Bybelstudie – Bergrede – Matteus 5:38-42

9 06 2021

Lees Matteus 5:38-42 in ten minste twee verskillende vertalings. (hier is vier moontlikhede)

2020 Direkte Vertaling

38 “Julle het gehoor dat gesê is, ‘’n oog vir ‘n oog en ‘n tand vir ‘n tand’. 39 Maar Ek sê vir julle dat julle nie ‘n slegte mens moet teengaan nie. Nee, as iemand jou op jou regterwang klap, draai ook die ander een vir hom.

40 En as iemand jou voor die hof wil daag en jou onderkleed wil vat, gee hom ook die bokleed. 41 En as iemand een myl van jou afdwing, u loop twee myl met hom saam.

42 Gee aan wie van jou iets vra, en moet die een wat van jou wil leen, nie wegwys nie.

Die Boodskap

38“Nog ’n bevel wat julle goed ken, is die volgende: ‘’n Oog vir ’n oog en ’n tand vir ’n tand.’ Oftewel: oortredings moet regverdig gestraf word.

39“Ek sê egter vandag vir julle: julle moenie mense wat julle sleg behandel probeer terugkry nie. As iemand jou deur die gesig klap om jou te verneder moet jy dit maar vat. Moenie terugslaan nie. 40En as iemand jou hof toe wil vat oor iets wat jy hom skuld, gee dit dadelik vir hom terug. Sluit ook sommer ’n groot geskenk daarby in om die vrede te bewaar.

41“As ’n soldaat na jou toe kom en jou beveel om sy rugsak ’n kilometer ver te dra, moet jy sommer uit jou eie aanbied om dit twee kilometer ver te dra.

42“Julle moet vrygewig wees. Deel julle besittings met mense wat julle vra om hulle te help. Moenie mense wegjaag as hulle iets by julle wil leen nie.”

New Living Translation

38 “You have heard the law that says the punishment must match the injury: ‘An eye for an eye, and a tooth for a tooth. But I say, do not resist an evil person! If someone slaps you on the right cheek, offer the other cheek also. 40 If you are sued in court and your shirt is taken from you, give your coat, too. 41 If a soldier demands that you carry his gear for a mile, carry it two miles. 42 Give to those who ask, and don’t turn away from those who want to borrow.

The Message

38-42 “Here’s another old saying that deserves a second look: ‘Eye for eye, tooth for tooth.’ Is that going to get us anywhere? Here’s what I propose: ‘Don’t hit back at all.’ If someone strikes you, stand there and take it. If someone drags you into court and sues for the shirt off your back, giftwrap your best coat and make a present of it. And if someone takes unfair advantage of you, use the occasion to practice the servant life. No more tit-for-tat stuff. Live generously.

Na die lees van die teks, vra jouself EERS hierdie vrae voordat jy verder lees.

Wat tref jou? Wat spreek jou aan?

Hoe laat die gedeelte jou voel?

Wat neem jy saam met jou?

Agtergrond en meer inligting

Soos in die res van die Bergrede kom Jesus en bring ‘n nuwe tipe regverdigheid, regverdigheid wat heel eerder as bloot straf en gevoelens agterlaat. Ons het al almal die aanhaling gehoor (wat niemand weet wie dit eerste gesê het nie): “’n Oog vir ‘n oog sal die hele wêreld blind laat.” Jesus sien die gedagte agter dit raak, Hy kom sê dat dit beter is om geen weerwraak te hê nie, maar om op so manier op te tree dat ander se onregverdigheid uitgewys word.

Hy gee dan, in tipiese hiperboliese taal, drie voorbeelde. Kom ons kyk gou dieper na die drie voorbeelde: Om op die regterwang geklap te word, het in die kultuur van daardie tyd beteken jy is die mindere van die ander persoon. Dit was toegelaat om ‘n slaaf of vrou met die agterkant van die regterhand te klap. Deur jou ander wang aan te bied dwing jy die ander een om jou as gelyke te sien, want nou moet hy jou met die binnekant van die regterhand klap. 

Die voorbeeld van die onderkleed en bokleed is ook iets wat die onregverdigheid van die eiser uitwys. Die bokleed was jou kombers en jas. As die ander een jou bo- en onderkleed vat, dan loop jy nakend uit, wat sleg op die eiser as gierig en onregverdig reflekteer.

Selfs die ekstra myl dra hierdie tipe van die skaamte oorplaas op die ander een. Dit was, volgens Romeinse wet, wettig vir ‘n soldaat om iemand te dwing om sy pak een myl te dra. As hy jou egter dwing om dit ‘n tweede myl te dra, kon die soldaat in die moeilikheid kom. Deur dit sommer te doen plaas jy die kollig op die onregverdige las wat die soldaat in die eerste plek op jou geplaas het.

So Jesus se voorbeelde wys verskillende onregverdige situasies uit, om een waarheid na vore te bring: Leef vrygewig, gee om vir ander, moenie onregverdige laste op ander plaas of hulle as minder as jyself sien nie. Deur so te leef plaas jy God se kollig van liefde op die verhouding waarin jy met die ander persoon staan.

Jesus kom sê dat daar ‘n ander manier is van leef, ‘n ander manier van mens wees as die weerwraak soekende manier waarop ons ons eie “reg” wil handhaaf. Sy manier gaan nie oor weerwraak nie, dit gaan ook nie oor ‘n vloerlap wees nie, maar dit gaan daaroor om op God se manier oorwinning te behaal oor geweld en onregverdigheid. Oorwinning wat God se lig van liefde op menslike verhoudings laat skyn.

En dit is glad nie ‘n populêre boodskap nie! Wie wil ‘n Redder hê wat ons vyande, wat ons wil doodmaak, lief het? Wie wil ‘n God aanbid wat goeie gawes soos reën ook op onregverdiges laat val? Wie wil ‘n God hê wat diegene wat ons seermaak wil gesond maak? Soos Paulus gesê het, ‘n struikelblok vir die Jode en ‘n dwaasheid vir die Grieke – en dalk vir ons ook?

Daar is egter niks in hierdie wêreld wat God se liefde meer wys as wanneer ons ons vyande liefhet nie.

Die Bergrede gaan nie om ons nie, dit wys vir ons hoe Jesus geleef het. Daarom kan en wil Hy ons in staat stel om ook so te leef!

Bronne:

Barry, J.D. et al., 2012, 2016. Faithlife Study Bible, Bellingham, WA: Lexham Press.

Die Bybel 2020-vertaling met Deuterokanonieke boeke (Afrikaans Edition) 

Keener, C.S., 1993. The IVP Bible background commentary: New Testament, Downers Grove, IL: InterVarsity Press.

McKnight, Scot. Sermon on the Mount (The Story of God Bible Commentary). Zondervan Academic.

Wright, N. T.. After You Believe: Why Christian Character Matters. HarperCollins. 

Wright, N.T.. Matthew for Everyone, Part 1: Chapters 1-15 (The New Testament for Everyone). Westminster John Knox Press.

Matt 5:33-37 – Eerlikheid?

6 06 2021

In die hart van die 10 gebooie kry ons die gebod oor eerlikheid in wat ons praat oor ons medemens: (Eks 20:16) “Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie.” Regdeur die hart van die Bybel loop die goue draad van die waarheid.

Die teenoorgestelde is egter ongelukkig waar van die begin van die Bybelse verhale af. In die verhaal van Adam en Eva verdraai die slang God se woorde en Adam vertel nie die waarheid vir God nie (Gen 3). Abraham lieg oor Sarah (Gen 12:10-20), Jakob verneuk vir Esau met verdraaide woorde (Gen 27:1-40) en word dan homself weer verneuk deur Laban rondom sy dogters, Lea en Ragel (Gen 29:1-30). Die broers van Josef lieg vir hulle pa oor Josef (Gen 37:12-36), en so gaan dit aan. Genesis is eintlik die verhaal van een liegstorie op die ander! En die gevolg is gebroke verhoudinge, selfs gebroke gemeenskappe. 

Dit lyk asof hierdie probleem van “gewoonte-lieg” baie algemeen was in Jesus se tyd. ‘n Tydgenoot van Jesus, die Joodse filosoof Philo van Alexandria, kla hieroor in sy Dekaloog: “ Daar is sommige wat die bose gewoonte het om aanhoudend en sonder nadenke te sweer oor die mees gewone sake.” Ook Jesus se verwysing na sweer by hemel, aarde, Jerusalem en jou eie kop wys op die gewoonte om nie net oor alles en nog wat te sweer nie, maar om ook die gesweerdery ‘n rangorde te gee – vir belangriker goed sweer ek by groter goed.

Hierteenoor kom sê Jesus laat jou ja, ja wees en jou nee, nee. Hoekom is dit nodig om te sweer? Volgens Jesus net omdat jy die gewoonte het om maklik te lieg! ‘n Eed is ‘n eed en, volgens Jesus, betrek altyd God – die hemel is God se troon, die aarde Sy voetstoel, Jerusalem is Sy stad en jou kop is deel van Sy beeld.

Vir Jesus gaan dit nie oor onnodige detail nie, dit gaan, soos in die res van die Bergrede, oor ‘n lewe wat iets wys van God se Koninkryk. ‘n Lewe waarin verhoudinge van so aard is dat ons gewoon die waarheid teenoor mekaar praat en dit nie nodig is om dit nog verder te bevestig nie. Die vroeë kerk het hierdie woorde van Jesus baie letterlik opgeneem soos wat ons byvoorbeeld in Jakobus 5:12 sien: “Bo alles, my broers, moenie sweer nie – nie by die hemel nie, en nie by die aarde nie – en moet ook geen ander eed aflê nie. Maar laat julle “ja” ‘n “ja” wees, en julle “nee” ‘n “nee”, sodat die oordeel julle nie tref nie.” 

In Jesus se wêreld waar die Koninkryk van God sigbaar word is daar nie plekke vir ‘n eed aflê nie, want almal praat altyd die waarheid.

Is dit waar van ons dat ons nie hoef te sweer nie, want ons praat altyd die waarheid? Ons maak maklik die grappie dat ons weet as politici lieg, want hulle lippe beweeg! Maar as ek luister na van die idiome en uitdrukkings oor lieg dan lyk dit maar algemeen by ons ook: “Hy lieg soos ‘n tandetrekker”, “moenie kluitjies verkoop nie”, en dan as jy uitgevang word, “Al loop die leuen nog so snel, die waarheid agterhaal hom wel.” As ek net na die spreekwoorde kyk (en daar is nog meer!), leef leuens by ons ook, daarom voel ons dis nodig om te sweer ook! Hoe lyk dit as ons besigheid doen met mekaar? In ons verhoudinge met mekaar? Teenoor ons lewensmaats, ons kinders, ons ouers? Die hartseer is dat ons selfs by die sluit van huwelike kontrakte moet aangaan om ons te beskerm teen diegene wat ons lewens op die mees intieme maniere deel.

Jesus kom in die Bergrede en gee nie net morele wette nie, Hy kom wys ons hoe lyk Sy nuwe mensheid, Sy nuwe manier van hoe om mens te wees. En dit lyk vir ons vreemd, want ons het nog nie geleer om in alles iets van Sy Koninkryk te wys nie. Maar Hy het dit gedoen en nooi ons uit om Hom te volg. 

God is met ons in alles wat ons doen, daarom kan ons eerlik wees in alles wat ons doen.

Bybelstudie – Bergrede – Matteus 5:31-32

2 06 2021

Lees Matteus 5:31-32 in ten minste twee verskillende vertalings. (hier is vier moontlikhede)

2020 Direkte Vertaling

31 “Daar is gesê, ‘Wie van sy vrou skei, moet aan haar ‘n skeibrief gee.’ 32 Maar Ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skei, behalwe weens owerspel, veroorsaak dat sy egbreuk pleeg, en wie met die geskeide vrou trou, pleeg ook egbreuk.

Die Boodskap

31 “Nog een van die bevele wat julle voorouers gereeld moes hoor, is die volgende: ‘As jy van jou vrou wil skei, moet jy maar net sorg dat jy al die wetlike prosedures nakom. Sorg dat jy ’n wettige skeibrief aan haar gee.’

32 “Ek sê egter vandag vir julle: julle mag glad nie skei nie. Dis teen God se wil. Jy mag net van jou vrou skei as sy by iemand anders geslaap het. As jy oor enige ander rede van haar skei, maak jy dat jou vrou owerspel pleeg as sy later weer trou. Omdat haar eerste huwelik nog steeds in God se oë voortgaan, is sy en haar nuwe man dan skuldig aan egbreuk.”

New Living Translation

31 “You have heard the law that says, ‘A man can divorce his wife by merely giving her a written notice of divorce. 32 But I say that a man who divorces his wife, unless she has been unfaithful, causes her to commit adultery. And anyone who marries a divorced woman also commits adultery.

The Message

31-32 “Remember the Scripture that says, ‘Whoever divorces his wife, let him do it legally, giving her divorce papers and her legal rights’? Too many of you are using that as a cover for selfishness and whim, pretending to be righteous just because you are ‘legal.’ Please, no more pretending. If you divorce your wife, you’re responsible for making her an adulteress (unless she has already made herself that by sexual promiscuity). And if you marry such a divorced adulteress, you’re automatically an adulterer yourself. You can’t use legal cover to mask a moral failure.

Na die lees van die teks, vra jouself EERS hierdie vrae voordat jy verder lees.

Wat tref jou? Wat spreek jou aan?

Hoe laat die gedeelte jou voel?

Wat neem jy saam met jou?

Agtergrond en meer inligting

Jesus se derde antitese kan glad nie gelees word sonder die vorige een nie (27-30). Die bron van die probleem bly steeds wat in ons harte, in ons gedagtes, aangaan. Dit lei tot begeerte wat weer lei tot sonde. 

Onthou hoe maklik die rabbi’s van Jesus se tyd dit wou maak om te skei: Rabbi Hillel, wie se gedagtes grotendeels die heersende gedagterigting van Jesus se tyd was, sê dat dit heeltemal geregverdig is om van jou vrou te skei as sy jou kos brand. Hierdie gedagtes was so diep ingegrawe dat die ander invloedryke rabbi, Akiba, wat 50nC gebore is, skryf dat dit heeltemal geregverdig is om van jou vrou te skei as jy iemand mooier vind! En dan was dit baie maklik om te skei – jy vat jou vrou na die stadspoort, en voor die oudstes wat daar vergader is, sê jy driemaal vir haar: “Ek skei jou”. 

Jesus ontken nie die werklikheid van menslike foute en sonde nie, Hy weet ons verbreek verhoudinge deur ons selfsugtige optredes. Dit lyk egter asof sommige mans doodgewoon hulle vrouens laat gaan het (of weggejaag het) sonder ‘n skeibrief. Die man het nie ‘n skeibrief nodig gehad om weer te trou nie, die vrou wel! So, as jy jou vrou wegstuur sonder ‘n skeibrief, kon sy nie weer trou nie. 

Een ding wat ons nie by kan verbykom nie, is dat Jesus hard en duidelik sê dat egskeiding verkeerd is, ons antwoord is gewoonlik, maar wat van hierdie of daardie omstandighede? Ons mag nie verskonings soek nie. Met hiperbool kom Jesus en onderstreep Sy punt, die huwelik, die uiters nabye verhoudinge tussen twee mense, is heilig, uiters belangrik vir God. Mense breek egter verhoudinge as gevolg van wat in ons gedagtes en harte aangaan. Mense begin ook verhoudinge oor die verkeerde redes of vanuit gevoelens dat ek nie “beter” kan doen nie.

Nou wat nou? Waar laat dit ons wat sit met gebroke verhoudinge? Kom ons probeer die probleem aanspreek met ‘n paar kort stellings:

1. Egskeiding en hertroue gaan oor werklike mense. Mense wat nie meer of minder sondig is en foute maak as ander nie.

2. Hierdie werklike mense se foute maak nie dat hulle erger gestraf moet word as byvoorbeeld kwaadpraters nie. Dit is mense wat in pyn is, wat ook al die redes is, en wat die onderskraging, sonder om goed te praat, van medegelowiges nodig het.

3. Hierdie werklike mense kan ook vergifnis vir hulle oortredinge ontvang soos elke ander sondaar.

4. Ons eerste poging moet altyd wees om versoening te bewerkstellig. Waar dit nie moontlik is nie, moet ons hierdie mense bystaan en begelei om genesing en vergifnis te vra en ontvang.

As ons na hierdie gedeelte kyk as NET afwysend van egskeiding of egbreuk mis ons Jesus se punt – Hy kyk na wat agter die simptome lê. Ja, egskeiding is verkeerd en nie God se wil vir die huwelik nie, maar so is ook skinder of kwaadpraat. Ons moet God dank vir elke gelukkige huwelik en deur ons voorbeeld en ons ondersteuning van ander help dat ander huwelike nie verbrokkel nie.

Bronne:

Barry, J.D. et al., 2012, 2016. Faithlife Study Bible, Bellingham, WA: Lexham Press.

Die Bybel 2020-vertaling met Deuterokanonieke boeke (Afrikaans Edition) 

Keener, C.S., 1993. The IVP Bible background commentary: New Testament, Downers Grove, IL: InterVarsity Press.

McKnight, Scot. Sermon on the Mount (The Story of God Bible Commentary). Zondervan Academic.

Wright, N. T.. After You Believe: Why Christian Character Matters. HarperCollins. 

Wright, N.T.. Matthew for Everyone, Part 1: Chapters 1-15 (The New Testament for Everyone). Westminster John Knox Press.

John 3:1-17 – Nicodemus, the saint of the curious!

30 05 2021

(Hierdie preek is op 30 Mei 2021 in die Presbiteriaanse gemeente, Stutterheim, gelewer, daarom is die teks hierdie keer in Engels).

Someone once wrote that Nicodemus should be the patron saint of the curious! In addition to containing the world’s most famous Bible verse, this story of Nicodemus offers a picture of a man who is curious about Jesus, who maybe even wants to believe, but struggles. At least, he struggles once he actually gets to talk with Jesus. Notice that he comes with a clear affirmation of Jesus’ connection to God: (:2) “we all know that God has sent you”. In response, Jesus immediately jumps to a huge assertion about being born again/anew/from above. And that’s when Nicodemus curiosity turns to struggle. The confusion or misunderstanding of Jesus’ words gives Jesus a chance to elaborate. Hence, after Nicodemus’ initial confusion stemming from taking Jesus’ words literally, the only other thing Nicodemus says is, “how can this be?” Which gives Jesus a good excuse to explain some more.

Nicodemus is one of the characters that appears at several points in John’s Gospel. Here, in his main appearance. Again near the end of chapter 7, when Nicodemus, if not exactly standing up for Jesus let alone proclaiming his faith in him, nevertheless reminds his colleagues that, according to the law, they should not judge Jesus before giving him a trial. And for offering that reminder he is rebuked (7:45-52). Then he makes a third appearance, this time after Jesus’ crucifixion, when Nicodemus accompanies Joseph of Arimathea to collect, anoint, and bury the body of Jesus, the one just executed by the Romans (19:38-42). Again, perhaps not quite the same as standing up in the assembly and declaring his faith, yet nevertheless another significant step forward, as by his actions Nicodemus declares this allegiance to one who had just been executed for a capitol offense.

Faith, at least in Nicodemus’ case, takes time. Indeed, his journey with Jesus continues across most of the Gospel of John and, we might assume, beyond.

For some of us, perhaps coming to faith was easy and fast and strong and we’ve rarely doubted. And all we can do is give thanks for that experience. But for others – maybe most others – faith comes more in fits and starts, two steps forward and another back. Or perhaps at times things seems clear and at other times just plain confusing. Or maybe faith feels a lot more like an endless series of questions rather than easy and forthright affirmations. For those like that – and I count myself among that tribe – hearing Nicodemus’ story once again might be particularly meaningful.

If Nicodemus is really the patron saint of curiosity I also want to claim him as the patron saint of all those of us with an uneasy or restless faith. Those who aren’t satisfied with easy answers, those who keep questioning, those who want to believe and also understand, but at least to believe even when we don’t understand!

Even more though, I think this story says a lot not simply about Nicodemus about also about God. God is patient. God doesn’t give up. If God keeps working in and on and through Nicodemus across three years and sixteen chapters in John’s Gospel, God will keep working in and on and through us. No matter how long it takes. 

And that is why John finishes this story about Nicodemus by proclaiming God’s enduring love: “For this is how God loved the world: He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life. God sent his Son into the world not to judge the world, but to save the world through him.

Faith doesn’t always come easy, that that’s okay, because God won’t give up on us. 

With acknowledgement to David Lose’s blog: “In the Meantime

Bybelstudie – Bergrede – Matteus 5:27-30

19 05 2021

Lees Matteus 5:27-30 in ten minste twee verskillende vertalings. (hier is vier moontlikhede)

2020 Direkte Vertaling

27 “Julle het gehoor dat gesê is, ‘Jy mag nie egbreuk pleeg nie.’ 28 Maar Ek sê vir julle, elkeen wat na ‘n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg.

29 “As jou regteroog jou laat struikel, ruk dit uit en gooi dit van jou af weg. Want dit is voordeliger vir jou dat net een van jou ledemate verlore gaan as dat jou hele liggaam in Gehenna gegooi word.

30 En as jou regterhand jou laat struikel, kap dit af en gooi dit van jou weg. Want dit is voordeliger vir jou dat net een van jou ledemate verlore gaan as dat jou hele liggaam in Gehenna beland.

(Gehenna: ‘n Vergriekste vorm van die Hebreeuse uitdrukking Ghee Hinnoom of Ghee Ben-Hinnoom , wat verwys na die Hinnomdal, wat volgens Jer 7:31-32 ; 19:6-7 ‘n plek van straf sou word. Word ook vertaal as “hel”.)

Die Boodskap

27 “Julle ken ook die volgende wet: ‘Moenie by iemand slaap met wie jy nie getroud is nie.’

28 “Ek sê egter vandag vir julle dat slegte begeertes reeds in ’n mens se kop begin, nie in dit wat ’n mens doen nie. As jy byvoorbeeld op so ’n manier na ’n ander vrou kyk dat jy haar in jou gedagtes seksueel begeer, het jy eintlik al klaar by haar geslaap. En dan het jy God se voorskrif oortree.

29 “Moenie dink dis maklik om te doen wat God vra nie. Nee, as jy wil doen wat Hy sê, is dit net so moeilik soos om een van jou ledemate af te kap. Jy moet as’t ware jou oog uitpluk as jy agterkom dat jy op ’n verkeerde manier na iemand anders kyk. Leef eerder met net een oog, al is dit hoe swaar. Al daardie verkeerde gedagtes gaan in elk geval net maak dat jy in die hel beland. En wat help twee gesonde oë jou daar?

30 “Kap dadelik jou hand af as jy agterkom dat jy dinge doen waarvan God niks hou nie. Leef liewer met net een hand, hoe moeilik dit ook al is, as om te doen wat jy wil. Onthou: sulke verkeerde dade gaan nog maak dat jy in die hel beland. En wat help twee gesonde hande jou in die hel?”

New Living Translation

27 “You have heard the commandment that says, ‘You must not commit adultery. 28 But I say, anyone who even looks at a woman with lust has already committed adultery with her in his heart. 29 So if your eye—even your good eye —causes you to lust, gouge it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. 30 And if your hand—even your stronger hand.—causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell.

The Message

27-28 “You know the next commandment pretty well, too: ‘Don’t go to bed with another’s spouse.’ But don’t think you’ve preserved your virtue simply by staying out of bed. Your heart can be corrupted by lust even quicker than your body. Those leering looks you think nobody notices—they also corrupt.

29-30 “Let’s not pretend this is easier than it really is. If you want to live a morally pure life, here’s what you have to do: You have to blind your right eye the moment you catch it in a lustful leer. You have to choose to live one-eyed or else be dumped on a moral trash pile. And you have to chop off your right hand the moment you notice it raised threateningly. Better a bloody stump than your entire being discarded for good in the dump.

Na die lees van die teks, vra jouself EERS hierdie vrae voordat jy verder lees.

Wat tref jou? Wat spreek jou aan?

Hoe laat die gedeelte jou voel?

Wat neem jy saam met jou?

Agtergrond en meer inligting

Jesus sit op die berg, haal vir Moses aan (Eksodus 20:14, Deuteronomium 5:18), en neem Moses se woorde dan dieper. Hierdie is die tweede van die ses antiteses wat Jesus gebruik “Julle het gehoor…, maar Ek sê vir julle..”. Soos wat moord met woede begin, begin egbreuk met begeerte. 

Jesus is nie besig om te sê dat dit beter is om selibaat te leef nie. Vanaf die begin van die Bybel tot die einde word daar twee redes vir seksuele omgang gegee – die voortbring van kinders en plesier, soos wat Hooglied oorvloedig besing. Die plek van hierdie intieme verkeer is egter binne die huwelik, binne die bande van liefde en toewyding. Dietrich Bonhoeffer skryf oor hierdie gedeelte en som dit tereg so op: ““Our bond to Jesus Christ permits no desire without love.”

Jesus skaar hom ook nie by die patriargale denkwyses van Sy tyd nie. Van die Joodse Rabbi’s het so ‘n lae dunk van vroue gehad dat hulle gesê het dat om vir vrouens die Woord van God te leer is net so erg as om dit vir die varke te gooi! Dit het onder andere daartoe gelei dat vrouens die skuld vir egbreuk gekry het, terwyl mans meestal skotvry daarvan afgekom het. ‘n Rabbi wie se gedagtes grotendeels die heersende gedagterigting van Jesus se tyd was, Hillel, sê dat dit heeltemal geregverdig is om van jou vrou te skei as sy jou kos brand. Hierdie gedagtes was so diep ingegrawe dat die ander invloedryke rabbi, Akiba, wat 50nC gebore is, skryf dat dit heeltemal geregverdig is om van jou vrou te skei as jy iemand mooier vind! En dan was dit baie maklik om te skei – jy vat jou vrou na die stadspoort, en voor die oudstes wat daar vergader is, sê jy driemaal vir haar: “Ek skei jou”. Teen ‘n agtergrond waar vrouens geen regte gehad het nie en mans kon doen wat hulle wil, kom praat Jesus met die mans oor hulle wellustige kyke! 

Jesus begin by die bron, die een wat nie sy begeertes kan beheer nie. So ‘n persoon moet alles in sy vermoë doen om dit wat tot onvanpaste begeertes aanleiding gee te elimineer. Hier gebruik Jesus weer oordrewe taal, ruk jou oog uit en kap jou hand af! Let daarop dat Jesus nie die vrouens se kleredrag of optrede aanspreek nie, Hy praat grotendeels met die mans. In ons media deurdrenkte wêreld van vandag is dit egter belangrik om te onthou dat sommige vrouens ook mans objektiveer as seksuele objekte soos wat sommige mans met vroue doen.

Die probleem is egter nie die skoonheid van ‘n vrou (of ‘n man!) nie, dit is dat begeerte oor myself gaan, dit is selfsugtig. Gustav Gouws vertel die verhaal van hoe hy vir ‘n Griekse man gevra het wat beteken die Griekse woorde vir liefde, en dit is wat hy toe sê:

Eros – Ek is lief vir jou vir myself of ek is gelukkig as ek gelukkig is. 

Agape – Ek is lief vir jou vir jou of ek is gelukkig as jy gelukkig is.

Ware liefde gaan oor die ander persoon, nie net my selfsugtige begeertes nie, en dit is wat Jesus hard en duidelik aanspreek. 

Bronne:

Barry, J.D. et al., 2012, 2016. Faithlife Study Bible, Bellingham, WA: Lexham Press.

Die Bybel 2020-vertaling met Deuterokanonieke boeke (Afrikaans Edition) 

Keener, C.S., 1993. The IVP Bible background commentary: New Testament, Downers Grove, IL: InterVarsity Press.

McKnight, Scot. Sermon on the Mount (The Story of God Bible Commentary). Zondervan Academic.

Wright, N. T.. After You Believe: Why Christian Character Matters. HarperCollins. 

Wright, N.T.. Matthew for Everyone, Part 1: Chapters 1-15 (The New Testament for Everyone). Westminster John Knox Press.