat lei tot die verhouding wat ek en jy vandag met Hom kan hê. Dit is ook nie ‘n afgehandelde taak nie. God het begin, en is nog steeds besig om aan die verhouding tussen ons te werk. Hierdie is nie ‘n geskiedenis handboek of ‘n wetenskaplike uiteensetting nie, dit is bloot God wat kom sê hoe lief Hy ons en die wêreld het, hoe graag hy, soos Genesis 3 later sê, in die koelte van die aand saam met die mens, ons, in Sy tuin wil wandel.

Al wat ons eintlik kan doen is om in verwondering te staan voor hierdie God wat  saam met ons wil wandel, hierdie God wat glimlag oor ons lewens uit liefde, wat omgee oor ons en waar ons is. Hierdie jaar, hierdie dag en elke oomblik wil God saam met ons wandel.

“Then God smiled, And the light broke” skryf James Weldon Johnson. Heelwat later sê die engele “Eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die mense in wie Hy ‘n welbehae het!” (Luk 2:14) “Aan die begin” van die res van jou lewe, “beginnende van hierdie oomblik af, weet dat God se glimlag lig in jou lewe bring, dat niks te donker of boos of erg kan gebeur wat jou skei van Sy glimlag en genade oor jou lewe nie!

Image:  Hubbard, S., Ritzema, E., et al. with Logos Bible Software and KarBel Media, 2012. Faithlife Study Bible Infographics, Bellingham, WA: Logos Bible Software.

Meer om te lees: Walton, John H. :  “The Lost World of Genesis One: Ancient Cosmology and the Origins Debate”  en “The Lost World of Adam and Eve: Genesis 2-3 and the Human Origins Debate”

Soli Deo Gloria – Tot God se eer alleen!

1 07 2018

Print(Weereens ‘n herinnering dat hierdie op ‘n vereenvoudige wyse en in verhaaltrant geskryf is)

En so kom ons verhaal van die vyf solas tot ‘n einde:

Ons word GERED uit GENADE alleen,

deur GELOOF alleen,

in CHRISTUS alleen,

volgens DIE WOORD alleen,

tot EER VAN GOD alleen.

In die geskiedenis van die kerk gebeur daar so elke 500 jaar iets wat die rigting, die toekoms van die kerk vir die volgende 500 jaar bepaal. Rondom die jaar 500 het die kerk magsbehep geraak. Rondom 1004nC het die magsbeheptheid uitgeloop op die split tussen die Oosterse en Westerse kerk. Rondom 1517 was dit die Reformasie. Wat is dit wat vandag gebeur, wat herontdek ons vandag wat die rigting vir die toekoms gaan bepaal?

Dit kan iets verkeerd wees soos die magsbeheptheid van 500nC. Of dit kan die herontdekking van God se eer wees! Hoe weet ons wanneer iets tot God se eer is? Kol 3 gee vir ons die antwoord:

1Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar Hy aan die regterhand van God sit. 2 Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, 3 want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. 17En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.”

Dis maklik om te praat oor God se eer, dis maklik om te sê ek wil volgens God se wil leef. Dis maklik om te sê ek wil alles in Jesus se naam doen en God in alles dank. HOE kom ek egter daarby uit?

Kolossense se plan om daarby uit te kom is om ons gedagtes te rig op die dinge wat daarbo is. Dit klink egter nog steeds vaag, tot ons gaan kyk na die oorspronklike woorde wat Paulus geskryf het. Paulus sê ons moet “phroneo”, letterlik om jou brein, jou gedagtes, te OEFEN. Daar is die ou gesegde dat wat die hart van vol is loop die mond van oor.

Die Chinese het ‘n spreekword wat as volg lui: Wees versigtig met jou gedagtes, want gedagtes word woorde. Wees versigtig met jou woorde, want woorde word dade. Wees versigtig met jou dade, want dade word gewoontes. Wees versigtig met jou gewoontes, want jou gewoontes word jou karakter, wie jy is.

So, waarop jy fokus, dit is wat jy word. Die tweede deel wat Paulus sê is dat ons fokus, ons in oefening, moet wees op die “dinge daarbo”. En wat is daarbo, of eerder by Paulus, WIE is daarbo? Soos vers 1 sê, dit is Christus.

So met ‘n lang omhaal van woorde kom sê Paulus ons moet oefen om Christus raak te sien, oefen om Hom in alles te sien, oefen om die negatiewe wat rondom ons gebeur mis te kyk om sodoende al meer vir Hom te sien. DAN sal wat ons ook al sê of doen in die Naam van Christus tot eer van God strek!

En HOE sien ons Christus raak, hoe OEFEN ons?…. Dit sal jy in jou eie lewe en omstandighede moet uitwerk!

Sola Scriptura – Die Woord alleen!

24 06 2018

Print(Weereens ‘n herinnering dat hierdie op ‘n vereenvoudige wyse en in verhaaltrant geskryf is)

Besit jy ‘n Bybel? Is dit belangrik om een te mag besit?  Luister wat sê Jesus self in die Bergrede (Matt 5:17): “Moenie dink Ek het gekom om die Wet of die Profete af te skaf nie. Ek het nie gekom om af te skaf nie, maar om te vervul.” Daarom dat Paulus later kon skryf (2 Tim 3:16-17): “Die hele Skrif is deur God geïnspireer en nuttig vir onderrig, weerlegging, teregwysing, en opvoeding om God se wil te gehoorsaam sodat die mens wat aan God behoort bekwaam kan wees, ten volle toegerus vir elke goeie taak.

500 jaar gelede sou dit nie so gewees het nie. Daar was Bybels in kerke op die kansels, gewoonlik met ‘n ketting aan die kansel vasgesluit! Daar was natuurlik Bybels in kloosters en konings en van die adellikes het Bybels gehad. Maar nie veel meer as dit nie! Gewone mense sou beslis nie ‘n Bybel gehad het nie!

Dan was die enigste weergawe wat tot mense se beskikkings was die Latynse Vulgaat wat in 380nC verskyn het. Teen 1500nC was dit regtig net geleerde mense en sommige van die adelikes wat nog Latyn kon verstaan, meestal ook maar baie gebrekkig!

Tog het die Heilige Gees juis hierdie Latynse weergawe gebruik om Luther te laat besef dat die antwoord op die probleme van sy tyd in die Bybel gelê het. Hierdie antwoorde moes egter aan meer as net geleerdes beskikbaar gestel word! So begin Luther om die Bybel in Duits te vertaal. Die Nuwe Testament is vroeg reeds gereed, in 1522. Om seker te maak hy vertaal in verstaanbare taal besoek Luther markpleine en dorpies om te hoor hoe die mense Duits praat!

Die kerk van sy tyd was natuurlik glad nie gelukkig daarmee dat die Bybel in almal se taal beskikbaar gestel word nie! Verder het Luther nie maar net die ou Latynse Bybel in Duits vertaal nie, hy het direk uit die Grieks, Hebreeus en Aramees vertaal. So het hy die voorbeeld gestel vir omtrent alle vertalings wat daarna gevolg het!

En daar het BAIE gevolg, en vandag nog word die Bybel weer en weer vertaal! Hoekom?

Hoekom is daar byvoorbeeld meer as 900 vertalings van die NT in Engels alleen? Om dit te verstaan moet ons verstaan wat gebeur het met die oorspronklike tekste. Luther het ‘n Hollander genaamd Erasmus se Griekse Bybel gebruik as basis vir sy vertaling, die sogenaamde “Textus Receptus”. Hierdie Griekse Bybel is baie vinnig saamgestel want voor dit was daar net los Griekse tekste beskikbaar. Intussen is meer en meer ouer tekste ontdek.

Vandag het ons oor die 5000 manuskripte van die Griekse Nuwe Testament, waarvan die oorgrote meerderheid in die laaste 150 jaar ontdek is. Sommige van hierdie manuskripte kom uit die 2de en 3de eeue na Christus. Teenoor dit moet ons onthou dat Erasmus slegs een weergawe van die Evangelies en een van Handelinge en Paulus se briewe gehad het. Hierdie manuskripte het uit die 12de eeu nC gekom!

Met die ontdekkings by die Dooie See en op ander plekke het ons vandag manuskripte van die Ou Testament wat ‘n 1000 jaar ouer is as wat Luther gehad het om te gebruik! So bring God ons al nader en nader aan die oorspronklike woorde wat neergeskryf is.

Luther sou nooit kon droom dat die mees invloedryke ding wat hy gedoen het was om die Bybel in gewone mense se taal te vertaal nie. Elkeen van ons wat ‘n Bybel in sy eie taal hat kan hom daarvoor dank.

Solus Christos – Christus alleen!

17 06 2018

Print(Onthou net weer dat hierdie op ‘n baie vereenvoudigde manier in verhaaltrant geskryf is!)

Episode 3 van ons vervolgverhaal, en in ‘n sin die kern waarom alles draai! Genade, Geloof, die Woord en God se eer draai,  als om die kern, Jesus Christus. In Luther se tyd was die fokus uitermate op die kerk – die kerk wat jou van jou sonde vrymaak. Die kerk wat jou kan uitban na die hel. Die kerk wat jou lewe beheer. Die groot geskenk wat Luther vir ons nagelaat het is die besef dat Jesus ons kom vrymaak het. Vrygemaak self van die bande wat ons op onsself lê! 

So getref was Luther deur hierdie besef dat hy selfs sy van verander het!! Gebore LUDER, gebruik hy die Griekse woord vir vrygemaak – eleutheros – en verander sy van na Luther… luther/eleutheros – vrygemaak!

Dit is dalk die een ding wat ons weer nodig het om te hoor. In die Middeleeue het geloof mense gebind – gebind tot sekere werke, sekere posisies in die samelewing, onderdanig gehou aan die mag van die kerk. Maar Christus het ons vir eens en altyd vrygemaak! Hy het ons kinders van God gemaak!  

Hebreërs1:2 maar nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun. God het Hom deur wie Hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. 3 Uit Hom straal die heerlikheid van God en Hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat Hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het Hy gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoë hemel

1 Tim 2:5 Daar is immers net een God, en daar is net een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus 6 wat Homself as ‘n losprys vir almal gegee het. 

Soos Calvyn geskryf het: “Christus is die Vredevors (Jes 9:6) en “ons vrede (Efes 2:14) want Hy maak ons self vry van die aanklagte van ons gewetens!

Nie om daardeur te leef soos ons wil en nie ag te slaan op wat God se wil is nie, nee! Om, soos Luther in sy preek sê: “Vir gewete en duiwel en wie ookal te kan sê: Christus het my vrygemaak! ” Vrygemaak om Hom te kan eer en dien.

Ons leef in dae wat die rol van Christus deur baie dinge aangeval word – dalk is Hy nie die enigste nie, dalk is daar baie paaie na God, dalk kan ons self God behaag met die manier waarop ons “goed” leef…. Die Skrif is duidelik, Christus is die Een deur wie God ons vrymaak. Hoe dit werk, dit verstaan ons nie altyd nie, maar die GENADE is daar vir almal.

Die hart van die evangelie gaan nie oor MY nie. Die hart van die evangelie is “Christus vir ons! “Ek moet na die evangelie luister.  Dit vertel my NIE wat ek moet DOEN nie, maar wat Jesus Christus die Seun van God vir my gedoen het!” – Martin Luther

Hoekom is Jesus hierdie unieke, eksklusiewe Redder? Die Bybel se antwoord is dat Hy al een is wat kan doen wat ons nie uit onsself kan doen nie. Slegs deur Hom kan ons na God nader.

“Om Jesus in geloof raak te sien is om God se vriendelike hart raak te sien!” – Martin Luther. Vrygemaak, eleutheros, kan ons almal ons vanne na Luther verander!!

Sola Fide – Deur die geloof alleen!

10 06 2018

PrintEpisode twee van ons vervolgverhaal! (Onthou net weer dat hierdie op ‘n baie vereenvoudigde manier in verhaaltrant geskryf is!) Vir ons wat vandag leef in ons individualistiese samelewing is dit moeilik om te verstaan wat die invloed van geloof was in die Middeleeue. Waar jy gewoon en gewerk het, met wie jy kon trou, selfs of jy leef of sterf is bepaal deur jou geloof!

Verder is geloof gedefinieer as om die regte dogmas en die kerk se gesag te aanvaar en om dan goeie werke te doen. Van ‘n geloofspad van groei, van ‘n verhouding met God was daar nie oral werklik sprake nie. Daarvoor moes jy by een van die kloosterordes aansluit. ‘n Priester het nie eers gepreek nie, die meeste van hulle het nie Bybels besit of gelees nie. Die mis het bestaan uit ‘n ritueel en formuliere wat die priester uit sy kop opgesê het. Soms was daar ‘n stigtelike boodskap wat vanuit Rome gekom het wat die priester voorgelees het – dit is nou as hy ordentlik kon lees!

Binne hierdie leefwêreld is Martin Luther iemand wat God werklik wil dien. Maar hy beleef ‘n groot geloofskrisis. Dit maak nie saak hoe “goed” hy probeer wees nie, hoe hard hy ookal probeer wegbly van sonde af, as hy hom weer kry het hy sondige gedagtes. So voel Martin dat hy tekortskiet by wat God van hom verlang. Hy sien God dan as ‘n kwaai ou man wat hom pynig. Hy soek vrede en ‘n genadige God! Kort voor sy dood skryf Luther , terugskouend oor sy lewe en teologie, dat hy as jong persoon die frase “God se geregtigheid” gehaat het. Hy het hierdie beskrywing veral met God se straf in verband gebring. God is die regverdige Regter wat oordeel, en dit het vir Luther beteken dat daar in die lig van sy eie sondigheid nie vir hom enige hoop is nie. Hy verdien die straf van God

In sy bestudering van die Nuwe Testament praat oa Galasiërs 2 en Romeine 1 hard met hom en gee hom vrede. Romeine 1:17b “Wie op grond van geloof geregverdig word, sal leef” Gal 2:16a “En tog weet ons dat ’n mens nie van sonde vrygespreek word deur die wet van Moses te onderhou nie, maar alleen deur in Jesus Christus te glo

Luther neem in ‘n sin Galasiërs 5:13 as sy slagspreuk aan: “Julle is tot vryheid geroep.” Hierdie vryheid is nie ons eie prestasie nie, maar word in Christus aan ons toegesê. Ons is vrygemaak. Ons is vry omdat God uit vrye guns in Christus en deur die Gees vir ons bevryding skenk!

Luther het geworstel met die vraag: Hoe kry ek ‘n genadige God? En in die proses het hy ontdek waar hierdie God te vinde is, naamlik in Skrifgetuienis aangaande die evangelie dat ons deur geloof in Christus uit genade vrygespreek word. Vandag vra mense eerder “Waar vind ek ‘n genadige medemens?” as om te soek na ‘n genadige God!

Tog leef mense vandag nog met vrae soos: Is ek goed genoeg? Voldoen ek aan die verwagtinge? Hoekom word ek misken? Hoe leef ek te midde van werkloosheid, armoede of marginalisering? Wat maak ek met my angs vir siekte of die dood?

Te midde van hierdie vrae en ervaringe kan ons ook vandag die woord hoor: Ons is vrygemaak. God het ons goed genoeg gemaak. Dit gaan nie oor my of my goeie werke nie! Niks wat ek doen kan maak dat God my minder liefhet nie. Niks wat ek doen kan maak dat Hy my meer liefhet nie!

Al wat ek kan doen is om hierdie geskenk te aanvaar!

Sola gratia – Genade alleen!

3 06 2018

Print(Ek poog in die volgende paar blog posts om op verteltrant iets van die Reformasie en die mense se manier van dink weer te gee.  Uit die aard van die saak is dit baie vereenvoudig, maar ek hoop jy geniet dit!)

500 jaar gelede was die wêreld ‘n totaal ander plek. Natuurlik was daar nie selfone en karre en goed nie, maar die manier waarop mense na geloof gekyk het was ook heel anders. Na ‘n begin waarin mense daagliks by die gemeentes gevoeg is (Handelinge), het die kerk vanaf rondom 400nC al meer opgevang geword in die dinge van die staat en politiek. Hier rondom 1000nC is konings deur die leier van die kerk gekroon. Die kerkleiers het al meer soos die adellikes geleef en aangetrek, paleise gebou en weelderig geleef. Om die lewenstyl te handhaaf is geweldige druk op gewone mense geplaas, is hulle bang gemaak met die hel en die boodskap dat die kerk hulle uit die hemel kan ban.

Te midde van hierdie, en nog ander wanpraktyke, het daar begin weerstand kom. Die kerk het heftig opgetree teen sulke “ketters”. So is Johannes Hus, ‘n professor van Praag, in 1415 op die brandstapel doodgebrand. Amper ‘n 100 jaar later kom ‘n Duitse monnik in die prentjie. Hy was geweldig bewus van die gevaar van die hel. Na ‘n besoek aan Rome waar hy van die wanpraktyke gesien het, begin hy wonder oor waar hy ‘n genadige God kan vind. Hy begin die Bybel intensief bestudeer en word bewus van die genade van God.

Uit dit wat hy in die Skrif gevind het, stel Luther 95 stellinge op wat hy op die “social media” van daai tyd publiseer – hy spyker dit aan die kerkdeur! Mense wat soos hy voel vat dit en set dit en druk dit as traktaaitjies. So versprei Martin Luther se gedagtes. Die gedagtes wat hy verkondig het, die Skrifwaarhede gaan ons in hierdie maand by stilstaan. Vanoggend begin ons by dié een: Sola Gratia – Genade alleen

Die pragtige kernsamevatting van wat genade in Efes 2:8-9 dui eintlik op God se genadige mag. Hy KIES om ons genadig te wees! Hy KIES om vir ons ‘n geskenk te gee! God is nie verplig om jou te red nie, skuld nie vir jou die ewige lewe nie. Jy kan ook niks doen om in die hemel te kom nie, om in God se goeie boekies te kom nie.

Romeine 11:6 “En as dit uit genade is, dan is dit nie uit verdienste nie, anders sou die genade nie meer genade wees nie.” Wat myself betref kan ek nie genoeg bewus gehou word van God se genade en liefde nie! Ef. 2:8,9 “Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ’n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie.” Moet nooit sê: “ek het Christus aangeneem nie” want dan kan jy op jou bors slaan en sê kyk net hoe oulik is ek! Jy en ek het hoogstens arms in die lug gegooi en erken ons het God nodig. Waar vind ek ‘n genadige God? Reg hier by my, besig om my uit te nooi, om Sy genade waar te maak in my lewe! Wat doen ek daarmee?? Aanvaar die geskenk en sê dankie met die manier waarop jy leef!

5 Solas beeld met erkenning aan die NG Gemeente Somerstrand