Rut 1 – Is alles hopeloos?

17 01 2021

‘n Nuwe jaar, maar nog baie van die ou jaar se probleme! Vanoggend kyk ons na Naomi se ervaring in Rut 1. Lees gerus saam met my! Ek gebruik die 2020 Afrikaanse vertaling.

Die audio weergawe van die oordenking is as potgooi by Anchor, Apple Podcasts en Spotify beskikbaar.

Die Video weergawe van die oordenking is op ons gemeente se YouTube kanaal. Die nuutste oordenking is altyd heel eerste, maar almal sedert die begin van grendeltyd is hier beskikbaar. 

Die teks van die oordenking volg hieronder. Lekker dag!

Rut 1:1-22

Wat ‘n jaar het ons agter die rug! En, hoe lyk 2021 nou? Sover begin dit “interessant”… Op mediese gebied raak die pandemie nou baie van ons direk met nie net vriende nie, maar ook familie wat siek raak. Op politieke gebied is dit asof die chaos wêreldwyd net nie wil ophou nie – van Amerika deur Engeland en Frankryk, Hong Kong tot hier plaaslik by ons! Die Mediese Navorsingsraad sê dat daar vanaf 6 Mei tot 29 Desember 2020 byna 72,000 MEER mense as die 5 jaar gemiddelde aan alle oorsake dood is.

‘Dit is ‘n tyd waarin meer as een van ons soos Naomi wil sê dat ons nie meer so genoem wil word nie, maar eerder “Mara” – bitter! Ek luister juis Vrydagoggend na ‘n persoon wat op RSG vertel hoe sy haar pa, ma en suster aan Covid afgestaan het. Hoe troos mens so iemand?

En dan klink dit asof die pandemie nog vir sommige mense die minste van hulle probleme is – daar isdie verloor van werk, finansiële probleme, verhoudingsprobleme, baie mense voel werklik hopeloos in hierdie tyd.

Waar vind ons God in hierdie tyd? Hoe sien ek God raak as dinge rondom my in duie stort? Hoe tree ek op as dit voel asof God weg is, asof ons maar self moet sien en kom klaar? Waar sien ek God se lig in hierdie tyd van Epifanie, ‘n tyd van vreugde omdat Jesus as Lig van die wêreld openbaar word.

In ons teks vanoggend het ons gelees van iemand wie se hele wêreld ook in duie gestort het. Eers is daar hongersnood by haar huis in Betlehem, dan trek hulle Moab toe, bly vir 10 jaar daar, die seuns trou in die tyd met twee Moabitiese vroue. Maar in die tyd sterf haar man en twee seuns! Vir ‘n weduwee sonder ‘n manlike familielid in daardie kultuur is sake al klaar moeilik, en dan nog in ‘n vreemde land ook!

So, Naomi besluit om terug te gaan Betlehem toe, aangesien sy gehoor het dat die hongersnood verby is. Sy probeer haar twee Moabietiese skoondogters, Rut en Orpa oortuig om liewer by hulle families te bly – wat het sy as weduwee tog om hulle aan te bied? Sy bid hulle eerder die Here se “gesed” toe – Sy betroubare liefde en lojaliteit. Ons ken dan die verhaal van hoe Rut tog aandring om saam met Naomi Betlehem toe te gaan. Orpa doen wat Naomi vra, Rut weier en trek liewer saam met haar terug. Naomi wil haar wegstuur met God se “gesed”, maar Rut betoon “gesed” deur Naomi te ondersteun en by te staan!

Naomi wil eintlik nie nog die las van ‘n skoondogter hê nie, sy is in pyn met ‘n onseker toekoms! En pyn is iets wat moeilik is om te deel. Ook ons praat maar moeilik oor ons pyn. Ons bêre dit diep weg en ploeter voort – maar die pyn verdwyn nie! 

En dit beïnvloed ons verhoudinge met mekaar, maar ook met God. Naomi is bitter, blameer God vir alles wat verkeerd geloop het. Ironies genoeg besluit sy om terug te keer Betlehem toe, want God het na Sy volk omgesien! Dit terwyl sy voel Hy sien nie na haar om nie.

Wat maak mens van so ‘n hopelose – tot op hierdie punt! – verhaal as ons self voel ons sit in hopelose situasies?

In hierdie hopelose situasie is daar tog iemand wat omgee, iemand wat weier om haar te los – Rut. Rut wys hoe lyk “gesed” in praktyk, wys hoe omgee en liefde lyk. Deur Rut word iets van God se “gesed” vir Naomi gewys, maar haar pyn maak haar blind en sy sien dit nie raak nie. Tog hou Rut nie op nie, tog los Rut haar nie alleen nie. Rut is, soos Tessa van Avila in die Middeleeue gesê het, God se hande en voete vir Naomi.

Pyn en hartseer isoleer ons, maak ons alleen. Ons het elkeen ‘n Rut in die lewe nodig wat, ten spyte daarvan as ons hulle wegstoot, aanhou om God se “gesed” uit te leef teenoor ons. En meer as dit! Ons het nodig om dalk iemand anders se Rut te wees! Om vir hulle te wys hoe lyk God se lojale liefde, God se omgee en versorging prakties te maak in ander se lewens. En ons kan dit doen, want God het Sy “gesed” by uitstek vir ons kom wys, kom leef, in Jesus – Immanuel – God met ons. Jesus, God self, het God se hande en voete vir ons geword.

Mag elkeen van ONS vanjaar onthou dat die Here na ons omsien (1:6)! En mag ONS vanjaar iets van daardie sorg vir ander wys! Mag ons God se “gesed” vir mekaar uitleef!

Wat is nuus?

11 12 2020

Goeiemore! Soos gewoonlik sal hierdie Sondag se erediens weer direk uitgesaai word op Facebook Live. Die skakel is https://www.facebook.com/groups/170275429665151

EREDIENSTE: Al die eredienste is om 9vm. In Desember sal daar eredienste te Stutterheim wees op die 13de20ste en Kersdag. Daar is geen erediens die 27ste nie. In Komga is daar die 20ste om 10.45vm ‘n erediens. Januarie begin die eredienste in Stutterheimsoos normaal die 3de om 9vm. In Komga hervat eredienste die 17de Januarie om 10.45vm.

Let asseblief op die reëls van masker dra, sanitering by die deur, aantekening van temperatuur en fisiese afstand wat nog steeds geld.

Lief en Leed

Oom John Dippenaar het verlede Donderdag ‘n operasie gehad om sy been te heg nadat hy geval en dit gebreek het. Dankbaar om te kan rapporteer dat dinge goed gaan met hom, hy is besig om mooi te genees. Tannie Ray Greeff het geval en haar neus gebreek. Dink asseblief aan haar, dis baie pynlik. Dan kan julle die De Ridder spesiaal voor voorbidding doen. Karen, sowel as Stefan en sy vrou en Tiaan het almal Covid-19 opgedoen. Verder is ons dankbaar dat Arno en Tessa Nepgen, sowel as Ansuné en Louw van der Westhuizen (Andre en Hanlie van Deventer se dogter en skoonseun) herstel het van Covid-19. Van hulle sukkel nog met van die langtermyn nagevolge soos moegheid, maar ons is dankbaar dat dit beter gaan. Verder bid ons nog steeds vir Alta Greyling wat behandeling ondergaan en intussen in ‘n versorgingsoord vir verswaktes opgeneem is. Ons bid hulle almal spoedige herstel toe!

Verjaarsdae vir die volgende week! Dit begin met Colette Joubert wat vandag verjaar. Baie, baie geluk aan almal! 

11 Kologha Colette Joubert

12 New Nek/Döhne Jaco Viljoen

14 Komga Dottie Fourie

14 Sentraal Riana Scholtz

17 Komga Mileah-Mae

19 Komga Kobie van Rooyen

Bybelstudie – Kersfees in Afrika 6

9 12 2020

Begin vandag deur Johannes 1:1-9 te lees:

1 In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. 2 Hy was in die begin by God. 3 Alles het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het selfs nie een ding wat bestaan, ontstaan nie. 4 In Hom was lewe, en dié lewe was die lig vir die mense. 5 En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. 6 Daar was ‘n man, gestuur deur God, wie se naam Johannes was. 7 Hy het tot ‘n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom kon glo. 8 Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. 9 Die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld.

Jesus is God. Johannes begin sy evangelie deur te skryf “Hy was in die begin by God” (Joh 1:2). Jesus self het gesê “Ek en die Vader is een.” (Joh 10:30) By Sy doop verklaar die Vader (Mark 1:11): ““Jy is my geliefde Seun. Oor Jou verheug Ek My!” En dan ken ons mos Petrus se bekende belydenis in Matteus 16:16: “U is die Christus, die Seun van die lewende God.” Regdeur die Nuwe Testament word Jesus as Goddelik, God self, gesien (Sien ook Gal 4:4, Kol 1:13-17)

Jesus was ook mens. Sy moeder was Maria, en Hy het “mens geword en onder ons kom woon” (Joh 1:14). Hy het moeg geword (Joh 4:6), dors geword (Joh 19:28). Jesus het Homself die “Seun van die Mens” genoem. Dit herinner aan Daniël wat “iemand soos ‘n seun van ‘n mens” (Dan 7:13-14) gesien het. Aan hierdie Persoon is “heerskappy, eer en koningskap gegee”.

Vroeë Christene het gepoog om hierdie menswees en Godwees van Jesus te verstaan. In Alexandrië, in die kerk wat na oorlewering deur Johannes Markus gestig is, was ‘n pastor met die naam Arius. Toe hy vroeg in die vierde eeu begin preek dat Jesus nie volledig God was nie, roep die latere biskop van Alexandrië, Athanasius, uit: “Die Jesus wat ek as my Verlosser ken kan niks minder as God wees nie!”

In die jaar 325nC het meer as drie honderd biskoppe uiteindelik saamgestem oor die Geloofsbelydenis van Nicea (nog ‘n paar keer daarna verfyn tot wat ons vandag het). In hierdie geloofsbelydenis word bely dat ons glo “in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye; (God uit God) Lig uit Lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader“.

Alhoewel hierdie menswees en Godwees van Jesus moeilik is om te verstaan, is dit deel van wat ons bely omdat dit so vanuit die Bybel duidelik is.

Om oor na te dink:

Met gebruikmaking van stof uit die “Africa Study Bible”. 

Al die Bybelverwysings uit die 2020 Direkte Vertaling

Bybelstudie – Kersfees in Afrika 5

2 12 2020

God doen gewoonlik baie meer as wat ons dink, vra of selfs glo! In Jesaja 7:14-16 belowe God aan Koning Agas dat Israel gered sal van die Siriese aanvallers so vinnig as wat ‘n jong meisie swanger sal word en geboorte gee. Hierdie profesie is alreeds in Jesaja se tyd vervul.

Lees nou Jesaja 7:14-16

14 Daarom sal my Heer self vir julle ‘n teken gee: Kyk, die jong vrou is swanger, en gaan ‘n seun in die wêreld bring. Sy sal hom Immanuel noem. 15 Dikmelk en heuning sal hy eet, sodat hy kan weet om die kwaad te verwerp en die goeie te kies. 16 Ja, nog voordat die kind sal weet om die kwaad te verwerp en die goeie te kies, sal die grondgebied van die twee konings oor wie jy verskrik is, verlate lê.”

(NOTA uit 2020 Direkte Vertaling: 7:14 “jong vrou”: Die Septuagint (Griekse vertaling van OT) vertaal die Hebreeuse woord as “maagd”)

Mense uit die tyd van die Bybel het die geskiedenis nie as ‘n reguit lyn gesien nie, maar eerder soos ‘n spiraal waar sekere goed weer en weer tot vervulling kom. So het die evangelieskrywers hierdie verwysing gesien as waar geword in Jesus se lewe. Jesaja se volledige profesie van “God met ons” is heeltemal te groot en wyd om volledig vervul te word in sy tyd. God is nie net met ons as ons in die moeilikheid is nie, Hy het by ons kom woon!

Lees nou Matteus 1:22-25

22 Dit het alles gebeur sodat wat die Here deur die profeet gesê het, vervul kon word: 23 “Kyk, die maagd sal swanger word en aan ‘n seun geboorte gee en hulle sal Hom Immanuel noem,” — wat, as dit vertaal word, beteken: “God is met ons.”” 24 Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en haar as sy vrou by hom geneem. 25 Hy het nie met haar gemeenskap gehad totdat sy aan ‘n seun geboorte gegee het nie. En hy het Hom Jesus genoem.”

Jesaja se profesie het hoop gegee aan die mense van sy tyd, maar ook vir ons nou. God se liefde is so geweldig dat Hy by ons woon en elke die lewe met ons deel.

Om oor na te dink:

  • Wat herinner jou daaraan dat God met jou is? Dalk ‘n persoonlike ondervinding, ‘n Skrifgedeelte, of iets in die natuur?
  • Wat kan jy maak en sit waar jy dit elke dag raaksien om jou te herinner dat God met jou is?

Met gebruikmaking van stof uit die “Africa Study Bible”. 

Al die Bybelverwysings uit die 2020 Direkte Vertaling

Kerssangdiens

30 11 2020

Gister se Kerssangdiens so tussen die maskers deur het heel goed afgeloop. Die teks wat ons gebruik het was ‘n kombinasie van die Bybelgenootskap se voorgestelde liturgie vir die bekendstelling van die 2020 Direkte Afrikaanse Vertaling en eie stof. Die teks is onderaan weergegee.

Die video opname via Facebook live is beskikbaar by hierdie skakel: https://www.facebook.com/678176767/videos/10158626532736768/ Jy mag dalk gevra word om lid te word van die NGK Stutterheim groep om dit te kan sien. Omdat die musiek van verskeie kersliedere gehoor kan word in die opname, het Facebook die musiek se klank in sommige lande verdoof. Jammer daaroor, maar niks wat ons daaraan kan doen nie.

Geniet!

Vanjaar vier ons ‘n dubbele geskenk met hierdie kerssangdiens!

Ons vier die geboorte van Jesus en ons vier die bekendstelling van ‘n Afrikaanse Vertaling van die Bybel!

Voorsang:

– Bethlehem Ster

– O Holy Night

– Helena Hettema alternatiewe Stille Nag

Deon: Verwelkoming en seëngroet 

Lied : Lied 345 – Kom alle getroues

DEONHoekom eer ons God? Hoekom vier ons die geboorte van Jesus van Nasaret? Hoekom nie eerder die geboorte van Mohammed of die Budha nie? Jesaja het al baie jare voor Christus met die vraag geworstel oor of dit die moeite werd is om die God van Abraham, Isak en Jakob te volg. Hier is sy antwoord: (Jes 64:1-4)

1 As U maar die hemel wou oopskeur en afdaal — die berge sal bewe van u teenwoordigheid.

2 Soos vuur struikgewas laat opvlam, soos water deur vuur tot kookpunt kom, so sal die nasies bewe vanweë u teenwoordigheid, wanneer U u Naam bekend maak aan u teenstanders.

3 Toe U ontsagwekkende dade gedoen het wat ons nie verwag het nie, het U afgedaal; vanweë u teenwoordigheid het die berge gebewe. 

Van die vroegste tye af het niemand dit gehoor nie, daarvan verneem nie, het geen oog ‘n god gesien nie, buiten U, wat optree vir dié wat op Hom wag.

God hoor ons, Hy tree op vir dié wat op Hom wag!

LIED: Lied 353 – Die Heiland is gebore

LESER 1Paulus vra in Romeine 10:  “…hoe kan ‘n mens God aanroep as jy nie in Hom glo nie? En hoe kan jy in God glo as jy nie van Hom gehoor het nie? En hoe kan jy van Hom hoor sonder iemand wat preek? of dan “sonder iemand wat die Woord verstaanbaar na jou toe bring?”
LESER 2: Deur die verloop van baie jare het God sy Woord – deur die vertalingswerk van die Bybelgenootskap wêreldwyd – reeds in honderde tale (verstaanbaar) vir mense gebring. Daarom kan miljoene gelowiges in Christus vandag saam met ons hulle geloof bely,… vreugde beleef en sê: “Aan God se liefde is daar geen einde nie!”

Lied: Lied 358 – Stille nag van vrede (Laurika Rauch)

LESER 1: Op 7 September 1872 het Arnoldus Pannevis in die Kaapse blad De Zuid-Afrikaan ‘n brief geskryf waarin hy pleit vir die vertaling van die Bybel in Afrikaans.  “Want die Engelse en Nederlandse Bybels is vir duisende ‘Hollandssprekendes’ aan die Kaap ’n geslote boek”
LESER 2: Op 14 Augustus 1875 is die Genootskap van Regte Afrikaners (GRA) gebore, maar hulle het gevoel dat die tyd nog nie ryp is vir ’n Afrikaanse Bybelvertaling nie. Want: “Die ‘volk’ moet eers leer dat hy ’n eie taal het wat hulle moet respekteer.”
LESER 1: In 1878 besluit die jaarvergadering van die Genootskap van Regte Afrikaners dat die tyd “in beginsel” ryp is vir die vertaling van die Bybel in Afrikaans.
LESER 2: SJ Du Toit se vertaling van Psalm 23:1 in 1907 is ’n voorbeeld van die eerste vertalingspogings. Dit lees soos volg: “Jehowa is myn herder: my ontbreek niks ni. Al gaan ek deur di kloof van doodskadewe, ek frees geen kwaad nie; want U is met my: uw knopkiri en wandelstok fertroos my…” 
LESER 1: Die formele vertaling van die Afrikaanse Bybel het eers in 1919 momentum gekry, toe Afrikaans vir die eerste keer amptelik as “kanseltaal” erken is… dít het die status van Afrikaans aansienlik verhoog!
LESER 2: Die proefvertaling van 1922 vind egter nie inslag nie. Iemand het dit beskryf as “stompstert Nederlands”. Psalm 23:1 en 2 klink nou só: “Die Here is my Herder; my sal niks ontbreek nie. Hy laat my neerlê in grasryke weivelde, Hy lei my saggies aan seer stille waters…”
LESER 1: Die gevoel onder Afrikaanssprekers vir die verhewenheid van die Bybel blyk uit ’n besluit van die Raad van Ned Geref Kerke in 1927, waar die Raad versoek dat die vertalers die voornaamwoorde “jy” en “jou” met die “grootste omzichtigheid” moet gebruik. Hulle moet rekening hou met die “deftigheid” van die Bybel.
LESER 2: 30 vertalers, hersieners en taaladviseurs het sestien jaar gewerk om die eerste volledige Afrikaanse Bybel van 1933 gereed te kry vir publikasie. 
LESER 1: Die eerste volledige Afrikaanse Bybel is op 27 Augustus 1933 landswyd feestelik in gebruik geneem.
LESER 2: Een van die vertaalspan het sy opgewondenheid oor die Afrikaanse vertaling soos volg beskryf: “Dit was ons eie taal in sy sagtheid en buigsaamheid, maar ook in sy krag en verhewenheid. En dit – so het ons gevoel – is die taal van die Bybelboek wat ons nou ontvang het. Lof en dank het deur ons wese gebruis…”
LESER 1: Met ’n fyn aanvoeling het Totius die psalms getoonset, en kon daar in goeie Afrikaans gesing word: “Die Here is my Herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. Hy verkwik my siel…”
LESER 2: Maar daar was nog enkele besware teen die Afrikaanse vertaling: “want as Nedelands goed genoeg was vir Jesus, is dit goed genoeg vir ons.”
LESER 1: Die Afrikaanse Bybel van 1933 het baie gehelp om Afrikaans as spreek- en skryftaal te laat groei. Hierdie vertaling word in 1953 hersien, maar grootliks behou.
LESER 2: Eers in 1983 – vyftig jaar later – kom die Nuwe Afrikaanse Vertaling (NAV) as ’n dinamiese vertaling met ’n totaal nuwe aanpak en vertaling.
LESER 1: Dit is nou 2020… 37 jaar later. Nou klink die eerste twee verse van Psalm 23 so: Die HERE is my herder; ek ly nie gebrek nie. 2 In groen weivelde laat Hy my rus; na water waar daar rusplek is, lei Hy my.

LIED: Dis Kersfees – Wanda de Kock

LESER 2: Jesaja, Psalm 23, die hele Bybel herinner ons daaraan dat God die Een is wat uitreik na ons, dat God die Een is wat ons nader trek en Homself aan ons skenk! Soos Matteus dit so mooi stel in die aankondiging dat Jesus gebore sou word: (Matt 1:23)

23 “Kyk, die maagd sal swanger word en aan ‘n seun geboorte gee en hulle sal Hom Immanuel noem,” — wat, as dit vertaal word, beteken: “God is met ons.”

Geen wonder nie dat Elisabet uitroep van vreugde toe sy met die swanger Maria in aanraking kom nie! (Lukas 1:39-42)

39 In daardie tyd het Maria gereedgemaak en haastig na die bergstreek vertrek, na ‘n dorp in Juda. 40 Sy het Sagaria se huis binnegegaan en Elisabet gegroet. 41 Toe Elisabet Maria se begroeting hoor, het die kindjie in haar van vreugde gespring, sy is met die Heilige Gees vervul 42 en het hardop uitgeroep: “Geseënd is jy onder die vroue. Geseënd is die kind aan wie jy geboorte sal gee.

God met ons! Dit is iets om oor te juig! Geseënd is ons onder die volkere!

Kom ons antwoord op hierdie geskenk met die sing van ‘n geloofsbelydenis

LIED: Ek glo – Nico Bezuidenhout

LESER 1: Ons is geseënd!, Geseënd om te mag sing! Geseënd om God se Woord in ons eie taal te hoor! Geseënd om Jesus van Nasaret te aanbid. Die Een wat nie van ons verwag om onsself aanvaarbaar te maak nie – soos ‘n Mohammed of Budha – maar wat ons eerste liefgehad het! (1 Johannes 4: 16-19)

God is liefde. En wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. 17 Hierin het die liefde onder ons tot vervulling gekom: Ons sal op die oordeelsdag vrymoedigheid hê, omdat ons, soos Jesus, in hierdie wêreld is. 18 In die liefde is daar geen vrees nie. Inteendeel, volmaakte liefde dryf die vrees na buite; want vrees het te doen met straf, en wie vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. 19 Ons het lief omdat Hy ons eerste liefgehad het.

LIED: Lied 364: Herders op die ope velde.

LESER 2: Hierdie volmaakte liefde het na ons toe gekom! Hierdie volmaakte liefde het onder ons kom woon! Hierdie volmaakte Liefde roep ons nou om nog steeds vanuit die Bron van liefde te leef! (Johannes 1:14)

14 En die Woord het mens geword en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos dié van die enigste Seun van die Vader, vol genade en waarheid.

LIED: Lied 348 – Stille nag

Seën

Mag die God van hoop

deur geloof jou vervul

met alle vreugde en vrede

sodat jou hoop

sterker kan word

deur die krag van Sy Gees.

Lied: Stille Nag (Eidelwess se wysie) – Sang en woorde – Nico Bezuidenhout